Var med när nästa raket tänds!

SolTech Energy förvärvar 60 % av aktierna i takföretaget NP-Gruppen AB

SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 16 januari 2019 förvärvat 60 % av aktierna i takföretaget NP-Gruppen AB.

Om NP-Gruppen AB

NP-Gruppen är Stockholmsbaserat och grundades 1966, har 30 anställda och omsatte under 2018 cirka 85 MSEK med ett positivt resultat om cirka 13 MSEK.

OBS 7 år gammal 🙂

“Vi är specialister på tak. Vi har som plåtslageri klättrat runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel. Under dessa drygt 50 år har vi satt heder i att alltid leverera kvalitet och stå för det vi lovar – oavsett hur stort eller litet jobbet är”.

“Får vi frågan “Beskriv NP-Gruppen med tre ord”, blir svaret: Kundfokuserade, Hög kompetens, Kostnadseffektiva”. -http://www.np-gruppen.se

SolTech offentliggör härmed sitt andra förvärv inom kort enligt den nya förvärvsstrategin som presenterades den 25 oktober 2018.

Medvetet och strategiskt val av SolTech

Att förvärva ett takföretag som NP-Gruppen (NP) med djup kompetens inom tak- och plåtslageri är ett mycket medvetet och strategiskt val av SolTech

Att förvärva ett takföretag som NP-Gruppen (NP) med djup kompetens inom tak- och plåtslageri är ett mycket medvetet och strategiskt val av SolTech. Solenergimarknaden i Sverige växer mycket kraftigt och det är lika viktigt att inneha kompetens inom tak som inom solenergi för att lyckas på solenergimarknaden. Det är på tak som de flesta solenergianläggningar installeras och för att dessa installationer ska hålla en hög kvalitet i decennier krävs takkompetens.

Genom förvärvet av NP-Gruppen blir SolTech det enda solenergiföretaget som har denna kompetens på den svenska marknaden. SolTech har förutom sina två integrerade takprodukter ShingEl och RooF även produkten Facade.

SolTech Energy erbjuder en solcellsfasad som ersätter ett annat fasadmaterial såsom tegel, plåt, puts eller fasadskivor. Soltech Facade monteras precis som dessa fasadmaterial med en ventilerad luftspalt. Solcellen tillför alltså ingen isolering till fastigheten utan den ventilerade luftspalten behövs för både byggnadens och solcellens bästa. Fasaden, som producerar el, har ett marginellt högre pris jämfört med en standardfasad. Det ger en kort återbetalningstid och många år av intäkter.

Front Up AB

Genom förvärvet av NP blir SolTech även delägare i det nystartade fasadbolaget Front Up AB som ägs till 50 % av NP och till 50 % av Örnsköldsviksbolaget Winther Bygg AB.

Genom förvärvet av NP blir SolTech även delägare i det nystartade fasadbolaget Front Up AB som ägs till 50 % av NP och till 50 % av Örnsköldsviksbolaget Winther Bygg AB.

Front Up ska etablera sig på den expansiva fasadmarknaden i Sverige där det finns en ökad efterfrågan på solenergiprodukter, vilket också kommer att gynna försäljningen av SolTech Facade.

Förvärvet av NP-Gruppen i ekonomiska termer

  • SolTech förvärvar 60 % av NP-Gruppen AB (NP) med en option att förvärva resterande 40 % år 2022.
  • Samtliga aktier i NP värderas till 45 MSEK, varav den totala förvärvslikviden för 60 % av aktierna uppgår till 27 MSEK, förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i NP uppnås
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 MSEK samt nyemitterade SolTech aktier till ett värde av 8,1 MSEK (30 % av köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 6,3 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.
  • En rörlig tilläggsköpeskilling kommer även att utgå. Denna beräknas på justerat eget kapital enligt överlåtelsebokslutet, som fastställs på årsstämman våren 2019. I dagsläget uppskattas denna tilläggsköpeskilling till 6,3 MSEK.
  • Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade SolTechaktier.
  • SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 90 MSEK i omsättning 2019 och med ett rörelseresultat om cirka 5–10 %. Från och med 2020 och framåt räknar SolTech med succesivt ökad omsättning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av SolTechs produkter, gemensamma inköp, marknadsföring och administration

Stefan Ölander, VD SolTech Energy

Stefan Ölander, VD SolTech Energy

Jag är stolt och glad över att vi inom SolTech på kort tid förvärvat två högintressanta bolag. Vårt mål med detta och kommande förvärv, är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen. Detta gör vi nu genom förvärvet av majoriteten i NP-Gruppen där VD Patrik Pettersson och hans team kommer att bli en stor tillgång för oss. Vi jobbar samtidigt vidare med planen att under 2019 presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern. Närmast på tur står dock att få igång samarbetet med NP och Nyedal och säkerställa att det går enligt plan.

Patrik Pettersson, VD NP-Gruppen

Patrik Pettersson, VD NP-Gruppen

                                                                                                                                                                                                               “Vi känner oss mycket inspirerade att genom denna affär ge oss in i den mycket intressanta solenergibranschen, något vi funderat på länge. Nu var tiden mogen och med SolTechs produkter, kompetens, nätverk och finansiella resurser känner vi att vi har fått en plattform för att lyckas med vår solenergisatsning och att vi kan bidra både till en stark koncernutveckling och till en bättre miljö.” - Patrik Petterson, VD NP-Gruppen

Mina innehav

Följ mig gärna på SharevilleFacebook eller Twitter! Ser ni detta på mobilen fungerar inte Sharville widgeten. Vill ni läsa mer om min portfölj klicka här.

Källa:

http://www.np-gruppen.se/2019/01/soltech-forvarvar-majoriteten-i-np-gruppen/

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp