Presentation av IVISYS

Introduktion av IVISYS

IVISYS utvecklar och säljer kvalitetskontrollsystem som utför höghastighetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. Bolaget levererar en helhetslösning med kameror, hårdvara och mjukvara. IVISYS ApS bildades 2013 tillsammans med DTU-Scion (en investeringsfond med offentliga medel under Danmark Tekniska Universitet) och SEED Capital (en venturefond som också administrerar DTU-Scions investeringar), för att erbjuda ett användarvänligt visionssystem för tillverkningsindustrin.

Produkter

IVISYS erbjuder en ny visionssystemsteknologi baserad på en egenutvecklad bildbehandlingsteknik, där användaren kan mäta upp till 240 olika kontrollpunkter vid en eller flera stationer i produktionsflödet. Bolagets produktion äger rum i Hvidovre i Danmark och Bolaget erbjuder tre variationer av sin produkt, vilka går att tillämpa var för sig eller tillsammans. Produktutbudet är följande:

IVISYS Pro F

Är ett automatiskt system som hjälper tillverkningsindustrin att upptäcka produktionsfel. IVISYS Pro F upptäcker oregelbundna kanter, repor, hål och avvikande ytstrukturer. Alla typer av oregelbundenheter upptäcks, oberoende av form och storlek. IVISYS Pro F utför komplexa kontroller på flera områden parallellt och varje uppgift är individuellt justerbar. IVISYS Pro F har en fristående hårdvara som kan anpassas till de specifika behoven.

IVISYS Pro F

IVISYS Pro M

Används för att säkerställa att produktens dimensioner är inom acceptabelt toleransband. IVISYS Pro M mäter avståndet mellan olika punkter, föremålets omkrets och vinklar samt olika formers storlek. Mätprocessen genomförs i hög hastighet och flertalet mätuppdrag utförs samtidigt. IVISYS Pro M levereras med en skräddarsydd fristående hårdvara, efter kundens önskemål.

IVISYS Pro M

IVISYS Pro V

Hjälper tillverkare att utföra automatiska kontroller av sammansatta produkter. IVISYS Pro V verifierar att sammansatta produkter är kompletta och att monterade delar är korrekt placerade. Alla uteblivna funktioner och/eller objekt på det undersökta föremålet kan identifieras i hög hastighet. IVISYS Pro V utför flera verifieringsjobb parallellt. IVISYS Pro V är försedd med en fristående hårdvara

IVISYS Pro V

IVISYS Pro F, IVISYS Pro M och IVISYS Pro V styrs genom en enhetlig, användarvänlig pekskärm. Det krävs inga förkunskaper för att använda systemet. Varje styruppgift skapas genom en steg-för-steg-process som låter användaren definiera en ny uppgift baserad på visuell feedback från det undersökta föremålet genom kameran.

IVISYS Pro Inspection Station

IVISYS Pro F, IVISYS Pro M och IVISYS Pro V installeras lämpligen som integrerade delar i IVISYS Pro Inspection Station, vilken skräddarsys för kundens behov – antingen som en fullständig fristående lösning eller som ett tillägg till kundens befintliga produktlinje. En fullt utrustad fristående lösning består av aluminiumramar, kameror, pekskärmsmjukvara, valbart transportband eller flyttbara kameror på rörliga armar. IVISYS Pro Inspection Station är mobil och kan flyttas inom produktionsmiljön. Således kan inspektionssystemet flyttas mellan flera produktionslinjer.

IVISYS Pro inspection Station
IVISYS Pro inspection Station

Presentation av IVISYS

IVISYS AB på Sedermeradagen i Lund (2015-03-25)

Börspodden avsnitt 86 (21:30)

Delårsrapporter 2015

IVISYS offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2015

Årets inledande månader har passerat och vi ser tillbaka på en spännande tid för IVISYS. IVISYS listades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015 efter en mycket lyckad emission som tillförde Bolaget 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Tack vare kapitaltillförseln har vi kunnat fortsätta vårt arbete enligt plan – öka personalstyrkan, marknadsförings- och säljinsatserna för att i förlängningen öka tillväxttakten.
Vi inledde året med personalrekrytering i form av David S. Joelsen som ”Regional Sales Manager”. David har över 15 års erfarenhet av rådgivning och försäljning inom industrin och tillför IVISYS ökad kunskap om hur automatiserad kvalitetskontroll kan hjälpa tillverkare. I april utökade vi vår personalstyrka ytterligare genom att Anders Svensson tillsattes som ”Regional Sales Manager”. Anders har en bakgrund som säljare inom B2B, och inom tillverkningsindustrin. Säljstyrkan kommer löpande utökas, efterhand som kompetent personal identifieras.

Under första kvartalet hade vi också nöjet av att välkomma en ny kund som har genomfört succéfulla tester med IVISYS Pro V. Shiloh i Olofström (tidigare Finnveden Metal Structures) valde efter en period med test att, initialt, köpa testanläggningen för kontinuerlig kvalitetskontroll i produktionen. Shiloh är en global koncern som levererar bilkomponenter för närmare 7,3 Mia SEK om året och har ett antal fabriker över hela världen.

“Overall, we’re pleased with the results of our lightweighting strategy and its impact on our profitable growth. Our quote activity and recent business awards signifies a recognition of our leading technology and competitive position,” , “We continue to focus our investments in technology and productivity improvements to achieve global, sustainable, profitable growth.- Ramzi Hermiz, president and chief executive officer - shiloh.com/Q2

Under perioden som gått har vi medverkat vid ett antal ett event i Danmark och Sverige samt vid en mässa i Tyskland. Det är glädjande att komma ut, presentera vår produktfamilj och möta det intresse som finns bland åhörarna. Vid mässan i Hannover hade vi nöjet att introducera vårt senaste produkttillskott, IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station. Produkten är en universalinspektionsstation som kan användas för verifiering, felupptäckt och mätapplikationer. Den består av en programmerbar flerområdesskanningsmodul och ett transportband som är flexibelt med avseende på löphastighet. Härutöver är vårt senaste tillskott flexibelt avseende höjd över marken vilket medför lätt integration i olika arbetsmiljöer.

IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station

Vi ser redan nu ett stort intresse för våra produkter och har ett antal offerter ute i marknaden, varför vi förväntar kontinuerlig ökade intäkter under året, och med siktet inriktad mot break-even under 2016. Vi har för tillfället en burn-rate på cirka 600 000 SEK per månad, men denna nivå kommer att öka efterhand som de rätta kandidaterna hittas och antalet medarbetare ökar under året. Vår förväntan är att de ökade kostnaderna kommer att följas av ökade intäkter. Vi lämnar en framgångsrik period bakom oss och ser fram emot ett fortsatt spännande 2015 för IVISYS!” - Jakob Kesje VD, IVISYS AB -www.avanza.se

Läs hela rapporten härivisys.com/investor/financial-reports/

IVISYS offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2015 (2015-08-14)
“Den 13 april passerade IVISYS en milstolpe när bolaget noterades på Nasdaq First North i Stockholm efter en lyckad emission av units som tillförde bolaget initialt cirka 12,2 MSEK, men som också resulterat i överskjutande emissionskostnader som naturligtvis påverkar resultatet för det andra kvartalet. Efter kapitaltillskottet har vi som planerat kunnat fortsätta vårt arbete med att öka personalstyrkan, marknadsföringen och försäljningsinsatserna med syftet att öka tillväxten.

Vi kan redan nu se resultat – jämfört med det första kvartalet har vi ökat omsättningen och vi har lagt fram ett antal erbjudanden till potentiella kunder. Marknadens respons på våra produkter stärker våra förväntningar att nå break-even i 2016.

Vi har fortsatt att rekrytera till säljteamet och har välkomnat en ny sales manager, Elisabeth Carlund. Elisabeth har en bakgrund och erfarenhet som gett henne stor insikt i behovet av kvalitetskontroll inom industrin, då hon tidigare haft flera uppdrag som strategisk inköpare – senast på SKF i Sverige.

Elisabeth Carlund

Vi har även välkomnat Holger Kämpfer som installation manager. Tidigare har Holger arbetat på liknande poster inom visionindustrin och han är således en perfekt match för oss och vårt behov av kompetens inom projektering och kundsupport.

Som vi kunde nämna i rapporten för det första kvartalet 2015 deltog vi på Hannovermässan i Tyskland, som är en av de största mässorna inom industriteknik. Vi presenterade där det senaste tillskottet i IVISYS produktportfölj – IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station.

IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station på Hannovermässan i Tyskland.
IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station på Hannovermässan i Tyskland.

En ytterligare betydelsefull händelse under kvartalet som gått är att vi i april erhöll officiellt USA-patent för exceptionellt snabb processering inom ”object recognition and tracking”. Patentet har tidigare godkänts i Danmark och ansökning om godkännande har även inlämnats i Europa, Kanada, Kina, Japan och Indien. Som bolag har vi en långsiktig strategi och är fokuserade på global tillväxt samt att skydda våra immateriella rättigheter.

I början av augusti kunde vi meddela att IVISYS inlett ett samarebet med Scape Technologies. Scape Technologies är marknadsledande för standardiserade ”bin-picking”-lösningar – system som möjliggör för robotarmar att hitta och gripa komponenter som slumpmässigt placeras i lådor och kartonger. Många av de företag som Scape Technologies arbetar med kräver kamerabaserade system för automatisk kvalitetskontroll, vilket IVISYS erbjuder.

Scape Technologies har bland annat levererat lösningar till Volvo Group och Audi AG. Detta gör Scape Technologies till en mycket bra partner för IVISYS och vi ser samarbetet som en kvalitetsstämpel på det vi arbetar med. Vi har förhoppningar om att avtalet både kommer att skapa värde för våra kunder och öka vår synlighet på marknaden. Vi kommer att fortsätta att söka möjligheter att ingå sådana partnerskap med ytterligare distributörer.

Volvo skaffar bin-picking robot
Tryck på bilden för att komma till källan.

Det har varit en hektisk period och det finns ingenting som tyder på att vi kommer att vara mindre upptagna under de kommande månaderna, vilket bidrar till min optimism för verksamhetens fortsatt positiva utveckling.” - Jakob Kesje, VD IVISYS www.avanza.se

VD Jakob Kesje, 2 764 760 Miljoner aktier i bolaget (41 %)

 

IVISYS offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2015 (2015-11-15)
“Som ett ungt företag strävar vi ständigt efter att utveckla Bolaget på ett lämpligt sätt för att positionera oss på bästa möjliga sätt i syfte att uppnå långsiktig tillväxt. Därför är en av våra nuvarande huvudprioriteringar att se till att vi har rätt produktmix för marknaden. En annan prioritering är att skydda företagets immateriella tillgångar. Sedan föregående kvartal har vi gjort betydande framsteg avseende båda dessa områden.

I september kunde vi glädjande meddela att vi, tillsammans med vår samarbetspartner Scape Technologies, skulle presentera på Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping. På mässan, som ägde rum den 10-13 november, presenterade vi resultatet av vår gemensamma utvecklingsprocess – en så kallad ”bin-picker”-robot, benämnd IVISYS Robo Inspect, som kan förflytta ett föremål från punkt A till punkt B och i processen samtidigt kontrollera ämnet för korrekt montering och så vidare. Intresset för IVISYS Robo Inspect på mässan var starkt och produkten väckte stor uppmärksamhet från besökarna.

Genom att lägga till IVISYS Robo Inspect till vår produktportfölj står vi nu i en ännu starkare position när vi adresserar potentiella kunder, eftersom IVISYS Robo Inspect kan ersätta både manuell kvalitetskontroll och manuell hantering av objekt. Parallellt med vår utveckling av IVISYS Robo Inspect har vi fortsatt processen när det gäller att kontrollera att våra andra lösningar möter marknadens behov. Vi gör detta genom att gradvis öka vår dialog med relevanta potentiella kunder och lämna projektförslag. För närvarande är vi samtal med en rad potentiella kunder när det gäller ett stort antal projekt i olika faser. Ett exempel på detta är vår leverans och installation av ett komplett visionsystem för kvalitetssäkring av en ytbehandlingsprocess av metallspolar för ett företag i södra Danmark.

IVISYS Robo Inspect

När det gäller skydd av immateriella tillgångar passerade vi ytterligare en viktig milstolpe sedan föregående kvartal då US Patent and Trademark Office godkände vår patentansökan om vår unika “Method and Device for Finding Nearest Neighbor”Patentet täcker ett innovativt och mycket snabbt sätt att söka i stora bilddatabaser, vilket – naturligtvis – är värdefullt även i många andra marknadsområden inom bildbehandling än det område IVISYS fokuserar på idag. Vi är glada över att detta – vårt andra amerikanska patent – också klarat ansökningsprocessen utan anmärkning från myndigheterna. Våra två patents godkännande i landet med världens ledande ekonomi understryker vår tekniks höga nyhetsvärde och uppmuntrar oss också att söka skydd för våra immateriella tillgångar i andra delar av världen.

 US Patent and Trademark Office godkände patentansökan på “Method and Device for Finding Nearest Neighbor”.
US Patent and Trademark Office godkände patentansökan på “Method and Device for Finding Nearest Neighbor”.

Vi är mycket nöjda med detta andra officiella patentgodkännande från det amerikanska patentverket. Det bekräftar att vår syn på bildbehandling verkligen är innovativt. Med detta nyligen godkända patent befinner vi i ett ännu bättre läge när det gäller att säkra våra immateriella rättigheter över hela världen. ” IVISYS:s CTO Moatasem Chehaiber

CTO Moatasem Chehaiber 2,1 miljoner aktier i bolaget (33,22 %).

Förutom vårt fokus på att förbättra vårt produktutbud och skydda våra immateriella rättigheter har vi fortsatt att rekrytera passande personal till vårt team. Under kvartalet som har passerat har vi haft nöjet att utöka vårt team med Holger Kämpfer, som är vår nya Installation Manager. Holger anställdes i augusti och hans huvuduppgift är att förse IVISYS kunder med stöd när det gäller driftsättning och installation av inspektionssystem. Holger har mångårig erfarenhet inom branschen och passar väl in i vår organisation. Under oktober välkomnade vi också försäljningschef Giulio de Muro med ansvar för Beneluxländerna till vårt säljteam. Giulio har lång erfarenhet av internationell försäljning med fokus på affärsutveckling i Beneluxländerna.

När vi nu ser framåt kommer vi att fortsätta att sträva efter våra långsiktiga mål. När vi har fått en tillräcklig mängd feedback från marknaden som konfirmerar att vårt produkterbjudande matchar efterfrågan kommer vi successivt att öka vårt fokus på att skala upp verksamheten. Som vi tidigare har meddelat förväntar vi oss detta utvecklingssätt leder till att IVISYS når break-even under 2016. Vi följer vår plan och har stark tilltro till en ljus framtid för IVISYS!” - Jakob Kesje VD, IVISYS AB www.avanza.se

IVISYS mottar beställning för ett värde av 100 000 euro

Efter IVISYS börsmeddelande 13 november 2015, för en eventuell beställning till ett värde av cirka 100.000 euro, bekräftar IVISYS idag att förhandlingarna kring beställningen har slutförts framgångsrikt. Beställningen omfattar leverans av ett komplett visionsystem för kvalitetskontroll. Ordern beräknas betalas i två omgångar och ingår i IVISYS delårsrapporter för fjärde kvartalet 2015 och andra kvartalet 2016. - www.avanza.se

Analyser

Ivisys är en gamechanger inom tillverkningsindustrin. Bolaget öppnar upp för korta produktionscykler på mindre tillverkande bolag. Bolaget räknar med att nå break-even nästa år och att under 2017 omsätta minst 100 miljoner och på ett par års sikt nå en EBITDA-marginal på 30%. Börspodden säger KÖP - jag med.” - Gekko_jr - Redeye.se


Källor:

Omslagsbildwww.euroinvestor.dk
Pressmedelanden: www.avanza.se
Ivisys.com

 

 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.