Var med när nästa raket tänds!

Presentation av Imint

Introduktion av Imint

Imint AB erbjuder mjukvarulösningar för analys, optimering och förbättring av video i realtid. Vår vision är att inta en världsledande position inom dessa områden för att skapa mervärde åt konsumentmarknaden, till exempel bland smartphones, liveströmmar och appar.

Lösningar

Integration i mobiltelefon

De senaste åren har en snabb teknologiförbättring skett på smartphonemarknaden och nivån på foton från marknadsledande telefoner kan nu komma nära professionell nivå. Tyvärr har kvalitet och prestanda för videoinspelning har halkat efter.

Vidhance® kommer låta videoinspelning göra samma snabba och revolutionerande steg framåt som skett inom stillbildsfotografi genom att ta bort oönskade rörelser och ge en mjuk, professionell känsla i det färdiga videoklippet.

På gårdagens “Bully Awards Gala Night” i Barcelona vann svenska Imint i kategorin “Young Bulls” för sin nya videostabiliseringsmjukvara Vidhance Mobile för mobiltelefoner. Mjukvaran gör det för första gången möjligt att få skakningsfri video i proffsklass från en vanlig mobilkamera.

Smartphones är den största av alla marknader inom konsumentelektronik idag, och dess roll som uttrycksmedel för individen blir alltjämt starkare. Telefonindustrin, telekomleverantörer och appföretag vill alla se framsteg på smartphonesidan, där kamera och video spelar en nyckelroll för att göra nya modeller attraktiva för användare.

Appar och sociala medier

Idag finns ett stort antal appar och sociala medier som låter användaren spara, bearbeta och dela foton och videoklipp. Tyvärr kan bara ett fåtal ge användaren automatiserade förslag på hur materialet skulle kunna förbättras.

Samtidigt vill konsumenter direkt kunna dela sina upplevelser i form av bilder och videor med omvärlden. Allt detta ska helst ske så tidseffektivt som möjligt.

Autocut
Auto Cut and Auto Curate — mjukvara som automatiskt föreslår klippning av video lmer. Vidhance Mobile löser problemet med att man ofta skapar för långa lmer med oönskade eller ointres- santa sekvenser.

Vidhance® erbjuder i realtid en stabiliserad video av professionell kvalitet och kan dessutom skänka användaren automatiserade förslag på förbättringar. Detta är till nytta inte bara i livesändningar från många olika typer av event, utan även för exempelvis marknadsföring på auktionssidor och ehandelsbolag, eller för att dela med sig av videomaterial på sociala medier.

Komprimering

Videofiler av hög kvalitet tar fortfarande relativt mycket plats. Med stabiliserad och korrigerad video minskar de onödiga förändringar från bild till bild som annars uppstår.

Algoritmer för videokomprimering får då lättare att minimera den storlek och bandbredd som krävs för att lagra eller via internet överföra en videofil.

Detta underlättar i sin tur kommunikation med, och lagring av, video i små enheter med begränsat lagringsutrymme, exempelvis smartphones. Samtidigt förbättras videokvaliteten avsevärt i live-scenarion såsom videokonferenser.

Privat videoinspelning med smartphones och kameror kommer också dra mycket nytta av denna teknik.

Tester som Imint utfört visar att det kan ge mellan 5-30 % ytterligare kompression av videofiler.

Flygtrafikledning

I dag övervakas civil flygtrafik visuellt av flygledare via fönster i höga torn. Flygtrafikledning övergår dock mer och mer till video, och kameror installeras inte bara för trafikledning utan även av säkerhetsskäl.

Ny teknologi och tillämpningar av den möjliggör att flygledningen koncentreras till en plats. Flygplatsernas in- och utflygningar följs då via datorskärmar. Tyvärr är inte väder och sikt alltid på den nivå som önskas.

Vidhance® förbättrar videoströmmen som tas emot hos en avlägsen trafikledning genom att korrigera för bland annat dimma och ojämn belysning. Flygledarna får därmed full kontroll över sensorer, belysning, flygdata och andra flygledningsverktyg precis som om de vore på plats i det lokala flygledartornet.

Vidhance® innehåller också videoanalysteknik, till exempel möjligheten att automatiskt följa ett objekt, vilket avsevärt kan underlätta trafikledningens arbete.

Flygspaning

Video från obemannade flygfarkoster (UAV) påverkas ofta av störningar i form av okontrollerade rörelser, vibrationer, turbulens och dåliga väderförhållanden. Trots det krävs videoströmmar av bra kvalitet där stabilisering kan vara en avgörande faktor.

Vidhance® korrigerar dessa typer av problem och skapar i realtid en förbättrad video för operatören belägen vid en markstation eller vid en avlägsen videoterminal.

Detta är något vi har erfarenhet av sedan 2009. Våra produkter har sedan start utvecklats i samarbete med krävande kunder i flertalet olika industriella branscher.

Undervattensfarkoster

Fjärrstyrda undervattensrobotar har blivit ett oumbärligt verktyg i diverse djuphavsoperationer. För att styra dessa typer av system med precision och hög säkerhet krävs ofta videoströmmar av bra kvalitet där inte minst stabiliseringen är en avgörande faktor.

Dessutom kan vår teknik i realtid reducera effekterna av ojämn belysning och förbättra videokvalitet i mörkt och grumligt vatten med hjälp av en kombination av regional och global kontrastoptimering.

Genom att alla beräkningar sker i vår mjukvara minskar den nödvändiga komplexiteten hos den redan påfrestade hårdvaran, som kan fokusera på att bara leverera video. Vidhance® sköter resten.

Presentationer av Imint

Imint Image Intelligence AB, Andreas Lifvendahl VD presenterar bolaget (2015-11-03)

Intervju med Imints VD Andreas Lifvendahl på Småbolagsdagen (2015-06-08)

Aktiespararna

Imint presentation
Klicka på bilden för att komma till presentationen

Imint Wants To Bring Real-Time Video Stabilization To Android - Techcrunch

Händelser under 2015

Imint lockade många investerare (2015-11-20)

mint avslutade den 17 november teckningstiden i bolagets nyemission inför notering på Aktietorget. Emissionen tecknades till drygt 170 miljoner kronor inklusive teckningsåtaganden om 10 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 740 procent.

Imint emitterar 2,30 miljoner aktier till teckningskursen 10 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed 23 miljoner kronor inklusive kvittning av lån om 3,2 miljoner kronor från huvudägarna.

Emissionskostnaderna beräknas till 2,2 miljoner kronor. Totalt inkom teckningar från över 4.000 konton. Bolaget har efter emissionen 7,70 miljoner aktier. Aktien beräknas börja handlas på Aktietorget den 16 december.

Imint befinner sig i ett mycket intressant skede där inledande kommersiella diskussioner med internationella smartphonetillverkare visar att vi har ett bra slagläge på en stor och växande marknad. Den kommersiella betydelsen av bra mobil video på den enorma marknaden för social- och digital media pekar på många användningsområdenden för Imints teknik Vidhance, och inledande samtal förstärker den bilden“, -  Andreas Lifvendahl, vd i Imint. www.avanza.se

Förändring av innehav hos huvudägarna och ledning i Imint Image Intelligence AB (2015-12-11)

Imint Image Intelligence AB`s (Imint) huvudägare Professionell Ägarstyrning i Sverige AB (PÄAB) har den 11 december tillsammans med Uppsala Universitets Holding AB (UUH AB), Imint Partners AB och management i bolaget sålt aktier i bolaget till ett knappt 20-tal kapitalstarka investerare. Försäljningen har skett utanför marknaden och med AktieTorgets godkännande då delar av innehavet som sålts är under lockup. Affären har gjorts till senaste emissionskurs, dvs 10 kr/aktie. Totalt har 1 179 747 aktier sålts varav 720 056 omfattas av lockup.

”Hela PÄABs återstående innehav kommer att vara under lock up vilket ytterligare understryker PÄABs långsiktiga engagemang samt vår positiva syn på bolaget och dess möjligheter. Vi avser även fortsättningsvis ta det ansvar som följer med vår roll som största ägare och ser det som en ytterligare styrka för Imint att nu kunna få in fler långsiktiga och kapitalstarka ägare.” -  Björn Berg, VD i PÄAB.

Björn Berg, VD i PÄAB.

”Det är glädjande att vid sidan av PÄAB kunna få in nya kapitalstarka ägare som delar min och Simons tillförsikt och framtidstro för Imint.

Genom att jag och Simon frivilligt undertecknar lock-up avtal bekräftar vi vårt gemensamma och långsiktiga engagemang i bolaget” - Andreas Lifvendahl, VD i Imint. news.cision.com

Första handelsdag för Imint på AktieTorget (2015-12-15)

Imint Image Intelligence AB (Imint) har under november genomfört en nyemission som tillförde bolaget brutto 23 MSEK inklusive kvittning av lån om 3,2 MSEK från huvudägarna och före emissionskostnader. Emissionen tecknades till drygt 170 MSEK inklusive teckningsåtagande om 10 MSEK vilket motsvarade en teckningsgrad om ca 740 procent. Totalt inkom teckningar från över 4 000 konton. Vid tilldelningen prioriterade styrelsen att få en bred ägarspridning vilket medfört att bolaget idag har över 2 100 aktieägare. Emissionen är nu registrerad och aktierna levererade till tecknarna vilket betyder att bolaget är redo att notera aktien på AktieTorget den 16 december 2015. www.avanza.se

Monsterrusning i premiären (2015-12-16)

Mjukvarubolaget Imint gör en jätterusning i premiärhandeln på Aktietorget. Jämfört med teckningskursen på 10 kronor handlar det om ett kursrally på över 200 procent.

Det första avsluteti Imint Image Intelligence gjordes på 27 kronor och strax före klockan 09.45 handlades aktien till 28,40 kronor. Det är ett kursrally på hela 184 procent jämfört med teckningskursen på 10 kronor per aktie.

Som högst haraktien handlats för 31 kronor – 210 procent över teckningskursen.

Erbjudandet att teckna aktier blev kraftigt övertecknat. Nyemissionen tecknades till drygt 170 miljoner kronor inklusive teckningsåtaganden om 10 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på hela 740 procent.

Imint emitterar 2,30 miljoner aktier till teckningskursen 10 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed 23 miljoner kronor inklusive kvittning av lån om 3,2 miljoner kronor från huvudägarna. Emissionskostnaderna beräknas till 2,2 miljoner kronor. Totalt inkom teckningar från över 4.000 konton.

Bolaget har 7,70 miljoner aktier och till kursen 28,40 kronor är börsvärdet 219 miljoner kronor. Till teckningskursen värderades bolaget till 77 miljoner kronor. www.avanza.se

Vi är glatt förvånade. Vi kände visserligen av mycket intresse under emissionen i och med att den övertecknades, men det här är mycket mer än vad vi någonsin hade kunnat förutspå. - Imints vd Andreas Lifvendahl- VA Finans. (2015-12-27)

Styrelseledamot har sålt 3.000 aktier i Imint (2015-12-27)

Per-Henrik Joakim Nydemark har den 21 december sålt 3.000 aktier i Imint Image Intelligence där han är styrelseledamot. Det var fjärde dagen som aktien handlades på Aktietorget efter noteringen den 16 december. Han äger därefter 2.000 aktier och drygt 18.000 köpoptioner i bolaget. Det framgår av Aktietorgets insynsrapportering. www.avanza.se

Analyser

IMINT - nästa fingerprint! (2015-12-16)

“Detta är tillsammans med TC TECH årets hetaste börsnotering. Kul att ännu en gång få investera i Svensk Hi-TECH när den är som bäst. Man investerar i IMINT för den enorma potential som finns. Lyckats bolaget med en bråkdel av deras planer får vi som missat Fingerprint’s fantastiska kursresa kanske här en ny chans?” - Lawless Redeye.se

IMINT - Mot miljardvärdering? (2016-01-04)

“Videostabilisering med kringtjänster kommer finnas i nästan alla smartphones inom några år, det tror jag alla inser. Men även att kunna filma sin egen video i hög kvalité och sedan autoredigera den kommer givetvis att bli gigantiskt på sociala medier och olika typer av communitys som t ex Instagram.

Trots att denna jättemarknad nu är på väg att explodera finns det i nuläget endast tre, möjligen fyra stycken aktörer:

IMINT, Irida Labs, Morpho och eventuellt Foto Nation.” -Tändstickskungen - Redeye.se

Intressant koppling mellan IMINT och Fingerprint Cards (2016-01-05)

Katarina Bonde styrelseledamot i Fingerprint Cards , dyker upp i Insynslistan för IMINT.

“Oavsett vad denna superkvinnas uppdrag i IMINT är så är det en värvning som i hockeytermer kan jämföras med Wayne Gretsky. Denna kvinna sätter en oerhörd kvalitetsstämpel på IMINT.

Hon är stationerad mitt i Silicon Valley och kan öppna oerhört många dörrar för IMINT. Kolla meritlistan så förstår ni.

Vill Fingerprint Cards uttöka sin produktportfölj? Varför sälja 1 produkt till smartphonetillverkarna när man kan sälja 2?

Kan Fingerprint Cards vara spekulant på IMINT? Tanken är inte alls ologisk. Synergierna finns där, klart och tydligt.” - Tändstickskungen - Redeye.se

Källor:

www.redeye.se/aktiebloggen/intressant-koppling
www.redeye.se/aktiebloggen/imint-nasta-fingerprint
VA Finans
news.cision.com
Techcrunch
aktietorget.se/pressdocs
imint.se
www.almi.se

Följ Småbolagsraketer på Twitter och Facebook för de senaste nyheterna! 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Spotlight

Lucka 21: Plejd

Plejd har jag mer eller mindre följt sedan strax efter IPO. Har

Lucka 20: Touchtech

Är väldigt imponerad av ledningen i Touchtech och framförallt VD Deniz som

Lucka 19: Insplorion

Kort om Insplorion Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform
Ta mig Längst upp