Lucka 19: Insplorion

Kort om Insplorion

Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) utvecklar och säljer små och tåliga luftkvalitets- och batterisensorer. Tekniken mäter luftkvaliteten i världens storstäder och optimerar batterier i bilar och energilagring. Dessutom säljer bolaget NPS-baserade forskningsinstrument som ger forskare realtidsdata på nanonivå inom katalys, material- och biovetenskap.

Kort om Insplorions produkter

Luftkvalitetssensor

Med luftföroreningar som ett växande hälso- och miljöproblem som påverkar både befolkningen i städer och miljön i deras närområde, ökar efterfrågan på kompetenta och kompakta luftkvalitetssensorer kraftigt. För Insplorions teknik som möjliggör mer robusta, pålitligare, snabbare och mindre sensorer till konkurrenskraftigt pris är marknadspotentialen mycket stor. Läs mer här

Batterisensor

Insplorions batterisensor gör det möjligt att mäta direkt i batteriets kemi och därmed få en betydligt bättre mätnoggrannhet än vad som idag är möjligt. Det innebär i praktiken att framtidens batterilager eller fordonsbatterier kan utnyttja upp till 50 procent mer av sin laddning. Läs mer här

Presentation av Insplorion

Insplorion historiskt

Även om omsättningen är låg ökar den årligen och kommer nog explodera när bolaget börjar sälja sina huvudprodukter.

Senaste kvartalsrapporten

VD ord från rapporten

Patrik Dalqvist, VD Insplorion

Vi växer! Vårt utökade team är på plats och aktiviteterna ökar inom produkt- och affärsutveckling.

För mätning av luftkvalitet är kvävedioxid, NO2, den viktigaste gasen att kunna mäta. Det är också den första gasen som vår sensorplattform anpassats till. Utvecklingscyklerna har den senaste tiden gått allt snabbare. Nya prototyper har tagits fram som testats i både laboratorium och vid referensstationer utomhus. Den tekniska kvaliteten har successivt förbättrats och målsättningen sedan början av 2019 ligger fast; att gå in i en kommersiell fas innan årets slut. Parallellt med det tekniska färdigställandet pågår affärsutvecklingen. Utöver samarbetet med Leading Light, där kvävedioxidsensorn integreras i smart gatubelysning, utökar vi användningsområdena för sensorn. Dels för städers tillfälliga behov av mätningar i samband med luftkvalitetsutredningar, dels för tillämpningar som kvävedioxidlarm i slutna utrymmen.

Leading Light

Intresset för vätgas, H2, där vår grundargrupp på Chalmers kontinuerligt förfinat tekniken, har den senaste tiden ökat. Bränslecellernas frammarsch och stålindustrins övergång till kolfri tillverkning är två drivande faktorer som gjort att vätgas fått högre prioritet för oss. Vi fördjupar nu vårt samarbete med strategiska partners och söker anslagsfinansiering.

I september beviljades ett patent för Insplorions gassensor av European Patent Office, EPO. Patentansökan täcker beläggningen av sensorytan med olika material, för att uppnå en hög känslighet och specificitet för utvalda gaser. Patentet ger skydd till december 2034* och omfattar våra applikationer för olika gaser, som exempelvis övervakning av luftkvalitet. Vi har en tydlig patentstrategi där ett framgångsrikt patentarbete är avgörande för utvecklingen av bolaget. Under perioden såldes ett Acoulyte-instrument till professor Sibani Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA. Intresset för instrumenten växer med fler och starkare kunddialoger. Våra kunder är oftast beroende av anslagsfinansiering vilket resulterar i långa ledtider från köpbeslut till order, vilket gör det svårt att förutse precis när avslut kan ske.

Acoulyte-instrument

Utvecklingen av Insplorions batterisensor sker idag inom flera delprojekt. Inom två projekt har det varit extra hög aktivitet. Eurostars InBat-projektet för tillverkning av batteripaket med inbyggda sensorer och projektet Multiplexed Plasmonic Battery Sensor, där en sensor som mäter både temperatur och kemi utvecklas och testas för olika batterikemier. Vi genomförde en intensiv batterivecka i Göteborg där deltog båda projektens deltagare och rådgivande experter från bland annat företag som Dukosi, CEVT, SAFT med våra projektpartners AGM Batteries och Chalmers. Efter veckans slut kunde vi konstatera att Insplorions utvecklingsarbete träffar rätt gällande batteribranschens framtida behovsbild. Vi fick bekräftelse på att vi har en god position i värdekedjan i en starkt växande marknad. Detta ger oss råg i ryggen för framtiden.

Insplorions ansökan om finansiering av batterisensorprojektet, ”InBAT Sensing”, har godkänts och kommer att finansieras med 860 000 euro. Ungefär 60% av bidraget riktar sig till Insplorion där AGM Batteries Ltd (UK), Insplorions samsökande och huvudsamarbetspartner under projektet, mottar den andra delen. Inom projektet med en total budget på 1,6 miljoner euro kommer InBAT-sensorn att implementeras i fullt fungerande batteripaket, inklusive integration och styrning av ett batteristyrsystem (BMS). - källa

Med mindre än två månader kvar av 2019 kan jag konstatera att Insplorion under verksamhetsåret flyttat fram positionerna, såväl tekniskt som affärsmässigt. Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter

Väsentliga händelser efter kvartalsrapporten

Kort om aktien

Marknad: Spotlight Market

Börsvärde: 242 Msek

Utveckling i år: + 53,9 %

Insynsköp/försäljningar: Finns insysköp under 2019

Analys

Vi ser en hög potential till hög risk i Insplorion, som nu är väl kapitaliserade inför fortsatt kommersialisering. Nyheter rörande denna kommer att vara den viktigaste drivkraften för aktien framöver. Vi har höjt våra prognoser avseende försäljning med ca 10 % per år framöver efter rapporten, baserat på den successivt allt stabilare takten i försäljningen av instrument, men lämnar i stort sett de förväntade kostnaderna intakta.Vi räknar på ett framgångsrikt scenario där Insplorion uppnår genombrott inom både olika batterierapplikationer och sensorer för luftkvalitetsmätning och finner ett NPV om SEKm 2033, att jämföra med dagens Enterprise Value om ca SEKm 140. Vi konstaterar vidare att marknaden värderar Insplorion till en genomsnittlig sannolikhet om ca 10% för genombrott av dessa slag, något vi finner lågt, samtidigt som risken för uteblivna genombrott måste beaktas. Sammantaget ser vi en hög potential till en hög risk i aktien.” - Penser access (2019-11-11)

Källor

https://links.penser.se/f/a/insp_20191111.pdf
https://www.insplorion.com/en/
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/573881/insplorion

Personlig kommentar till Insplorion

Har blivit tipsad flertalet gånger om att ta en titt på Insplorion och när jag väl gjorde (såg presentationen som finns längre upp) tog jag en mindre bevakningsposition. Denna position är i dagsläget upp över 50 % och ångrar att jag investerade lite mer (som man alltid gör). Bolaget står inför kommersialiseringsfasen (behöver verifiera lite till och ha referenskunder) av sina två huvudprodukter batteri och luftkvalitetsensorn. Ett genombrott kan mycket väl ske under 2020 och då lär kursen stå mycket högre än i dagsläget! Behåller i dagsläget min bevakningsposition och inväntar tillfälle att öka!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.