Lucka 13: Saxlund Group

Kort om Saxlund Group

Saxlund Group är ett miljöteknikbolag specialiserade inom rening av luft och gas. Idag erbjuder bolaget diverse helhetslösningar som berör exempelvis rökgasrening och stoftavskiljning, komponenter samt tillhörande teknisk konsultation och serviceunderhåll. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden, främst inom inom industri- och energibranschen. Bolaget gick fram tills 2017 under namnet Pilum.

Presentation Saxlund Group

Letade överallt men det verkar inte som att Saxlund har gjort någon inspelad presentation i närtid.

Saxlund Group historiskt

Det ser ut som att Saxlund går mot sitt näst bästa år omsättningsmässigt sedan 2010. Datan är hämtad från www.borsdata.se.

Senaste kvartalsrapporten

VD ord från rapporten

Stefan Wallerman, VD Saxlund

Saxlund har under tredje kvartalet förbättrat rörelseresultat, rensat från nedskrivningar, för perioden med ca 20 000 KSEK i jämförelse med samma period 2018, vilket är glädjande. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA, -3 191 KSEK för perioden) har förbättrats för varje kvartal under 2019, och jag förväntar mig att trenden kommer att fortsätta. Avskrivningar var dock högre för kvartalet (ca 1 700 KSEK), till följd av effekter av IFRS 16, i jämförelse med kvartal ett och två 2019.

Saxlund fortsätter att jobba på kostnadsbesparingar och har under 2019 avvecklat kostnader på ca 6 300 KSEK. Gruppen kommer därmed stå väl rustad inför 2020 med en långt lägre kostnadsbas än tidigare och med en tillfredställande orderbok. Saxlund, som har varit under en omställning de senaste åren, kommer med full kraft arbeta för en långsiktig lönsamhet.

Orderboken har utvecklats positivt under kvartalet, med en större order från Setra. Det finns flertalet positiva indikationer på att Saxlund kommer att ytterligare fylla på orderboken under den närmaste tiden. Den tyska lagen om återvinning av fosfor, som kräver att varje vattenreningsverk i Tyskland med en reningskapacitet för fler än 50 000 personekvivalenter kommer behöva återvinna fosfor, öppnar upp en ny marknad för Saxlunds materialhanteringsutrustning. Lagen kommer att driva på mot förbränning av avloppsslam för återvinning av fosfor och Saxlunds lösning med vår unika slampump, med utmärkt driftsäkerhet, har stor potential att vinna projekt inom denna spännande nya marknad för Saxlunds produkter. Det finns ca 500 sådana reningsverk i Tyskland. Den omställningen kommer att behöva göras senast 2023.  

Materialhanteringsutrustning för skogsrester, sågverksavfall, flis, pellets, slam etc.

Saxlund kommer under 2020 att koncentrera verksamheten för att ytterligare fokusera på service och eftermarknad. Saxlund har en stor installerad bas med ca 3 000 anläggningar i drift över hela världen som ger en stor potential för att det ska lyckas. Styrelse och ledning har tagit beslut att försäljning av projekt ska koncentreras mot projekt där leveransinnehållet består av egenutvecklade produkter, vilket kommer att lyfta service och eftermarknad ytterligare på några års sikt.

Marknaden för Saxlund ser oerhört spännande ut framgent, drivet av klimatförändringsdebatten, lagstiftning för fosforåtervinning och lägre partikelutsläpp samt omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Kort om aktien

Marknad: First North

Börsvärde: 89 Msek

Utveckling i år: +159 %

Insynsköp/försäljningar: De senaste tre transaktionerna har varit köp

Analys av Saxlund Group

Kunde tyvärr inte hitta någon analys av Saxlund Group.

Källor

www.saxlund.com
www.borsdata.se

Personlig kommentar Saxlund Group

Saxlund Group är ett helt nytt bolag för mig tills jag skriver detta inlägget. Bolaget har många aspekter som jag letar hos i de mindre bolagen.

  • Internationellt bolag
  • Relativt nischad marknad
  • Insynsköp i närtid
  • Turnaround-case
  • Miljöteknikbolag (gynnas av klimatomställningen)

Saxlund är ett turnaround-case med stor potential om de lyckas, i dagsläget satsar bolaget på att sänka sina kostnader för att istället för tillväxt satsa på lönsamhet. Kvartalsrapporterna under 2019 tyder på besparingarna börjar ge resultat och kostnaderna har minskats drastiskt. Äger i dagsläget inga aktier i bolaget och kommer nog avvakta ingångsläget på grund av den kraftiga kursutvecklingen i närtid (+128 % senaste tre månaderna). Dessutom känns det som att kassan behöver fyllas på under 2020.

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

1 Comment

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.