Lucka 12: Josab Water Solution

Kort om Josab Water Solutions

Josab Water Solutions är verksamma inom utvecklingen av ekologiska vattenreningslösningar. Verksamheten styrs utifrån koncernens etablerade dotterbolag, där försäljningen för tillfället utgörs av patenterat filtermaterial. Kunderna återfinns huvudsakligen inom industrisektorn och verksamheten är etablerad globalt.

Presentation av Josab Water Solutions

Josab Water Solutions historiskt

Nedan kan ni se Josabs utveckling de senaste 8 åren och det blir inte svårt att slå jämförelsetalen om Josab börjar leverera lite orders/omsättning. Datan är hämtad från www.borsdata.se

Senaste kvartalsrapporten

VD ord från rapporten

JOHAN GILLGREN, VD JOSAB

Ett väldigt produktivt kvartal är till ända, tiden har gått fort och vi har jobbar hårt för att nå våra mål. Men överordnat är att vi gör rätt saker. Min största övertygelse är att det kommer vara det som kommer gynna alla investerare och aktieägare i Josab.

Våra investerare har konverterat 25 Msek till aktier, och vi har genomfört en riktad emission om 8,5 msek under perioden, vilket innebär kraftigt minskade finansiella kostnader framöver, samtidigt som det gett oss medel
förutveckling av verksamheten.

Vi håller i skrivande stund på att installera en fast vattenreningsanläggning på landsbygden i Ungern. Den kommer även att fungera som demoanläggning för andra kommuner och regioner i Ungern men även för grannländerna. Något som kommit lite i skymundan i
nyhetsflödet, men väldigt viktigt för Josabs utveckling i Ungern till att även sälja reningsanläggningar vid sidan om gruvdriften.

Danvan A.S. i Danmark som säljer bevattnings system runt om i Europa gjorde sin största beställning hittills. Detta är också ett litet men viktigt steg för att utveckla affärerna i öst- och i mellaneuropa, genom vårt bolag i
Ungern.

I det stora landet i Öst, Kina, har det rört på sig ordentligt och vi är väldigt nöjda med arbetet och vad det resulterat i. Ett JV-avtal och ett Licensavtal som vi känner oss komfortabla med och som förhoppningsvis kommer ge trygghet för Josab fram över.

Att starta ett JV bolag i Kina där vi äger 49% ger, med min och styrelsens bedömning, betydligt större potential för framtida vinster jämfört med att via ett licensieringsavtal endast sälja material och erhålla en avgift för licensen. Vi anser att vi förhandlat oss till bra priser på detta, men de
stora förtjänsterna ligger trots allt i försäljningen av vattenreningsanläggningarna. Det nya upplägget ger således en klart större möjlighet till vinster för Josab via detta delägarskap.

Att utöver detta få in samarbetspartnerna som stora investerare i Josab ger oss ett gemensamt mål att arbeta emot, att JV samarbetet skall bli lyckat och att Josab som bolag skall vara välmående. Dessutom ger det oss möjligheten att växa snabbare som bolag på utvalda områden.

Att växa genom att förvärv är något vi löpande tittar på. För att göra det krävs att man hittar rätt bolag och gör rätt värderingar, det är mycket som ska stämma. Som tidigare meddelats har vi täta kontakter med Checoa som
renar svartvatten, s.k Waste Water.

Vi gör nu en noga genomgång av bolaget både legalt, finansiellt och tekniskt, och en slutlig utvärdering av helheten. Josab riktar sig främst mot dricksvatten med sin nuvarande verkamhet. Med Checoa skulle vi nå en marknad som inte styrs av politiska beslut utan rent ekonomiska.

Kunderna är multinationella och har snabba beslutsvägar. Miljökraven i Kina är stenhårda inte minst för tillverkningsindustrin. Att kunna utveckla den marknaden skulle vara väldigt intressant för Josab. Uppdatering i
detta projekt kommer så snart vi är klara med utvärderingen.

Vårt anbud i Addis som gick vidare till den ekonomiska utvärderingen som enda anbud, har dragit ut väldigt i tid. Vi kan inte göra annat än invänta besked i ärendet, och det senaste vi hört är brist på utländsk valuta då den egna valutan inte är växlingsbar.

Vad avser utvecklingen i Indien håller vi på med en större utvärdering, då mellersta delarna av landet, inklusive Hyderabad drabbats av den värsta munsunperioden på mer än 10 år vilket drabbat vårt kioskprojekt kraftigt. Vi återkommer med denna utvärdering så snart vi är klara.

Jag är väldigt positiv inför framtiden. Det har tagit tid men vi är på rätt väg och jag tror vi kommer att se ett helt annat Josab i framtiden. Hittills har vi bara skaffat förutsättningarna för att lyckas, men det är nu arbetet kan börja med dessa nya förutsättningar och bygga ett nytt och starkare Josab

Kort om aktien

Marknad: Spotlight

Bolagsvärde: 279 Msek

Utveckling i år: +88 %

Insynsköp/försäljningar: Inga köp eller sälj under 2019.

Analys av Josab Water Solution

Analyst Group följer bolaget och nedan ser ni den senaste analysens värderingsintervall. För att läsa hela analysen tryck här: https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2019/12/Analyst-Group-Josab-Q3-19.pdf

Källor

www.analystgroup.se
www.borsdata.se
http://www.josab.com/

Personlig kommentar till Josab Water Solutions

Har ägt Josab Water Solutions till och från under 2019 men i dagsläget äger jag inga aktier. Tycker det har blivit allt för rörigt genom alla JV och avtal för att kunna greppa helheten och inväntar några resultat/ordrar innan jag går in igen. Spänningen i Josab är deras internationella expansion och att de löser ett stort problem på olika plan. Tycker att VD:n summerar det ganska bra i slutet av VD-ordet:

Det har tagit tid men vi är på rätt väg och jag tror vi kommer att se ett helt annat Josab i framtiden. Hittills har vi bara skaffat förutsättningarna för att lyckas, men det är nu arbetet kan börja med dessa nya förutsättningar och bygga ett nytt och starkare Josab

Frågan är bara hur lång tid det kommer ta för Josab att bli lönsamt. Avtalen har tagit väldigt lång tid att förhandla fram och för någon intresserad kan det helt klart vara intressant att gå in i dagsläget, inför en eventuell uppvärdering under 2020. Nu gäller det bara för Josab att kapitalisera på de avtal man arbetat fram.

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.