Var med när nästa raket tänds!

Lucka 11: Raybased

Kort om Raybased

Raybased är en teknisk utvecklare av trådlösa system som används vid övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i fastigheter. Tekniken utgår utifrån en plattform särskilt anpassad för avancerad fastighetsautomation. Genom systemet kan användaren styra värme, ventilation, belysning och övriga säkerhetsfunktioner.

Presentation av Raybased

Raybased historiskt

Nedan kan ni se Raybaseds utveckling de senaste 5-6 åren och bolaget är väl ingen kioskvältare när det gäller omsättningen. Datan är hämtad från www.borsdata.se

Senaste kvartalsrappoten

VD ord från rapporten

Jonas Almquist, VD Raybased sedan slutet av 2018

Bästa aktieägare, Tredje kvartalet blev en intensiv period med flera genomförda projekt. Vår första större affär blev klar med tjänsten Metering as a Service – MaaS i ett ramavtal med Castellum Väst AB.

Castellum Aktiebolag är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Tjänsten levererar mätardata från Castellums mätare/undermätare trådlöst och säkert direkt till Castellums olika fastighetssystem. Projekten har möjliggjort tester av vår implementationsprocess med målet att standardisera, minimera arbetsinsatsen för fastighetsägaren, kvalitetssäkra och skapa skalbarhet. Vi är mycket glada över att våra högt ställda mål har uppnåtts i samtliga Castellum projekt. Genom vår kvalitetssäkrade process och tydlighet mot underentreprenörer minimeras arbetsinsatsen
både för fastighetsägaren och Raybased. Ramavtalet med Castellum, se pressmeddelande den 23 oktober, är en viktig milstolpe för Raybased.

Anders Björling, Teknisk chef på Castellum Väst AB

Med Raybased MaaS tjänst kan vi enkelt och kostnadseffektivt avläsa våra elmätare och importera data direkt in i vårt energiuppföljningssystem. Med automatisk avläsning ökar även kvaliteten på data till en lägre kostnad, säger Anders Björling, Teknisk chef på Castellum Väst AB. Tjänsten ligger
dessutom helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi”
.

Allt fler fastighetsägare eftersträvar en högre grad av digitalisering och automation. Incitamenten är flera; Sänka driftkostnaderna, höja kvaliteten – dyrt att felfakturera, skapa en bas för energieffektivisering och optimal fastighetsdrift samt att förbättra inomhusklimatet för hyresgästerna. Våra olika tjänster innebär en lägre energiförbrukning vilket kraftigt minskar koldioxid (CO2) utsläppen – Ett allt mer angeläget hållbarhetsperspektiv för hela näringslivet! I synnerhet för befintliga byggnader som står för närmare 40 % av Europas CO2 utsläpp. Ungefär lika stor andel som CO2 utsläppen från transportsektorn!

Raybased strategi är nu att introducera våra bastjänster Metering as a Service och Temperature as a Service – trådlös temperaturavläsning i fastigheter och bostadslägenheter. Tjänsterna har tydliga mervärden för fastighetsägaren, samtidigt som de är standardiserade och skalbara för Raybased. När vår utrustning och infrastruktur är på plats kan vi enkelt addera de tjänster som fastighetsägaren behöver. Ett första steg kan till exempel vara att kontrollera och följa upp energiförbrukningen. Därefter kan fastighetsägaren optimera förbrukningen genom trådlös styrning av temperatur och luftkvalitet. Det i sin tur möjliggör behovsstyrd ventilation samt precisionsstyrning av värme och kyla.

Våra tjänster är trådlösa och kostnadseffektiva. Samtidigt som energiförbrukningen minskar förbättras inomhusklimatet vilket kan öka kundnöjdheten (NKI) samt produktiviteten i hyresgästernas egen verksamhet. Affärsnytta i flera led!

Flera indikatorer pekar på att fastighetsbranschen nu är redo för ökad digitalisering. Våra erbjudanden passar väl in i den utveckling vi nu ser på
marknaden. Genom den stegvisa utvecklingspotential som våra tjänster erbjuder ser vi med tillförsikt framåt.

Kort om Aktien

Marknad: Spotlight

Börsvärde: 33 Msek

Utveckling i år: -39 %

Insynsköp/försäljningar: Har skett flertalet insynsköp under året.

Källor

www.raybased.se
www.borsdata.se

Personlig kommentar gällande Raybased

Raybased har jag följt till och från sedan IPO:n 2016 när IoT var på tapeten. Lösningen har det aldrig varit något fel på men som VD:n beskriver det i presentationen (som ni ser en bit upp) har den tidigare ledningen inte varit kapabel att kapitalisera på den. Förändringen av affärsmodellen till olika servicetjänster tycker jag är klockren, för nu behöver inte kunderna göra någon större initial investering. Problematiken med den nya modellen är att det krävs väldigt många försäljningar istället för att uppnå positivt kassaflöde. Det positiva är väl att när en kund väl börjat prenumerera på tjänsterna är det nog svårt att sluta och när antalet försäljningar ökar kommer de regelbundna intäkterna vara fina.

I dagsläget äger jag inga aktier i Raybased men bolagets låga värdering, insynsköpen under året, samarbetet med Castellum och de nya tjänsterna som ska lanseras under Q1-Q2 fångar mitt intresse. Kommer troligtvis köpa in en mindre position i vid ett bra tillfälle inom den närmsta månaden.

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Spotlight

Lucka 21: Plejd

Plejd har jag mer eller mindre följt sedan strax efter IPO. Har

Lucka 20: Touchtech

Är väldigt imponerad av ledningen i Touchtech och framförallt VD Deniz som

Lucka 19: Insplorion

Kort om Insplorion Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform
Ta mig Längst upp