Var med när nästa raket tänds!

Presentation av Sensys Gatso Group

Introduktion av Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group utvecklar, marknadsför och levererar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Produkter

Rödljussystem

Att köra mot rött ljus är en av de allvarligaste trafiköverträdelserna. Risken för en kollision är överhängande. Sidokollisioner, som är relativt vanliga i rödljuskorsningar, orsakar ofta skador på individerna i den påkörda bilen. Sensys teknik kan vända den negativa trenden i olycksdrabbade korsningar och har även en stark förebyggande effekt. Den ger trafikanten incitament att respektera trafikljusen och bildmaterialet från övervakningskameror underlättar dessutom polisens och försäkringsbolagens utredningsarbete.

Teknik utan ingrepp i vägbanan

SENSYS® radars unika egenskap att urskilja avståndet till ett fordon används för att detektera om fordonet passerar stopplinjen under rödljusfasen. Rödljussystemet (RLSS) använder en teknik helt utan ingrepp i vägbanan.

När ett fordon kör mot stopplinjen, analyseras dess hastighet av radarn. Om det misstänks att ett fordon inte kan stanna före stopplinjen tas ett fotografi, som visar fordonets placering före rödljuset, rödljuset, och nummerplåten.

Om radarn detekterar att fordonet passerar stopplinjen medan rödljuset är på kommer kameran att exponera ett andra fotografi.

Det andra fotografiet kommer tas antingen av samma rödljussystemkamera, bakifrån, eller med en annan kamera placerad på andra sidan korsningen. Detta beroende på om föraridentifiering är efterfrågad eller inte.

Stationära hastighetssystem

De flesta länder runt om i världen arbetar för en ökad trafiksäkerhet. Ett sätt att påverka beteendet hos trafikanter är att kontrollera att trafiklagarna efterlevs - och då särskilt genom hastighetskontroller.

SENSYS® stationära hastighetssystem SSS, är baserat på vår målföljande RS242 radar.

Denna radarenhet som är kapabel att följa flera fordon samtidigt, använder en bred radarlob som kan se flera filer upp till 150 meter bort. Fordon som rör sig i radarloben följs och deras rörelse analyseras. Hastigheten bestäms med hjälp av Dopplereffekt och verifieras med en mätning av sträckan delat med tiden det tar för fordonet att färdas sträckan. På en förutbestämd rapportlinje tas en bild om hastigheten överstiger en viss gräns. Det stationära hastighetssystemet behöver inga ingrepp i vägbanan och är därför lätta och kostnadssnåla att installera.

Mobila hastighetssystem

Precis som med stationära hastighetssystem så bidrar mobila hastighetssystem till trafiksäkerheten. SENSYS® mobila hastighetssystem (MSSS) består av en radar, en processor, datalagringsenhet och en digitalkamera. Ingenting behöver grävas ner i vägbanan. Att sätta upp systemet tar bara några minuter. MSSS är därför en mycket kostnadseffektiv hastighetsövervakning. Om så önskas kan en anpassad konfiguration göras via en dator, en smart-telefon eller en surfplatta. Efter en hastighetskontroll utmed vägen kan informationen från hastighetskontrollen antingen överföras via ett USB-minne eller via en laptop för att senare processas på annan plats.

MSSS är en äkta “sikta och skjut”-enhet, och efter några snabba testbilder kan den stå och arbeta helt obevakad. Dess operationella tidslängd är bara beroende av batterikapaciteten.

Flexibilitet
Enheten är liten vilket gör det enkelt att ha den monterad på en instrumentbräda i en patrullbil, eller i en bakruta. Tripod utmed vägkanten är ett annat alternativ.

MSSS uppskattas av användaren framförallt för sin lätta vikt, att den är så lätt att sätta upp, och dess flexibilitet. Alla dessa egenskaper gör MSSS till det perfekta verktyget som flexibelt hastighetssystem för att förändra förarbeteenden. Det har noterats att en tendens för att köra för fort kan hindras om hastigheten övervakas under en tid. Ett mobilt system ger er möjligheten att göra sådana kontroller slumpmässigt på olika vägar och tider på dygnet.

Strömavtagarövervakning

Ett problem med eldrivna tåg är om kontaktledningen rivs ner när strömavtagaren som överför ström till tåget blir sliten eller skadad. Kolslitbanan som pressas mot strömkabeln blir sliten och till slut kan kontaktledningen fastna med följd att elledningen slits av och strömtillförseln upphör. Kostnaden för att föra fram tåget och att reparera kontaktledningarna är hög. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för att tåglinjen blockeras medan reparationer av kontaktledningen pågår. Man bedömer att 30 % av tågförseningarna beror på detta.
Detektion av skadade strömavtagare (Automatiskt pantograf-övervakningssystem, APMS)
SENSYS® målföljande radar gör det möjligt att ta högupplösta fotografier av kolslitbanan. Förfinad behandling av dessa bilder gör att slitage detekteras allt slitage och ett larm sänds till järnvägsadministratören så att tåget kan stoppas på nästa station.

Så här fungerar APMS
Strömavtagarövervakningen sker automatiskt med APMS och installeras så att underhåll av APMS inte stör trafiken.

Radarsensorn detekterar först radarekot från strömavtagaren när ett eldrivet tåg är ungefär 100 meter ifrån detektorn. När tåget närmar sig sensorn följs ekosignalen tills strömavtagaren är ca 7 meter från kameran. Där är bildkvalitén optimal och en bild tas.

Efter att kameran har fotograferat strömavtagaren skickas bilden till Master Controller (MC) och vidare till bildbehandlingsdatorn som separerar och kontrollerar bilderna på kolslitbanorna. Om kontrollen visar att kolslitbanan är skadad eller nersliten (tillval) skickas ett larm via Ethernet eller GSMR/GPRS modem.

Det pekar uppåt för börsnoterade Sensys Gatso Group i Jönköping. Under årets första nio månader steg nettoomsättningen från 101 miljoner kronor till 219 miljoner och vinsten, rörelseresultatet, från 14 till drygt 27 miljoner kronor. www.foretagsam.nu (2015-11-27)

Presentationer av Sensys Gatso Group

Intervju med nya VD:n Torbjörn Sandberg (2015-08-17)

vd-intervju, Sensys Gatso
Torbjörn Sandberg, ny vd i Sensys Gatso, kommenterar de senaste händelserna i bolaget och vad som väntar framöver. Klicka på bilden för att komma till intervjun.

Sensys Gatso Group på Stora Aktiedagen i Stockholm (2015-12-07)

Johan Frilund presenterar Sensys Gatso Group. Klicka på bilden för att komma till presentationen.

Större händelser under 2015

Sensys Traffic förvärvar Gatso Beheer (2015-06-23)

”Sensys och Gatso kompletterar varandra mycket väl och delar de grundläggande värderingar som behövs för att bygga en hållbar tillväxt i trafiksäkerhetsmarknaden. Sensys och Gatso kommer att vara betydligt starkare tillsammans än som enskilda bolag. Sensys Gatso Group kommer att ta en tätposition som marknadsledare inom utrustningsmarknaden och en utmanare med starkt fotfäste i marknaden för operatörstjänster. Vi förväntar oss synergier inom försäljning där vår kombinerade säljkår kommer att kunna uppnå bättre marknadstäckning medan vi även får en bredare produktportfölj att erbjuda vår gemensamma kundbas. Utöver den starka marknadspositionen, kommer synergier i FoU att ge bättre fokus på både kärnteknologier, mjukvara samt på kundanpassade lösningar vilket gör det möjligt för företaget att expandera till nya marknader.”  Torbjörn Sandberg, VD i Sensys Traffic.

Torbjörn Sandberg, VD i Sensys Traffic.

“Integritet, engagemang och innovation var hörnstenarna i Gatso när min morfar Maurice grundade företaget för 57 år sedan. Dessa värden gjorde oss starka och det är dessa värden som fortsätter att leda oss i dag – och som inspirerar våra medarbetare över hela världen. I dag, mer än någonsin, utmanas regeringar runt om i världen av de negativa effekterna av ökad mobilitet och urbanisering. Snabba innovationer som en del av en helhetssyn är avgörande för att hjälpa regeringar att upprätthålla och förbättra trafiksäkerheten. Av den anledningen är jag extremt glad över att vi har hittat en partner i Sensys som delar samma grundläggande värderingar och åsikter. Sammanslagningen kommer att skapa innovationer som sannolikt kommer att omforma marknaden för operatörstjänster för trafiksäkerhet.” Timo Gatsonides, VD i Gatso

Timo Gatsonides, VD i Gatso
Timo Gatsonides, VD i Gatso

Läs mer om förvärvet här: www.avanza.se

Sensys Traffic avslutade fjolåret med att kamma hem en stororder från Trafikverket, men vi vill se större orderingång från utlandet för att bli riktigt attraherade av aktien. Fredrik von Schantz - Placera (2015-02-02)

Sensys ordrar under 2015

Sensys får genombrottsorder från Qatar värd 6 Mkr (2015-01-07)

Ordern innebär ett genombrott i Qatar och bekräftar att våra lösningar är konkurrenskraftiga. Vår strategi att adressera existerande och nya kunder med kundanpassade lösningar, baserat på flexibiliteten i vår ledande teknologi och en stark organisation för projektgenomförande, är viktiga element i denna framgång” - Johan Frilund, VD på Sensys. - www.avanza.se

Qatar
Qatar 6 miljoner kr


Sensys får order från Trafikverket värd 2 Mkr (2015-01-15)
Ordern som är värd 2 mkr omfattar material för 2015 års nyetablering av ATK-stationer i Sverige. I november 2014 fick Sensys en order på 93 mkr från Trafikverket. För att effektivt kunna installera de nya ATK-systemen som ordern innefattar har Trafikverket nu lagt en order på 2 mkr för installationsmaterial av dessa. - www.avanza.se


Sensys får tilläggsorder från Qatar värd 5 Mkr (2015-01-19)
“Det är glädjande att vi nu börjar se resultaten av våra långsiktiga satsningar på marknaderna i Mellanöstern. Denna order bekräftar återigen styrkan i våra kundanpassade lösningar som baseras på flexibiliteten i vår ledande teknologi och en stark organisation för projektgenomförande. Genom att etablera oss på plats ökar vi möjligheterna till en närmare dialog med kunderna och därmed möjligheterna att anpassa vårt erbjudande.”-  Johan Frilund, VD på Sensys. - www.avanza.se


Sensys får order från Mellanöstern värd 15 Mkr (2015-01-29)
“Ordern bekräftar styrkan i vårt erbjudande i Mellanöstern då den följer tämligen omgående på en tidigare leverans till samma kund. Den bekräftar också vår bild av den växande efterfrågan på trafiksäkerhetssystem som nu sker i Mellanöstern.” - Johan Frilund, VD på Sensys. - www.avanza.se

Mellanöstern 15 miljoner kr

Order från Förenade Arabemiraten värd 3,5 Mkr (2015-03-02)
“Vår goda utveckling i Mellanöstern fortsätter och ordern befäster vår position i Förenade Arabemiraten ytterligare. Vi ser en trend i Mellanöstern, att kunderna övergår till att upphandla fler mindre projekt istället för ett fåtal stora projekt. Detta är gynnsamt för marknadsutvecklingen i och med att kunden sänker sina risker och ökar sannolikheten för framgång.” - Johan Frilund, VD på Sensys. www.avanza.se

Förenade arabamiraten 3,5 miljoner kr

Sensys får order från Trafikverket värd 5 Mkr (2015-03-18)

“Vi är mycket stolta över att kunna utöka vårt åtagande i samband med installation av nya ATK-stationer. Detta är möjligt genom att värdet av vår serviceorganisation kunnat tydliggöras för kunden.” -  Johan Frilund, VD Sensys - www.avanza.se


Order från Förenade Arabemiraten värd 10 Mkr (2015-06-08)
“Vi fortsätter att skörda framgångar i Mellanöstern. Detta är en strategiskt viktig order, dels för att det är en ny kund, men framförallt för att Ras Al Khaimah sedan länge arbetat med en annan leverantör av system för trafikövervakning” - Torbjörn Sandberg, VD på Sensys. www.avanza.se


Order från Dubai värd 7 Mkr (2015-06-10)
“Vi fortsätter att skörda framgångar i Mellanöstern. Denna order från polisen i Dubai kommer efter en lång tids bearbetning tillsammans med vår nya partner i emiratet. Ordern är också ett kvitto på att vi ligger i teknikens frontlinje.” - Torbjörn Sandberg, VD på Sensys. www.avanza.se


Order värd 740,000 EUR till Gatso som kommer att förvärvas av Sensys
“Vi är stolta över denna första leverans av digitala system till detta Mellanösternland. Vi är också glada över att kunden bett oss att vara rådgivare för att skapa ett effektivt system för överträdelsehantering. Det är ett kvitto på vår expertis i att leverera kompletta lösningar för förbättrad trafiksäkerhet”  -Timo Gatsonides Gatsos VD www.avanza.se


Samarbetsavtal i Japan värt 12 mkr (2015-07-14)
“Detta är ett strategiskt genombrott för oss i Japan. Med tanke på likheterna i trafiksäkerhetstänkandet mellan Sverige och Japan, och att Japan till folkmängd är 13 gånger större än Sverige med världens sjätte största vägnät så ser vi en betydande potential i denna marknad. Vi är också mycket stolta att samarbeta med en så betydande aktör på den japanska marknaden som OKI” - Torbjörn Sandberg, VD för Sensys. www.avanza.se

Japan 12 miljoner kr

Ytterligare order värd 720,000 EUR till Gatso (2015-07-15)
“Tilläggsordern är glädjande och vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet med den här kunden”. - Timo Gatsonides Gatsos VD www.avanza.se


Gatso vinner order värd 17,5 MEUR (2015-07-16)
“Ordern bekräftar styrkan i Gatsos produktportfölj och visar på styrkan i gruppen efter det föreslagna samgåendet” - Torbjörn Sandberg, VD på Sensys. www.avanza.se


Ordrar från Storbritannien värda 8,4 mkr (2015-08-04)
“Det är spännande att kunna kommunicera de första affärerna för Sensys Gatso Group, sammanslagningen av Sensys och Gatso, och vi är stolta över förtroendet våra kunder visar oss ” - Torbjörn Sandberg, koncernchef och VD för Sensys Gatso Group AB. www.avanza.se

Storbritannien 8,4 miljoner kr

Order från Mellanöstern värd EUR 680,000 (2015-08-25)
“Jag är mycket glad att vi stärker vårt fotfäste i Mellanöstern ytterligare och att vårt samarbete med denna kund utvecklas så positivt ” - Torbjörn Sandberg, VD för Sensys Gatso Group AB. www.avanza.se


Order från Frankrike värd 6,8 mkr (2015-09-11)
“Jag är väldigt glad över den här ordern som följer på vår kunds stora framgång med fordonsbaserad hastighetsövervakning i Frankrike. Denna del av portföljen har en strategisk potential framöver då den tar oss från vägen in i fordonen” - Göran Löfqvist, Executive Vice President på Sensys Gatso Group AB. www.avanza.se


Kalifornien 20 miljoner kr

Kontrakt erhållet i Södra Kalifornien värt 20 mkr (2015-10-02)
Vi är glada att denna prominenta sydkaliforniska stad än en gång valde Gatsoteknologi  för sitt trafiksäkerhetsprogram. Staden insåg redan för 17 år sedan nyttan med att övervaka korsningar.” - Richard Kosina, Chief Technical Officer på Gatso USA www.avanza.se


Order från Trafikverket på 55 mkr (2015-10-05)
“Det är mycket glädjande att vår kund fortsätter med nyetablering av ATK i hög takt. Detta är en viktig referens för oss i vår globala marknadsexpansion då det visar på hur en strategisk användning av automatisk hastighetsövervakning, inom ramen för Nollvisionen, leder till goda resultat i form av räddade liv. Dessutom är det ett kvitto på att Sensys Gatso Group gör ett bra jobb” - Johan Frilund, EVP på Sensys Gatso Group AB. www.avanza.se


Order från Mellanöstern värd 6,6 mkr (2015-11-25)
Detta är den fjärde ordern som erhållits sedan den först ordern i juni månad från denna nya kund i Mellanöstern.  Ordern omfattar leveranser av system för automatisk hastighets- och rödljusövervakning samt mjukvara. Leveranser beräknas ske i första kvartalet 2016. www.avanza.se


Order från Frankrike värd 14 mkr (2015-12-07)

“Vi är både stolta över och tacksamma för att det franska inrikesministeriet har utökat sitt förtroende för Sensys Gatso med ytterligare en order. Nyttan med de fordonsmonterade systemen, som visats i Frankrike, har rönt stort intresse på den globala marknaden. Denna order är ytterligare ett kvitto på styrkan i konceptet ” - Göran Löfqvist, Executive Vice President på Sensys Gatso Group AB. www.avanza.se

Frankrike 14 miljoner kr

Ordrar från Oman värda 9,7 mkr (2015-12-15)
“Det är en ära att bli vald av polisen i Oman då vi är en av tre leverantörer i Oman. Det befäster vår ledande position och visar på det värde vi levererar till kunderna i förhållande till konkurrenterna. Vi ser fram emot att fortsätta stödja polisen i Oman i dess ansträngningar att förbättra trafiksäkerheten i Oman” - Saman Alae Naziri, General Manager på Sensys Gatso Group Middle East. www.avanza.se

Oman
Oman 9,7 miljoner kr

 Insynshandel i Sensys Gatso 2015

Insynshandel - 2015-01-01 till 2015-12-31.
Insynshandel - 2015-01-01 till 2015-12-31.

 Analyser av Sensys Gatso Group

“Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har fått en minst sagt stark start på det skickligt utförda och vältajmade Gatso-förvärvet. Beställningar om över 200 MSEK har regnat in sedan förvärvet i slutet av juni med följden att orderingången hittills i år uppgår till ungefär 260 MSEK.” Viktor Westman - Redeye.se (2015-08-17)

“Gatso-förvärvet ser ut att utvecklas precis så positivt som vi väntat oss. Beställningarna väller in från i princip jordens alla hörn. H2’15 har hittills bjudit på en orderingång kring uppskattningsvis 350 MSEK. En order motsvarande nära halva denna orderingång har dock senarelagts, vilket förklarar den stora skillnaden mellan våra estimat och utfallet.” Viktor Westman Redeye.se (2015-12-02 10:23)

 

Läs fler analyser/inlägg från Redeye härhttp://www.redeye.se/bolag/sensys-traffic/analyser

Länk till Sensys Gatso Group:s rapporter: http://www.sensys.se/se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter

Källor:

Fick tyvärr korta ner länkarna lite men de går fortfarande till rätt källa.

http://www.redeye.se/bolag/sensys-traffic/analyser
http://www.sensys.se/se/investerare
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/
http://insynsok.fi.se/
http://www.sensys.se
https://www.avanza.se/placera
https://www.avanza.se/placera/
http://www.foretagsam.nu/

2 Comments

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Marknadsplatser

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare
Ta mig Längst upp