Var med när nästa raket tänds!

Bullet Capital Quickbit

“Vi och Quickbit gjort ett uruselt arbete om kursen inte står i minst 50 kr inom 2 år”

Kort intro

Mathias Jonsson van Huukslot, ägare av det Schweziska investmentbolaget Bullet Captital tog tidigare i veckan initiativet till en Q&A för att reda ut lite frågetecken gällande Bullet Capital och annat. Väldigt många bra och utförliga svar från Mathias. Valde därför att även publicera dessa i detta inlägg i sin helhet.

Mathias Jonsson van Huukslot

Bildkälla: https://it-finans.se/tag/mathias-jonsson-van-huuksloot/

Att som huvudägare kommunicera direkt på ett forum är speciellt och en första gång för mig. Anledningen är den stora mängd spekulationer som förekommit om QuickBit, vilka jag anser bör adresseras. Jag är själv vetgirig och nyfiken av naturen (något som tjänat mig väl i affärsvärlden) så jag respekterar och uppskattar ert intresse. Det här är mitt val att snabbt och brett nå ut till så många som möjligt att ställa de frågor och funderingar som finns.

Principiellt är jag för transparens och största möjliga öppenhet. Den 23 juni blir jag invald i QuickBits styrelse, vilket innebär att jag inte längre kan kommunicera så här enligt Aktiebolagslagen. Jag tar med andra ord tillfället i akt.

Personligen tycker jag det borde vara mer fokus på potential och mindre på risk i ett tillväxtbolag som QuickBit på en ny och explosivt växande global marknad, men jag förstår också att det är bolagets uppgift att förverkliga genom sin kommunikation. Med mina svara önskar jag klargöra riskprofilen och visa på potentialen.

Då jag ännu inte har en formell roll i bolag vill jag understryka att jag INTE uttalar mig å QuickBits vägar utan endast för Bullet Capital och mig själv. Av samma anledning är jag förhindrad att svara på vissa frågor ur något annat perspektiv än Bullet Capitals, men såklart inkluderat våra analyser, synpunkter och slutsatser. Vilket jag hoppas ni har förståelse för.

Det här är inte en inbjudan till debatt eller framtida kommunikation på forumet, utan ska ses som en engångsföreteelse givet extraordinära omständigheter. I fortsättningen sker kommunikation enligt gängse normer för NGM och praxis för QuickBit.

Längst ned så ligger en länk till alla frågor och svar. Om någon önskar kontakt med Bullet Capital i något annat avseende, nås vi alltid på [email protected].

Länk till google dockumentet om ni vill läsa dem där istället: https://drive.google.com/file/d/1HUAJwL58hZVv04cEzErNFkv9o8U5b_xY/view?fbclid=IwAR2KiZY9hSmGr3dJ9fVG9jE7cmftaSK6ot3EjBZ5jM_a3I5GvzZ5_IDW8B0

Alla frågor och svar

Fråga

Hur ser den informella organisationskulturen ut hos quickbit? t.ex. hur värderar ni varandra? har ni hög arbetsmoral? hur gör ni för att tillsammans utvecklas? O.s.v.

Svar

Jag är ju formellt sett inte en del av QuickBit och heller inte med i styrelsen ännu, därmed har jag begränsad insyn i organisation och kultur. Men av det jag sett har Serod som är VD på QuickBit, lyckats skapa ett fantastiskt team med den teamkänsla som krävs för att arbeta under stress med höga krav på leveranser. Samtliga medarbetare jag hittills träffat, har som en gemensam nämnare, en väldigt hög arbetsmoral. Jag upplever att man arbetar tillsammans, och för varandra, på samma vis som t ex ett framgångsrikt fotbollslag måste göra för att vinna.

Det känns nästan som att komma till en familj när man kliver genom dörren till kontoret. Det kommer vara en av flera avgörande faktorer för bolaget, att bibehålla den känslan som finns inom teamet idag när man expanderar. En organisation som växer från 50 till X anställda (pratar generellt här), ställs alltid inför en rejäl utmaning på det planet. Går man över ett visst antal medarbetare så får man alltid med ett par stolpskott av bara farten. Jag upplever att Serod är väldigt duktig på att plocka in rätt kompetens, han verkar helt klart ha lyckats mycket bra hittills. Förhoppningsvis medför det att man i någon mån slipper framtida stolpskott.

Fråga

Vad det gäller de rullande reserverna så blev utbetalningen en dag sen, vilket såklart påverkade hela kvartalet (men borde bädda för ett bättre nästa). Hur kommer det sig att man missade med en dag?

Svar

Detta kan jag faktiskt svara på. Men återigen, jag kan av regulatoriska skäl, inte svara å Quickbits vägnar. Det är ju QuickBits inlösenpartner som missat att betala i tid, tror knappast någon på QuickBit har bidragit till detta. Jag reagerade själv på det naturligtvis och tyckte det var märkligt. Jag ringde upp Eurofeds VD i Paris och frågade honom.

Det berodde helt enkelt på att man har en limit på bankkontot avseende onlinebetalningar. Summan var ju närmare 30 miljoner SEK. En utbetalning i den storleken kronor äver att två olika bankanställda granskar syftet och godkänner en överföring var för sig. På grund av de franska lock-down reglerna som gällde vid tidpunkten, arbetade alla hemifrån vilket skapade en tröghet i systemet. Överföringen begärdes redan den 26:e mars men kom fram först i början av april.

Lockdown i Paris

Fråga

Vad är det som triggar en utbetalning, kommer det en varje kvartal nu framöver?

Svar

Jag kan inte uttala mig för QuickBit då jag inte är en del av företaget ännu. Men jag kan lämna ett generellt svar kring hur villkoren i den bank Eurofed arbetar med fungerar avseende sina kortinlösande kunder. När man ansöker om kortinlösenavtal hos en bank (inlösenbank) är det förhållandevis enkelt att få ett sådant avtal om ens verksamhet t ex är att sälja skor i en butik. Om man däremot säljer varor, eller tjänster online, där kortet inte är fysiskt närvarande s k “card non present transaction”, är det en helt annan risk för banken. Man kan säga att ett kortinlösenavtal är att likställa med ett kreditavtal. Banken gör en djupgående analys av affärsplan, risk osv. Ju större omsättning man har, desto större risk är det för banken.

Sedan skiftar det regelverk som fastställs av kortbolagen beroende på vilket bransch kunden tillhör. När man säljer kryptovaluta anses man vara en hög risk. Banken ställer därför krav på att man löpande reserverar en viss del av bruttoomsättningen under en viss tid. Detta för att täcka bankens största risk som utgörs av att kortinnehavaren ångrar sitt köp, eller att det harskett ett bedrägeri mm.

Såvida det inte finns med några extrema faktorer, har kortinnehavaren möjlighet att upp till 180 dagar efter genomfört köp, begära en återbetalning av summan. En sådan återbetalning genereras inom kortbolagens clearingsystem och utförs av den kortutfärdande banken, ej inlösenbanken. Risken för inlösenbanken är att man redan betalat ut pengar till sin kund, pengar som man sedan utanför sin egen kontroll måste återbetala kortinnehavarens bank. Den innestående summan som banken håller för att täcka dessa returer (de heter chargebacks på fackspråk) kallas “Rullande Reserver”, Dessa betalas sedan ut löpande vartefter att bankens
risk är bortkopplad från den specifika transaktionen.

Summan rullande reserv är bolagets tillgodohavande men kan inte bokas i balansräkningen som kontomedel eftersom den exakta summan är okänd. Men i praktiken kan man se det som en framtida likvid tillgång.

Eurofed är en s k payment provider som av sin bank, BNP Paribas, är godkända att hantera tredjeparts-betalningar. Det som är väsentligt att veta i sammanhanget är att det är banken som ställer villkoren i slutändan, och ej Eurofed. Eurofed kan i sin tur utifrån sin kunds historik, antalet chargebacks i relation till volym respektive antal transaktioner, omförhandla villkoren åt sina kunder på det specifika kontot. Det tar relativt lång tid att få ett utökat förtroende hos banken, varför en justering av den specifika kundens procentuella krav på rullande reserv, kan ta minst ett år.

Återigen så kan jag inte svara å Quickbits vägnar, ovan skall därför ses som generella svar. Jag kan inte se att Quickbit skulle behandlas annorlunda än någon annan av Eurofeds kunder.
Tyvärr är inte krypto ännu något som banker generellt gillar vilket betyder att de kan ställa ganska tuffa krav. Det resulterar i att man som kund får brottas med kassaflöde även om man badar i låst likviditet (dvs den rullande reserven). Här vill jag understryka att man självklart kan vara kraftigt lönsam i sin affär även om man har en större summa innestående.. Alla krav man som kund har gentemot BNP Paribas betalas naturligtvis ut utifrån de specifika kontraktsvillkoren. Det är ingen direkt motpartsrisk mot banken i sig.

Fråga

Med bibehållande omsättning kommer den rullande reserven minska nu?

Svar

Rent generellt så fungerar ett inlösenavtal som så att ju längre tid du har varit kund i banken, desto lägre säkerhetskrav ställs. För en s k högrisk aktör inom krypto (just pga av krypto oavsett hur bra man är på att undvika chargebacks och bedrägerier), så skulle kontot sägas upp av banken inom 90 dagar om man inte hanterade sin riskhantering korrekt. Jag tror man därmed lugnt kan landa i slutsatsen att QuickBit sköter sig och lever upp till bankens högt ställda krav. Vad jag försöker säga med detta är att Quickbit uppenbarligen har skött sina åtaganden, vilket i längden per automatik innebär att en rullande reserv alltid minskar i storlek över tid. Det är branschstandard, men det tar längre tid att få en lägre riskprofilering internt i banken när man automatiskt blir klassificerad som högrisk kund utifrån sitt affärsområde. Så mitt svar blir att det är ett väldigt rimligt antagande att den rullande reserven kommer att minska.

Om vi t ex istället tar Bitrate (numera Quickbit OÜ) som inte bygger på kortbetalningar utan istället lokala direktbetalningsmetoder (såsom t ex Klarna, Sofort, Giropay, iDEAL osv), så är det en betydande skillnad. Här ställs inga krav på innestående medel och kassaflödet kommer 2-3 dagar efter en genomförd transaktion. Det är även mkt billigare än kort och väsentligt lägre risk, slutkunden kan betala samma pris för transaktionen (tjänsten eller varan) som vid kortbetalning vilket medför en potentiellt högre vinstmarginal för t ex Bitrate. Det är en helt annan affär att slippa kort som betalningsmedel.

Personligen tror jag att villkoren som kortbolagen ställer på bankerna, kommer ändras dramatiskt de närmaste åren pga den konkurrens som nya innovationer utgör för dem. Vår interna analys (återigen svarar utifrån Bullet och ej Quickbit), är att Bitrate kommer stå för en mycket större andel av omsättningen än kortmodellen i framtiden. Om vi får rätt, får det i sig en kraftig effekt på kassaflödet till det bättre såklart eftersom effekterna av en rullande reserv späds ut.

Fråga

När ni går in och investerar hur lång tidshorisont har ni på investeringen 3, 5, 10år?

Svar

I Aurentum I:s fall är tidshorisonten fastställd till 2 år. Bullet Capital i sig har en tidshorisont i Quickbit som är 3 år. Vi som bolag har en komponent i fondavtalet som gör att vi kancera hänga kvar ett år till. Vårt i särklass viktigaste uppdrag är att arbeta för att bolaget skall få en korrekt värdering. Där är vi övertygade om att vi har ganska god marginal inom de första 2 åren. Vi har ju ett inte så litet ansvar gentemot investerarna.

Fråga

Vilket är det som du ser som mest spännande som händer under 2020?

Svar

Från mitt perspektiv ser jag fram emot ett hårt arbete i styrelsen, lanseringen av kort och app samt inte minst utvecklingen kopplat till Quickbit OÜ.

App och kort kommer i höst!

Fråga

Går det att nämna några av de större investerarna av fonden?

Svar

Av legala skäl inom Aurentum I samt av vissa regulatoriska skäl kopplat till investerarna, får jag ej namnge dem just idag. Inom 60 dagar kommer vi däremot att på www.bulletcapital.ch redogöra för vilka dessa är då nuvarande sekretess faller bort. Jag kan däremot nämna vilka de inte är. Det finns ingen i fonden som vare sig har haft, eller har, koppling till Quickbit eller någon av dess aktieägare. Det har ju på Placera antytts att Aurentum I gömmer tvivelaktiga investerare i fonden. Så är det förstås inte vilket kommer visa sig med all önskvärd tydlighet inom ovan tidsram. Det finns inga svenska medborgare kopplade till Aurentum I förutom jag själv och vår CFO, Hanna Wieslander.

Hanna Wieslander

Fråga

Hur kommer det sig att fonden är startad i Storbritannien istället för Sverige (eller någon annanstans för den delen)?

Svar

Just Storbritannien har ett effektivt regelverk som lämpar sig väl för denna typ av struktur. Sedan har vi en god relation med Vauban som agerar administratör. Det går även ganska snabbt att sätta upp en struktur där. Det var avgörande för oss i valet mellan Storbritannien respektive Schweiz. Det är även fördelaktigt ur ett skatteperspektiv för våra investerare.

Fråga

Kan fonden köpa/sälja via marknaden eller tillåter NGM inte det (har för mig att det fanns lite regler kring utländska ägare/fonder på NGM)

Svar

Fonden är en stängd fond så det kommer inte ske några köp respektive försäljningar utanför på förhand fastställda tider. Aurentum I har en depå i Sverige och kan därmed agera som vem som helst på marknaden i sig.

Fråga

Hade du velat att QB byter till Stockholmsbörsen?

Svar

Naturligtvis. Bullet kommer genom sin framtida styrelserepresentation arbeta hårt för att det sker ett listbyte i framtiden, vi anser det vara av stor vikt. Det möjliggör att man kan attrahera utländska investerare, större institutioner mm. Jag upplever att det i dagsläget mest sker en handel av tradingkaraktär mer eller mindre mellan samma personer i slutändan då antalet ägare verkar vara ganska konstant. På en riktig börs är det lättare att attrahera s k “buy & hold” investerare. Dessutom får man nog per automatik ett högre P/E tal än på nuvarande marknadsplats.

Fråga

När tror du vi kan börja se effekt av Bitrate Invest?

Svar

Vår egen analys och förhoppning är att vi kommer se effekt efter vecka industrisemestern.

Fråga

Vilka andra inlösenpartners än Eurofed har Quickbit?

Svar

Jag har såklart ställt frågan till Serod som är VD på QuickBit, fick det korrekta svaret tillbaka; - “det får du veta när du sitter i styrelsen”. Eftersom vi själva har en djup kunskap inom kortinlösen branschen så har vi gjort lite egna efterforskningar i vår due diligence och testat på olika vis och kommit till slutsatsen att det finns flera. Jag är övertygad om att vi har rätt, men det får jag veta den 23:e juni och då får jag inte uttala mig i ärendet. Det är upp till VD att kommunicera den uppgiften till marknaden.

Fråga

Hur stor andel av Eurofeds omsättning är kopplad till Quickbit?

Svar

Det kan jag inte svara på konkret eftersom jag inte ägt Eurofed sedan December 2017. Men jag vet att det finns ett antal andra kunder som inte är kopplade till Quickbit.

Fråga

Vem står bakom Eurofed?

Svar

Eurofed ägs (såtillvida det inte skett någon ändring sedan 2017), av Vuelo Capital Group SA som i sin tur ägs till 100% av Peter Johansson.

Fråga

Vem granskar Eurofeds verksamhet?

Svar

Det gör fransk auktoriserad revisor. Men i allt väsentligt så nagelfars bolaget på en kontinuerlig basis av BNP Paribas compliance avdelning. Compliance utgör för övrigt idag dels den största utmaningen för Fintech bolag likväl som en enorm kommersiell möjlighet om hanterat på rätt sätt. Bullet Capital behandlar bl a den frågan i en artikel i www.thefintechtimes.com som kommer ut i mitte på nästa vecka.

Fråga

Hur flödar pengarna från att en kund väljer att betala med Quick? Finns det ett flödesschema med alla aktörer?

Svar

Jag tycker det är en väldigt bra fråga, dock måste du ställa den till Quickbit eftersom jag inte varken kan eller får svara på det - jag får inte uttala mig å bolagets vägnar.

Allmän kommentar:
Jag förstår varför du frågor om Eurofed. Såklart det kan se ganska “geggigt” ut att en viktig samarbetspart ägs av en större ägare i Quickbit. Det har såklart bidragit till konspirationsteorier och skepsis att man då kanske skulle kan styra kommersiella villkor lite som man känner för. Av de rapporter QuickBit levererat drar jag slutsatsen att villkoren är
marknadsmässiga eller till och med bättre än man normalt får. Min personliga slutsats är att betydelsen gentemot Eurofed för Quickbit som helhet kommer reduceras kraftigt i närtid. Det är alltid bättre att själv äga relationen till banker.

Fråga

Ligger det i företagets agenda att på sikt börja med utdelning och om så är fallet, hur långt i tiden ligger det?

Svar

Utdelning är ett ärende som behandlas på bolagsstämmor, jag känner inte till huruvida det ligger i företagets agenda för närvarande. I princip är det ju väldigt trevligt med utdelning såtillvida man inte delar ut för mycket kapital och därigenom bakbinder tillväxt och investeringar. I vårt fall såsom storägare är det såklart alltid attraktivt att få utdelning på
kapitalinvesteringar.

Fråga

Kan du berätta för oss som inte känner till Bullet Capital. Vad är ni för företag och varför har ni valt att investera i fintech-bolag?

Svar

Vi var nyligen intervjuade av https://thefintechtimes.com. Artikeln kommer ut i mitten på nästa vecka. Håll ögonen på vår LinkedIn sajt så kommer du kunna läsa om oss där. Artikeln behandlar dina frågor.

Fråga

Ni betalade en hög premium när ni förvärvade aktier av Ableco respektive FTCS Intressenter. Varför köpte ni inte aktier direkt på marknaden/börsen?

Svar

Det handlade lika mycket om att köpa UT parter som att investera i aktien i sig. Det hade dessutom varit omöjligt att köpa 10 miljoner aktier över börsen och hamna under 14 kronor. De var verkligen inte vi själva som föreslog en så hög premium. Det var Abelco som vägrade vika ned sig lägre i förhandlingen. De ville initialt även ha ett högre pris När det sedan var dags att lägga bud på FTCS Intressenters aktier så hade vi redan upprättat ett pris utifrån Abelco affären.

Fråga

Fonden Aurentum har investerat ca 150 miljoner kr i Quickbit. Varför har ni valt att investera i Quickbit?

Svar

Vi hade redan ett stort intresse via BitRate affären och såg ett tillfälle att öka eftersom värderingen är så extremt låg nu. Vi kommer vara en väldigt engagerad ägare och jobba med värdeskapande möjligheter för bolaget. Vi tyckte att timing var perfekt utifrån värderingen och att vi på ett framgångsrikt sätt kan bidra med att justera värderingen till en passande nivå.

Fråga

Vad är målet med investering i Quickbit? Vill ni bli en storägare över lång tid? Har ni någon målkurs med er investering?

Svar

Jag har delvis besvarat detta ovan, men vi kommer stanna kvar via Aurentum I i 2 år och ytterligare minst ett år via Bullet Capital. Vi skaanser att med de produkter som utvecklas nu samt de nya marknaderna som finns runt hörnet, så har både vi och Quickbit gjort ett uruselt arbete om kursen inte står i minst 50 kr inom 2 år.

Fråga

Vi har sett två stora köp på kort tid av fonden Aurentum i Quickbit, kan vi förvänta oss fler köp i Quickbit?

Svar

Det kommer inte ske några mer köp via Aurentum I som skapades uteslutnade för de två köpen som nyss genomförts. Det kan däremot säkert ske att Bullet Capital ökar sitt ägande ytterligare om vi ser ett relevant momentum i kursen. Vem vet, det kanske finns skäl att starta Aurentum II i framtiden?

Fråga

Hur stor kapital har fonden Aurentum I och tittar ni även på att investera i andra bolag?

Svar

Aurentum I har det kapital som krävs för att genomföra förvärven. Fonden som sådan kommer inte investera i några andra bolag då den satts upp specifikt för detta ändamålet.

Fråga

Ni finansierar förvärven genom att ni investerar tillsammans med institutionella investerare. Är dessa i huvudsak Utländska investerare som inte innehar svenskt medborgarskap?

Svar

Det är uteslutande utländska investerare.

Fråga

Om vi hoppar fram 5 år i tiden, hur tror du Quickbit som bolag har utvecklats och kommer se ut?

Svar

Om 5 år tror jag att bolaget har över 500 anställda och kommer vara en av de största och viktigaste aktörerna inom den globala kryptosektorn.

Fråga

För många, inklusive mig var Bitrate ett okänt företag. Kan du berätta mer om själva företaget?

Svar

Det ingår i vad jag inte får redogöra för i detalj eftersom det idag ägs till 100% utav Quickbit. Men jag har en förhoppning och tro att det inom en väldigt snar framtid kommer vara tydliggjort för Quickbits aktieägare. Jag vet att det var ett väldigt tråkigt svar. Men jag måste respektera de regelverk om informationsgivning som föreligger. Jag kan bara säga att det finns två väldigt viktiga licenser samt wallet mjukvara i bolaget jämte ett stort nätverk av affiliates.

Affiliates

Fråga

Hur ska ni nå ut med quickbit card och app till den breda massan?

Svar

Jag varken kan eller får uttala mig för QuickBits räkning då jag varken är del av styrelse eller bolaget rent operativt. Men jag kan tycka att man rimligen kommer marknadsföra sig till det stora antalet individer man sålt kryptovaluta till. Dessutom hade jag försökt nå t ex de 3 miljoner kunder som Wirex har med en väsentligt mycket sämre produkt. Dessa kunder har stenkoll på utbudet på marknaden och jag tror att har man via enkel onboarding, kommer locka över massor bara därifrån.

Wirex is a UK FCA-licenced global digital payment platform that has forged new rules in the digital money arena. We gave the world the first Visa payment card that lets users seamlessly spend their digital and traditional currencies in real life. - Wikipedia

Fråga

Hur ska ni lyckas få fler större investerare att få upp ögonen för just quickbit?

Svar

Min personliga uppfattning är att det enklast sker genom att leverera en korrekt värdering, handlas på rätt marknadsplats samt lösa de övriga frågorna som behandlats ovan.

Fråga

Har ni haft kontakt med tex TIN FONDER eftersom de själva anser att Blockchain är framtidens teknik?

Svar

Om du menar Bullet Capital, så är svaret nej. Om Quickbit talat med dem vet jag än så länge inget om.

Fråga

Fråga från min fruga:

Vi förstår att det finns en stor marknad men svårt att se vilka exakta förmåner det finns med att byta in sin nuvarande valuta mot kryptovaluta. Hur kommer Quickbit motivera/attrahera andra att byta eller använda era tjänster istället för fiat valuta i sina nuvarande banker? Dvs dem som inte redan använder krypto och inte är så insatta.

Svar

Tycker du hälsar frugan att krypto nog aldrig kommer ersätta fiat valutor helt och hållet eftersom stater inte vågar lägga det samhällsekonomiska ansvaret hos sina medborgare istället för alla “kompetenta” politiker.

Som med allting annat som är “nytt” så får människor i dagens informationssamhälle upp ögonen för nya saker. Krypto är inget undantag. Människor gillar i grund och botten frihet att välja. För Quickbits del kommer nog slaget handla om användarvänlighet, erbjuda ett bättre alternativ till konventionell valuta i olika sammanhang. Att helt och hållet växla sin fiat valuta på banken till krypto kommer inte vara vanligt innan tjänsteutbudet inom krypto är i paritet med det som finns för fiatvalutor. Tills dess kommer krypto vara populärt att investera i på precis samma sätt som i en aktie.

Fråga

Hej, jag läser i den senaste artikeln i IT-finans att du lärt känna Peter Johansson via ert Marbellaboende. Samt att det Eurofed du grundade enl artikeln 2013 inte har något att göra med den relationen, om jag förstått korrekt!? Varför undanhåller du faktumet att du jobbat både för och med Peter Johansson ända sedan tiden då Bank Crozier kraschade? (från ViktorY)

Svar

Jag valde medvetet att tona ned frågan kring min relation till Peter Johansson eftersom jag inte tycker det ankommer på mig att uttala mig å hans vägnar. Han har fått löpa gatlopp i media mer än nog i mitt tycke. Men eftersom att det nu ställs en rak fråga skall jag såklart leverera ett rakt svar. Jag arbetade som vice VD på Bank Croziers värdepappersbolag i 9 månader år 2001-2002. Jag sa upp mig efter 9 månader då jag inte var övertygad om att offshore banking med dess avgiftsstruktur var en hållbar affär. Efter att jag sa upp mig hade vi ingen affärsmässigt relation till varandra tills dess att vi sprang på varandra igen via svenska skolan i Marbella 2012 som jag beskrev i artikeln.

Resor till Marbella - boka resa till Marbella på Apollo.se
Marbella

Väldigt mycket spekulation verkar handla om personen Peter Johansson. Jag ställer inte riktigt upp på det. Varför skall man rulla in någon i tjära och fjädrar 15 år efter att personen de facto frikänts från samtliga punkter som man anklagats för?

Jag tar avstånd ifrån all form av osaklig smutskastning och vill inte vara en del av en häxjaktpå en människa som av det demokratiska samhället frikänts från samtliga anklagelser.

Fråga

Jag undrar kring omständigheterna att Eurofed på 229 Boulevard Pereire, Paris verkar ha haft dig, Peter Johansson samt A. Hitti som företrädare och/eller ägare (du och Peter verkar ha samägt bolaget så sent som 2016 iaf).

Svar

Frontoffice plockar in Peter Johansson för att utveckla satsningen ...
Peter Johansson

Jag var ensam ägare till Eurofed från att det grundades 2013 till att jag sålde det till Peter Johansson 2017. Vi registrerade ett bolag i England under Eurofeds varumärke där Peter var en director men det användes aldrig och det har aldrig bedrivits någon form av verksamhet i det bolaget. Det fanns en idé om ett samarbete som inte realiserades. Det är inte mer dramatiskt än så. Vi har aldrig samägt Eurofed som svar på din fråga.

Fråga

Eurofed är väl, såvitt vi vet, QBs enda inlösenpartner till dags dato, eller finns det fler?. Man kan nog anse att det finns en tydlig affärsrelation i så fall där mellan Vuelo/PJ - som äger Eurofed - och Bullet/Mathias största ägare QB.

Svar

Som jag besvarat tidigare är jag övertygad om att Eurofed INTE vare sig är den enda inlösenpartnern, eller en särskilt vital del av Quickbits externa beroenden i realiteten.

Fråga

Hitti samt adressen ifråga är även intressant ur ett annat perspektiv. Netlog France fanns på just exakt samma adress och Hitti var dess representant. Netlog är del av den historien som det står en fritt att googla tillsammans med kortspel och kända namn. Det kan knappast varit en slump att du grundade Eurofed på just den adressen med just denne Hitti i rullorna om det skulle varit helt frikopplat Netlog/PJ?

(Hitti kommer från BNP varför det ligger nära till hands tro att det var just med denne Hitti du skapade kortinlösen till Eurofed, ref artikeln. Korrekt? )

Svar

Jag kan inte svara på något som har med Netlog att göra eftersom jag aldrig haft något med det att göra. Abdallah Hitti som jag rekryterade var vid det tillfället VD för HiPay som är Frankrikes näst största aktör inom betalningar efter PayPal. Om han haft ett samarbete tidigare med Netlog så är världen verkligen skrattretande liten. Jag skall såklart fråga honom om detta. Jag rekryterade honom eftersom han troligtvis är på topp 3 listan i Frankrike vad gäller bankrelationer inom e-commerce.

Allmän kommentar

Jag tycker det är dags att sluta se spöken överallt. Sanningen är så otroligt mycket tråkigare och banalare än vad spekulationer gör gällande. Jag arbetade på en bank i 9 månader som ägdes av en viss person för 18 år sedan. Jag springer på samma person 9 år senare av geografiska skäl. Sedan har vi haft en mestadels privat relation tills dess att han för 3 år sedan köper mitt bolag eftersom vi verkar inom samma bransch. Jaha, och sen då?

Jag står nu vid sidlinjen och ser en möjlighet att köpa ut större delen av FTCS Intressenters aktier. Skall jag ge Peter Johansson någon form utav offentlig kritik så skulle det vara att jag tycker FTCS Intressenter har varit en usel huvudägare i Quickbit och att vi inom Bullet Capital kan, och kommer, axla den rollen på ett helt annorlunda vis. Så är det i affärsvärlden, man ser andras svagheter och exploaterar dem för egen vinning istället. Börsen handlar bara om värdetillväxt av kapital, inget annat.

Varför är Peter i sig så intressant? För att han var föremål för en uppmärksammad rättegång där han sedermera blev frikänd på samtliga punkter? Om relationer mellan affärsmänniskor i sig vore grund för gigantiska konspirationer och rackarspel som standard, då tror jag att alla människor runt Stureplan skall undvika att synas tillsammans för en afterwork.

Fråga

Finns det någon ambition om att gå bort från Eurofed som inlösenpartner, frågetecknen angående den partnern kommer inte kunna rätas ut?

Svar

Hej Kemisten1. Jag måste med en gång klargöra att jag varken kan eller får uttala mig å QuickBits vägnar, det vore ett brott mot gällande regelverk och dessutom olämpligt då jag inte har tillräcklig insyn i bolaget än. Mina svar blir därför min egen uppfattning/gissning eller ibland inget svar alls tyvärr.
Just vad gäller Eurofed så har den frågan besvarats utförligt längre upp i dokumentet bl a i frågor från ALLin och Långtraidern.

Fråga

Vilken hemsida som använder quickbits tjänster är du mest stolt över?

Svar

Jag har inget helhetsgrepp om vilka hemsidor som använder QuickBits tjänster är jag rädd. Antar att du syftar på någon av de webbsidor som erbjuder kryptobetalningar till sina kunder? Har tyvärr inte tillräckligt bra koll för att ha en uppfattning. Däremot har jag en väldigt tydlig bild vilka hemsidor som jag kommer vara stolt över att kalla Quickbits kunder i framtiden. Det får jag dock inte uttala mig om. Det sagt, så kommer det nog bli allmän kunskap tids nog.

Fråga

Vad är det första du vill ändra på som storägare?

Svar

Kommunikation, införandet av en mer transparent policy, arbeta med kassaflödet och lägga mer fokus på större kommersiella affärer för bolaget. Det kan ju synas som att bolaget uppvisar stora siffror osv, men det utgör i slutändan en liten den av dess kommersiella potential avseende globala marknadsandelar.

Fråga

När kan vi få se Quickbit anordna eller delta i investerarträffar?

Svar

Detta är en fråga som någon från QuickBit måste svara på, det är ingenting jag har insyn i eller ens får svara på om jag hade insyn. Men personligen tycker jag man skall synas i så många sammanhang det bara går. QuickBit har all anledninga att vara stolta över vad man har, utvecklar och arbetar med i nuvarande utvecklingsfas. Det är aldrig fel att synas så mycket som möjligt.

Fråga

Hur ska ni locka nya investerare?

Svar

Jag kan inte se att det finns någon som helst anledning för QuickBit att resa kapital via t ex nyemission, men det är såklart angeläget att locka till sig fler aktieägare, framförallt av s k “buy & hold” karaktär. Trading mentaliteten passar bättre i stora bolag än i Quickbit eftersom det håller tillbaka värderingen. Hur Quickbit skall locka till sig nya investerare, tror jag gör sig
enklast genom att marknaden lär sig och förstår bolagets affär i kombination med kassaflödet stärkts och att banden till Eurofed och rullande reserver fasas ut.

QuickBit är ett helt fantastiskt bolag med en enorm potential. Vi kommer nog snart till en fas där en bredare publik ser vad vi inom Bullet Capital ser. Lite kritiskt så kan man ju säga att det inte är den blindas fel att han inte ser. Likaså kan man ju inte se något som man inte blivit presenterad för. En förändring på det området kommer vara oerhört viktig tror jag.

Fråga

Vilken typ av kund kommer att använda direktbetalningar först?

Svar

Jag har resonerat kring detta i ett svar till ALLin ovan. Generellt bör man kunna erhålla klart högre marginal än vid kortbetalningar just därför att kostnaden för inlösenavgifter försvinner men att kunden ändå betalar ungefär samma pris. Äger en här gäller att marginalerna är upp till QuickBit att hantera, jag uttalar min egen uppfattning men kan inte svara för hur företaget agerar.

Fråga

Har Quickbit någon moat?

Svar

Kul Buffet referens. 10 poäng för den Kemisten! Min uppfattning är att QuickBits MOAT ligger i konkurrensfördelarna med bättre produkter än de konkurrenterna erbjuder. I dagens marknad är kunden välinformerad och hinner med enkelt och naturligt den bästa produkten. Lojaliteten mot respektive leverantör är i princip obefintlig. Man vill helt enkelt ha den senaste och bästa upplevelsen som kund. Det är viktigare i slutändan än ett varumärke i sig på den specifika marknaden. Det är också därför jag tror att QuickBit med start i höst kan locka över massor av Wirex kunder från deras undermåliga tjänst.

Fråga

Det här initiativet Mattias, bygger på att du vill kommunicera med aktieägare och vara transparent, vilket är bra. Kommer du att acceptera att VD.n, Serod kommer att fortsätt att missköta kommunikationen på det katastrofala sätt som vi tidigare har sett?

Jag menar beroende på hur ägarbasen ser ut, eller om bolaget vill attrahera en viss typ av ägare, är det viktigt för bolaget att anpassa kommunikationen därefter. Och det finns det ingen insikt om från Serod och de han har rekryterat, vilket du också måste se.

Frågan är . Hur ser du som storägare på framtidens kommunikation från bolaget?

Nuvarande kvartalsfokus skapar ju en oönskat hög volatilitet i bolagets aktie. För att motverka ett kortsiktigt ägande och istället bygga hållbara investerarrelationer måste det kommuniceras med ägare och marknaden även mellan rapporterna på ett relevant sätt.

Priset på aktien idag är ju ett resultat av VD beslut. och kommunikation(eller icke kommunikation) Marknaden har alltid rätt, även när de har fel. (som i detta fallet)

Svar

Jag kommenterar återkommande i detta dokumentet min syn på bolagets kommunikation, blir onödigt att upprepa samma svar här. Sen delar jag inte din syn att “kommunikationen har misskötts på ett katastrofalt sätt”, det är att förenkla och jaga syndabockar tycker jag. Försöker ställa mig över den sortens resonemang och personliga påhopp helt enkelt.

Kommunikationen från QuickBit är ett lagarbete som jag anser absolut kan och kommer att förbättras - där vill jag bidra. Vad gäller de insikter Serod och hans medarbetare har så har jag träffat dem i för liten omfattning för att kunna uttala mig.

Fråga

I IT-finans intervjun nämner du bl.a att ni ser tydligt varför bolaget har denna låga värdering vilket främst beror på lågt förtroende för bolaget från marknaden, rullande reserven, kassaflödet, vinstmarginalen, diverse konspirationsteorier, otydlig marknadskommunikation och eventuell fel
marknadsplats. Jag håller helt med i detta och undrar hur du ser att ni/du kommer att kunna hjälpa till med dessa olika punkter (gärna kort om respektive) vilka områden kommer du att trycka på extra hårt där och om ett listbyte blir aktuellt vilken lista tror du då att det blir?

Svar

Jag står för vår analys såklart. Jag kanske inte blev superpoppis i alla läger när jag listade skälen bakom det låga P/E talet, men det är nog alltjämt som jag sa i intervjun.

Otydlig kommunikation till marknaden
Det är nog en styrelsefråga. När jag väl sitter med i styrelsen så kommer jag arbeta för en tydligare kommunikation.

Rullande reserven/vinstmarginal och kassaflöde
Som jag svarat tidigare ser jag rullande reserven som en övergående faktor. När andelen transaktioner som sker via direktbetalningsmetoderna ökar i relation till kortbetalningar, så urvattnas den rullande reserven över tid. Personligen tycker jag det är mindre dramatiskt i realiteten eftersom motpartsrisken i all väsentlig mening är BNP Paribas och inte Eurofed i sig.

Jag har dock full förståelse för att gemene man kan tolka detta helt annorlunda. Vad gäller vinstmarginal och kassaflöde har jag lämnat ett generellt svar till annan frågeställare.

Konspirationsteorier
Det får man säkert leva med en tid till. Men t ex att jag går ut och svarar på frågor på hur vi ser på saker och ting från Bullets perspektiv, kan förhoppningsvis hjälpa till. Likaså en tydligare kommunikation i framtiden om det sker. Många av de spekulationer som finns, kommer tiden ge ett svar på/motbevisa.

Marknadsplats
Skulle det vara helt upp till mig skulle jag föredra Nasdaq OMX Small Cap.

Fråga

Hur länge har ni haft ögonen på att göra denna investering i QB och vad gjorde att ni gjorde investeringen just då ni gjorde den?

Svar

Vi ägde som bekant dåvarande BitRate Invest och dess nätverk, viss teknik osv. Vi var även inne och nosade på att köpa Happycoins i Holland men efter samtal med styrelsen i Quickbit kom vi gemensamt fram till att det passade bättre i Quickbit. I dagsläget äger Quickbit 100% av f d BitRate Invest och har en option att förvärva Happycoins. Vi har sedan dess haft ett stort intresse i Quickbit genom den earn-out komponent som finns i vårt avtal med bolaget.

Som en naturlig del i att ha ett intresse i Quickbit så är ju värdering på bolaget oerhört viktig för oss. Vi såg att det fanns en chans att kunna köpa ut Abelco och efter någon månads förhandling så landade vi affären, strax därefter började vi förhandla med FTCS Intressenter om den stora post vi nyligen förvärvade. Vår tro är att det vi kan bidra med över tid, kommer
återspeglas positivt på värderingen på bolaget.

Fråga

Konkurrenter med klart sämre tjänster värderas idag till mångmiljard belopp. QB har stor potential och bör egentligen redan idag med sitt utbud värderas till mycket mer än det gör men det verkar vara svårt utan ett listbyte och utan möjlighet för större internationella investerare att komma in. Vart tror du själv ut din syn att bolaget står om 1,3,5,10 år?

Svar

Min förhoppning är att kursen åtminstone kommer som lägst stå i 50 kr inom 2 år och att då handlas på annan börs.

Källa:

https://drive.google.com/file/d/1HUAJwL58hZVv04cEzErNFkv9o8U5b_xY/view?fbclid=IwAR2KiZY9hSmGr3dJ9fVG9jE7cmftaSK6ot3EjBZ5jM_a3I5GvzZ5_IDW8B0

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Marknadsplatser

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har
Ta mig Längst upp