Var med när nästa raket tänds!

Lucka 17: Minesto

Kort om Minesto

Minesto är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom den marina sektorn, där produkten Deep Green används för att utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Idag innehas verksamhet främst inom den europeiska marknaden. Bolaget kom till under 2007 som en avknoppning från Saab och har idag sitt huvudkontor i Västra Frölunda.

Minesto historiskt

Presentation av Minesto

Minesto historiskt

Finns inte så mycket att säga om Minesto historiskt, det är först om några år det går att göra en djupare analys av bolaget. Data är hämtad från www.borsdata.se

Senaste rapporten

Hittade inget utdrag för siffrorna för endast Q3 i rapporten. Nedan ser ni Jan-Sept 2019.

VD ord från rapporten

Martin Edlund, VD Minesto

Det var mycket glädjande att i oktober kunna meddela att vi inlett samarbete med det globala energiföretaget EDF för att demonstrera Minestos Deep Green-teknologi utanför den europeiska atlantkusten. Detta kommer att ske inom ramen för ett större EU-finansierat projekt inom vilket Minesto blivit beviljade utvecklingsmedel om upp till 2,4 miljoner euro. Vi ser ett betydande kommersiellt värde i samarbetet med EDF för potentiell vidareutveckling såväl i Frankrike som i övriga delar av världen där företaget är verksamma inom elproduktion.

EDF Energy is an integrated energy company in the United Kingdom, with operations spanning electricity generation and the sale of gas and electricity to homes and businesses throughout the United Kingdom. It employs 13,331 people, and handles 5.7 million customer accounts. - Wikipedia

Minskar radikalt behovet av energilagring
Tillverkningen av vårt första kraftverk av modellen DG100 fortgår och vi ser fram emot kommande installation tillsammans med elbolaget på Färöarna.

DG100

Samarbetet med SEV är vårt mest konkreta exempel på hur omställning mot 100 procent förnybar elproduktion som integrerar tidvattenkraft skapar stora reella ekonomiska värden och en säker energiproduktion. Med Minestos lösning minskar elsystemets totala kapacitetsbehov och minskar behovet av buffertlagring av energi radikalt enligt SEV:s egna beräkningar jämfört med ett energisystem baserat på andra intermittenta energislag. Våra aktiviteter i Storbritannien fortskrider enligt plan i Holyhead i Norra Wales, där en ny monterings- och servicehall nu färdigställs och utveckling mot en produktionsanläggning om 80 MW i havsområdet Holyhead Deep pågår. Vi har ett starkt finansiellt stöd från Wales regering och utvecklingen av vårt nästa stora kraftverk för parker är en del i detta samarbete.

Starkare likviditetsposition än någonsin
Våra tre europeiska projekt (Färöarna, Wales och Frankrike) utgör huvudaktiviteter i den finansieringsportfölj som beviljats via offentliga finansieringskällor under sommaren och hösten 2019. Den riktade emissionen vi genomförde i slutet av oktober innebär att vi har säkrat en sammanlagd tillgång till kapital på cirka 280 MSEK (nuvarande kassa plus beviljade utvecklingsmedel).

VD Martin Edlund kommenterar den genomförda riktade emissionen i Minesto

Detta utgör en styrkeposition och vi har en starkare likviditetsposition än någonsin. I skrivande stund är vi i färd med att genomföra en företrädesemission om cirka 86 miljoner kronor för att ge våra aktieägare möjlighet att teckna aktier i Minesto på samma villkor som den riktade emissionen i oktober. Företrädesemissionen ger oss dessutom möjlighet att gå efter ytterligare projekt och kundrelationer utöver de redan etablerade – företrädesvis inom ramarna för det stora utbud av offentlig finansiering som lanseras från 2020 och framåt med fokus på förnybar energi och innovation kopplat till havsmiljön.

Ett komplett finansieringsupplägg
I båda dessa emissioner ställs teckningsoptioner ut som löper till och med 30 april 2021. Teckningsoptionerna möjliggör ett tredje investeringssteg på upp till cirka 200 miljoner kronor. Detta ger oss en stark balansräkning som gör det möjligt att ta order från etablerade större aktörer och säkra leveransförmåga gentemot projektkunder. Detta är ett komplett finansieringsupplägg för Minesto och skapar rätt förutsättningar för att få ut produkter, utveckla projektportföljen och driva den kommersiella utrullningen.

Kort om aktien

Marknad: First North

Börsvärde: 1778 Msek

Utveckling i år: +63 %

Insynsköp/försäljningar: Finns flertalet förvärv/avyttringar det senaste året men i närtid är de flesta förvärv.

Analys

Västra hamnen har nyligen släppt en uppdaterad analys av Minesto och värderar bolaget till 13,7-21,10:-. Läs gärna hela analysen här: https://www.vhcorp.se/uploads/1301_Minesto_update_191216.pdf?pdf=Minesto_update_191216.pdf

Källor

www.borsdata.se
www.minesto.se
Prospektet för den senaste emissionen: https://mb.cision.com/Main/14621/2980216/1154262.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/EDF_Energy

Personliga åsikter gällande Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året, men i dagsläget äger jag inga aktier. Minesto är en långsiktig aktie och det kommer dröja ett bra tag innan Minesto redovisar någon större omsättning. Det som lockar med Minesto i min mening är att det kommer krävas fler olika att sätt (förutom solenergi och vindkraft) att utvinna energi på, för att nå klimatmålen. Dessutom finansieras merparten av Minestos verksamhet av olika bidrag från EU, riktade och företrädesemissionen på plats, bör det inte behövas kapitaltillskott de närmsta två åren (enligt analysen av västra hamnen). Kommer med säkerhet inneha en mindre position i Minesto under 2020.

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för

Lucka 14: Soltech Energy

Kort om Soltech Energy SolTech Energy utvecklar och säljer solenergisystem. Systemet är
Ta mig Längst upp