Lucka 16: Umida Group

Kort om Umida Group

Umida Group är en ledande aktör inom produktion och försäljning av vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Vi är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Genom dotterbolagen Götene Vin & Spritfabrik AB, Vinfabriken Sverige AB, Cefour International AB och Brands For Fans AB produceras, tappas, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken i innovativa och miljösmarta förpackningslösningar. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare på många olika marknader.

Presentation av Umida Group

Notera att detta är över ett år gammal presentation (kunde inte hitta en nyare) och bolaget har valt en lite annan väg nu. Presentationen är ändå bra för att få en förståelse för bolaget.

Umida Group historiskt

Kvartal fyra ser historiskt ut att vara Umida Groups starkaste kvartal (21 msek i Q4 2018), så det ser onekligen ut som att Umida går mot sitt bästa år omsättningsmässigt när Q4 räknats in. Datan är hämtad från www.borsdata.se

Senaste kvartalsrapporten

VD ord från rapporten

Mats Jämterud Tf VD Umida Group

I samband med mitt tillträde i början av året bestämde vi oss för att genomföra en snabb och omfattande turn around av bolaget, rensa ut det som inte bidrog till lönsamheten och ställa om resurser mot ett framtida och välmående Umida. Det har krävt att vi behövt kavla upp ärmarna rejält och ta ett antal exekutiva och obekväma beslut för att säkerställa att vi når en tillfredsställande lönsamhet samtidigt som vi parallellt skapar en stabil grund för en kommande och lönsam tillväxt. Vi kan nu se att detta redan börjat ge konkreta resultat även om full resultateffekt inte uppnås förrän vid årsskiftet.

Rörelseresultatet under kvartalet landade på 871 KSEK (-4 153 KSEK) vilket är en förbättring med 5 024 KSEK gentemot föregående år. Den kraftiga resultatförbättringen beror delvis på den försäljning av inventarier som genomförts och som gav en nettoeffekt på 3 164 KSEK. Men det finns också en betydande effekt från en fortsatt stark försäljningstillväxt, plus 31% jämfört med samma period föregående år, samt att vissa kostnadsbesparingar börjat generera resultat. Vi har under kvartalet även vänt vårt kassaflöde vilket kommer att fortsätta utvecklas positivt. Den stora effekten på kassaflödet kommer när vår outsourcade produktion är driftsatt och vi inte längre behöver binda lika mycket kapital avseende tidiga inköp av råvaror och en större lageruppbyggnad.

Även vår bruttomarginal går åt rätt håll och ökade med 3% jämfört med samma period föregående år och uppgår nu till 40% som en följd av en något förändrad produktmix. Arbetet med att både renodla och prioritera de strategiskt viktigaste produkterna i vår egen varumärkesportfölj är ett pågående arbete som löpande skall säkra både bruttomarginalen samt stärka vår position i prioriterade produktsegment.

Vi följer i stort sett den tidplan för transformationen som vi lade i samband med beslutet att lägga ned vår egen produktionsanläggning. Vårt hårda arbete med denna omställning betyder dock inte att vi på något sätt tappat fokus på försäljningen eller vår tillväxt.

Även om vi hade en svag sommar för Casana och Lacks! till följd av sämre väder än 2018 och kraftigt ökad konkurrens för dessa produkter är det glädjande att vi trots detta ökar den totala försäljningen med hela 31% under kvartalet jämfört med föregående år. Viktigast för mig är att tillväxten för Brands For Fans-portföljen är fortsatt urstark där vi mer än fördubblar våra volymer. Brands For Fans portföljen växte med 112% jämfört med samma period föregående år och stod under perioden januari till september för drygt 48% av bolagets totala omsättning gentemot 25% samma period föregående år.

Brands For Fans är ett svenskt företag på en global arena, ledande inom försäljning och marknadsföring av alkoholdryck producerad med och av artister. Genom nära samarbete med band/artister som Ghost, Hammerfall, In Flames, Jonas Åkerlund, Motörhead, Mustasch, Plura, Rammstein, Slayer, Status Quo och Sweden Rock Festival lanseras attraktiva produkter för fansen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk och vår stora tillväxtpotential framgent ligger i att dels bygga vidare på den starka position Brands For Fans tagit i Norden, växa med nya innovationer och nya samarbeten, och dels att försäljningen tar fart i de exportmarknader där vi nu börjat etablera oss. Vi är väl medvetna om att det tar tid att etablera sig och börja generera substantiella volymer i nya marknader, inte minst i så konkurrensutsatta segment som vi verkar i, så det gäller att arbeta fokuserat och långsiktigt. Vi har slutit avtal med strategiska partners i flera viktiga marknader under året där vi bedömer att UK, Tyskland och Kanada representerar störst potential på kort sikt. Vi har även nya partners i Japan, USA och, Schweiz och Österrike och planerar bl a för en lansering av ett antal BFF produkter i Kalifornien under mars-april 2020.

Ett annat viktigt område för vår fortsatta tillväxt är offertvinster från monopolen i Norden. Under kvartalet har vi vunnit upphandlingar som kommer generera ytterligare c:a 7 500 KSEK i nettoförsäljning. Vi har vunnit en romupphandling i Finland som kommer ge ca 1 000 KSEK i nettoförsäljning samt tre upphandlingar från Systembolaget som kommer generera minst 6 500 KSEK i nettoförsäljning under 2020. Samtliga produkter har även en potential att efter lanseringsfasen ta fasta listningar och generera volymer under lång tid framöver, på samma sätt som vårt framgångsexempel Motörhead Premium Dark Rum gjort tidigare.

Gällande omställningsarbetet så har vi helt enligt plan under kvartalet upphandlat nya strategiska produktionspartners som efter en omfattande utvärderingsprocess succesivt planerar för att ta över produktionen av hela vår produktportfölj. Vi har även avyttrat i stort sett hela vår produktionsutrustning i en affär som omfattade kompletta produktionslinjer, tankar samt tillhörande utrustning och totalt medförde en resultateffekt om 3 164 KSEK. Vi har i samband med planerandet av flytt av produktionen valt att fortsätta lite längre än tidigare planerat med egen produktion av våra viktigaste produkter, för att ha en rejäl marginal när vi övergår helt till tredjepartsproduktion. Vi bygger nu upp en del lager av våra mest efterfrågade produkter för att säkerställa att våra kunder skall kunna få snabba leveranser och att eventuella inkörningsproblem inte drabbar vår försäljning. Beslutet innebär att vi först fr o m årsskiftet får full effekt av nedläggningen av produktionsanläggningen i Götene och det påverkar framförallt vårt kassaflöde och i viss mån även rörelseresultat under kvartal tre och fyra.

Det som kvarstår i den ”turn-around” vi genomför, förutom att vi stänger den egna produktionsanläggningen för gott under december, är försäljningen av vår fastighet i Götene. I samband med fastighetsförsäljningen som jag räknar med att kunna slutföra innan årsskiftet är ambitionen att lösa samtliga våra lån så att vi går in i 2020 med en både optimerad och slimmad kostnadsstruktur såväl som en optimerad, slimmad och tillväxtfokuserad organisation.

Organisatoriskt kommer vi efter omställningen vara ett renodlat produktutvecklings-, sälj och marknadsbolag med fortsatt fokus på att ta fram nya innovationer och växa vår egen varumärkesportfölj. Det är viktigt att förtydliga att vi precis som tidigare kommer äga både våra egna innovationer, våra egna varumärken och våra kundrelationer och vi bibehåller vår kärnkompetens kring produktutveckling och innovationer samt sourcing- och supply management.

Till skillnad från många andra ser vi nu fram emot att snön och kylan skall komma tidigare än vanligt så att många kan umgås med släkt och vänner och samtidigt njuta av vårt högkvalitativa och välsmakande glöggsortiment eller våra alkoholfria viner som passar utmärkt under kommande högtider.

Kort om aktien

Marknad: Spotlight market

Börsvärde: 55 Msek

Utveckling i år: + 10,9 %

Insynsköp/försäljningar: Många insynsköp i närtid

Analys av Umida Group

Analyst Group följer bolaget och släpper löpande analyser. I base scenariot berkänas Umida Group omsätta 86 Msek 2020 och hittills i år har Umida Group omsatt 63,8 med sitt starkaste kvartal kvar.
Se den senaste analysen här. https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2019/12/Analyst-Group.UmidaGroup.Q3-19.pdf

Källor

www.borsdata.se
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/271108/umida-b
https://www.analystgroup.se
https://umidagroup.com

Personlig kommentar till Umida Group

Relativt nyligen blev jag tipsad om Umida Group och tog en närmare titt på bolaget. Umida genomgår just nu en turnaround som VD:n tar upp i sitt VD ord från Q3 rapporten. Bolaget övergår till att outsourca produktionen av sina märken och fokuserar numera på branding, marknadsföring och försäljning. Dessutom görs en hel del kostnadsbesparingar och gamla lån betalas av genom försäljningen av produktionsanläggningen.

Det som tilltalar mig är att det finns insiderköp i närtid och Umidas rörelseresultat i senaste kvartalsrapporten var positivt. Följer tyvärr bolaget från sidlinjen i dagsläget och aktien har tagit ett bra skutt uppåt i närtid, även om det helt klart finns en uppsida kvar. Vi får se om det finns ett bra ingångsläge inför ett spännande 2020, där kostnadsbesparingar och det nya Umida Group ska leverera!

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Tags:

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.