Var med när nästa raket tänds!

Lucka 14: Soltech Energy

Kort om Soltech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer solenergisystem. Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas) och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

Presentation av Soltech Energy

Soltech Energy historiskt

Soltechs omsättning är svår att sätta i perspektiv till de föregående åren! Det blir nog svårt att titta på historiken tills Soltech Energy har särnoterat ASAB. Datan är hämtad från www.borsdata.se.

Senaste kvartalsrapport - (Q3 2019)

VD ord från rapporten

Stefan Ölander, VD Soltech Energy

Kvartal 3 levererar ett starkt resultat – en ökning med 380 procent jämfört med kvartal 3
2018 SolTech Energy Sweden AB (publ) (Soltech) levererar på koncernnivå ett starkt kvartal med rörelseintäkter på 87,3 (18,2 MSEK) och ett resultat (EBIT) på 15,9 (5,6) MSEK och med ett EBITDA på 30 (9,3) MSEK. Intäkterna är hela 380 procent högre än kvartal 3, 2018 vilket till stor del har att göra med våra tre förvärv kvartal 1, 2019 samt ökad affärsvolym i vår kinesiska verksamhet. I koncernen når vi under de tre första kvartalen 2019 intäkter om 236 (51) MSEK med ett resultat om (EBIT) 38,2 (1,8) MSEK. Intäkterna för dessa tre kvartal är hela 360 procent högre än de tre första kvartalen under 2018. Vårt kommunicerade mål att nå över 300 MSEK i rörelseintäkter ser ut att uppnås för verksamhetsåret 2019.

Nyedal Solenergi förvärvats och att Nyedal byter namn till Soltech Sales & Support AB

Nyedal Solenergi blir Soltech Sales & Support AB
Den 26 augusti offentliggjorde vi att resterande 49 procent av Nyedal Solenergi förvärvats och att Nyedal byter namn till Soltech Sales & Support AB. Strategin bakom detta förvärv och namnändring är att skapa ett renodlat säljbolag som tar över produktutveckling, försäljning och support från moderbolaget SolTech. På det sättet renodlar vi verksamheten så att moderbolaget kan fokusera på finansiella frågor, förvärv och marknadsföring. En handfull experter flyttar från SolTech till Soltech Sales & Support och förstärker före detta Nyedal Solenergis kompetenta team för
att på bästa sätt ansvara för försäljning och produktutveckling mot våra kunder, dotterbolag och återförsäljare. Jag är säker på att denna omorganisationen är det bästa för koncernen. Både moderbolaget och vårt helägda dotterbolag kan nu fokusera på det vi är bäst på.

Markus Svensson, vd Nyedal Solenergi, Stefan Ölander, vd SolTech, Christoffer Caesar, vd Swede Energy och Patrik Pettersson, vd NP-Gruppen. Källa: Veckans affärer

Vår förvärvsstrategi är fokus
Vår förvärvsstrategi som inleddes första kvartalet 2019 med förvärv av Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions, är fortsatt ett stort fokus för oss. Under kvartal två säkerställde vi finansieringen via vår lyckade företrädesemission. Under sommaren och hösten har vi varit i kontakt med en lång rad företag inom solenergi samt tak-, fasad- och elbranscherna. Vi har högt ställda krav på de företag vi ska förvärva och genomför noggranna analyser. Vi har lämnat förhandlingsbordet vid flera tillfällen men har goda förhoppningar om att genomföra flera förvärv under de kommande månaderna.

Advanced Soltech ”ASAB” utser Carnegie Investment Bank och DNB Markets till rådgivare i den planerade noteringen av ASAB.s aktier.
Den 10 september meddelade SolTech Energy att Carnegie Investment Bank och DNB Markets utsetts till rådgivare i den planerade noteringen av ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market. Arbetet med noteringen av ASAB fortlöper med målsättningen att genomföra denna under första delen av 2020 i stället för som tidigare aviserat under fjärde kvartalet 2019. Beslutet har fattats i samråd med ASAB:s rådgivare. Skälet till förskjutningen i tidplanen är strategiskt då intresset från investerare bedöms som större efter än inför jul- och nyårshelgerna och därmed optimeras förutsättningarna för ett framgångsrikt utfall. Efter noteringen kommer SolTech och ASAB:s kinesiska partner, ASP kvarstår som ägare med samma inbördes ägarförhållande. Kapitalet som tas in i den planerade nyemissionen i ASAB i samband med noteringen går till expansion av verksamheten i Kina. Varken SolTech eller ASP kommer att sälja några aktier i samband med noteringen, men blir ägarmässigt utspädda genom de nya aktierna som tillkommer i samband med den planerade nyemissionen inför noteringen. SolTech och ASP kommer dock fortsatt att tillsammans äga majoriteten i ASAB. SolTechs aktieägare kommer självklart erbjudas möjlighet att delta i den planerade nyemissionen i ASAB och kommer i god tid få utförlig information om noteringen per post.

ASAB is owned 51% by SolTech Energy Sweden AB (publ) and 49% of Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Ny tillväxtplan om en gigawatt (GW) i Kina
Som ett led i den fortsatta expansionen i Kina har ASAB, som nu är ägare till 100 % av aktierna i den kinesiska verksamheten, utarbetat en plan för fortsatt tillväxt. Det enklaste sättet att mäta tillväxten i Kina är hur mycket installerad kapacitet ASAB äger där. Det nya och uppdaterade målet är att ASAB skall nå en installerad solenergikapacitet motsvarande 1 GW (1000 MW) under 2023 som är fullt ansluten till elnätet 2024. Det motsvarar ungefär effekten hos en kärnreaktor i Forsmark

Spännande höst och vinter
Solenergibranschen utvecklar sig ständigt i hela världen, och inte
minst i Sverige. Men i Sverige står solenergi endast för ca 0,3 % av vår energimix. Som jämförelse är procentsatsen hela 8 % i Tyskland, 27 gånger mer än i Sverige. Vi står utan tvekan inför det stora genombrottet. Samtidigt tror vi på en konsolidering av branschen i Sverige där många företag kommer att försvinna eller förvärvas. På SolTech flyttar vi fram våra positioner och tror absolut att vi kommer vara en av vinnarna i detta race. Vi bidrar varje dag till en bättre miljö genom att installera megawatt efter
megawatt, samtidigt som vi jobbar dedikerat för att ge våra aktieägare en god värdetillväxt.

Kort om akiten

Marknad: First North

Börsvärde: 939 Msek

Utveckling i år: + 150 %

Insynsköp/försäljningar: Flertalet insiderförsäljningar när Soltech stod i 25-26:- i år.

Analys av Soltech Energy

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/soltech_2019-10-30.pdf

Värderingsintervall från analysen (2019-10-30).

Källor

www.aktiespararna.se
www.Borsdata.se

Peronliga åsikter gällande Soltech Energy

Gillar solenergi/solcelller och Soltech Energy skarpt men äger tyvärr inga aktier i dagsläget. Har till och med tagit in offerter för att täcka en av våra hyresrätters tak med solceller för att få ner driftskostnaden.

Hade varit otroligt roligt att smälla upp lite solceller!

I början av året ägde jag Soltech Energy men sålde på runt 13-14: efter 30-40 % uppgång, såg för mitt förtret att aktien mer än dubblades efter att jag sålde! I dagsläget inväntar jag ett nytt ingångsläge men aktien är svårvärderad i och med kommande notering av Kina-verksamheten. Dessutom är det alltid svårt att värdera bolag som gör förvärv löpande (ett exempel är Embracer group/THQ Nordic).

Kommer framöver invänta ett bra ingångsläge i aktien, gillar Soltechs förvärvstrategi och Stefan (VD) sa en intervju att rådgivarna har påpekat att bolagen/bolaget troligtvis är mer värderade vid en split än tillsammans. Noteringen av Kina-verksamheten är planerad under Q1 2020 och det är möjligt att jag tar en position inför detta.

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp