Var med när nästa raket tänds!

Greentech-bolag

Serie: nordiska greentech-bolag - del två

Introduktion

.Intresset för greentech-bolag på de nordiska börserna är stort och framgångarna för de gröna partierna i EU-valet visar att även övriga Europa är med på tåget. Personligen tror jag att detta segment bara kommer växa framöver, framförallt när även övriga Europa/världen tar klimatproblematiken på större allvar. Sverige anses av många som pionjärer när det gäller greentech vilket kanske avspeglas i antalet noterade bolag (23) på framförallt de svenska börserna. Målet med denna serie är att publicera en genomgång av alla nordiska greentech-bolag. I den andra delen av serien går vi igenom följande bolag: Parans Solar Lighting, Ferroamp Elektronik, Chromogenics och Savosolar Oyj.

Noterade Greentech-bolag

Siffrorna representerar inte någon ranking av bolagen

 1. Midsummer
 2. Minesto
 3. SaltX Technology
 4. Powercell
 5. Parans Solar Lighting
 6. Ferroamp Elektronik
 7. Chromogenics
 8. Savosolar Oyj
 9. Photocat
 10. SeaTwirl
 11. Climeon
 12. Ecoclime
 13. SolTech Energy Sweden
 14. Swedish Sterling
 15. Loudspring Oyj
 16. Absolicon
 17. Cortus Energy
 18. Metacon
 19. NEL
 20. Raybased
 21. Recyctec
 22. Azelio
 23. Scanship Holding

Parans Solar Lighting

Parans skall marknadsföra och sälja egenutvecklade, innovativa och energieffektiva system som gör solljus tillgängligt i alla rum för att öka humankapitalets effektivitet och välbefinnande.

Kort om Parans Solar Lighting

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Systemet fångar in och leder vidare solens strålar in och genom fastigheten – djupt in och långt från fönster – och sprider det på ett upplevelserikt sätt.

Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och globala arbetsgivare över hela världen.

Parans Solar Lighting - An introduction by our CEO


Meet Parans and our amazing and dedicated people

The Parans system: How it works

Presentation av bolaget (2018-11-27)

VD intervju (2019-11-29)

Stockpicker intervjuar Parans Solar Lighting (2019-06-13) https://www.stockpicker.se/senaste-nytt/stockpicker-intervjuar-parans-solar-lighting

Kvartalsrapport ett

DET FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 1 589 KSEK (2 181)
 • Periodens resultat uppgick till -3 686 KSEK (-4 238)
 • Resultat per aktie: -0,11SEK (-0,21)
 • Antal aktier: 34 239 380 (20 083 600)
 • Likvida medel: 1 472 KSEK (445)

Kommentar

Försäljningen var något lägre men resultatet var ca 500 KSEK bättre än vid samma period 2018. Då det är långa ledtider från order till leverans återspeglar försäljningssiffrorna i Parans verksamhet primärt endast genomförda leveranser och inte inkomna ordrar under samma period. Bolagets externa kostnader har under perioden reducerats med ca 50%, från 2 348 KSEK till 1 153 KSEK från samma period 2018.

Aktien

Handelsplats: Spotlight Market

Bolagsvärde: 85 Msek

Utveckling i år: -7,5 %

Kursutveckling senaste 6 månaderna

Har inte ägt Parans Solar Lightning de senaste sex månader

Hemsida: https://www.parans.com/sv/


Ferroamp Elektronik

Kort om Ferroamp Elektronik

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför kraftelektronik för energieffektivisering samt integrering solel och energilager till fastigheter. Utförligare presentation av Ferroamp kan ni lära här: https://smabolagsraketer.se/presentation-ferroamp-elektronik-ab/

Hemma hos Ferroamp

PowerShare technology

Presentation av bolaget (2019-02-04)

Kvartalsrapport ett

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019 Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK

VD Kommentar

Både försäljning och nettoomsättning utvecklas starkt under årets första kvartal och Ferroamp följer sin plan att dubbla omsättningen 2019. Samtidigt har Bolaget genomfört en lyckad emission och en notering på Nasdaq First North.

Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK vilket är en ökning med 126 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Orderingången under kvartalet uppgick till 6,6 MSEK vilket är en ökning med 160 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Med en orderstock vid slutet av kvartalet på 9,5 MSEK samt en fortsatt stark orderingång under april 2019, kan vi därför hålla fast vid vår plan att dubbla omsättningen för 2019.

Läs hela VD kommentaren här:https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/05/22/ferroamp-ferroamp-delarsrapport-januari-mars-2019.html

Aktien

Handelsplats: First North Stockholm

Bolagsvärde: 255 Msek

Utveckling i år: +96 %

Kursutveckling senaste 6 månaderna

Har sålt mitt mina stam aktier för att teckna teckningsoptioner istället.

Hemsida: https://www.ferroamp.com/


Chromogenics

Kort om Chromogenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar.  Utförligare presentation av Chromogenics kan ni hitta här: https://smabolagsraketer.se/presentation-av-chromogenics/

Lanseringfilm CoverLight Paragon

Presentation av bolaget (2019-02-04)

VD intervju gjord 2019-05-17 finns att läsa här: https://www.hållbaraaktier.se/2019/05/29/intervju-chromogenics-42519054

Kvartalsrapport ett

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 10,7 (1,9) MSEK och resultatet till -16,3 (-21,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,25 (-0,64) SEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till -2,6 MSEK vilket är förbättring med 4,7 MSEK jämfört med motsvarande period 2018.
 • Likvida medel den 31 mars uppgick till 43,1 (48,3) MSEK.
 • Under perioden 28 januari – 15 februari 2019 genomfördes en nyemission som gav ett kapitaltillskott på 77,7 MSEK och netto 63,2 MSEK efter emissionskostnader. Varje befintlig aktie gav rätt att teckna tre nya aktier. Antalet aktieägare ökade efter nyemissionen med ca 1 000 till 3 370.
 • En ny order på 7 MSEK erhölls i februari från Humlegården Fastigheter i Stockholm.
 • En order på 4,5 MSEK erhölls under andra hälften av februari från Ticon Broen AS i Norge och senare en tilläggsorder på 2,4 MSEK innehållande solceller.
 • Orderingången uppgick till 18,9 MSEK under kvartalet. Den totala offertstocken uppgår till 120 MSEK på rapportdagen. Vi går in i andra kvartalet 2019 med en ordervolym på 27,6 MSEK
 • Fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics produkter och tjänster

Läs gärna inägget om kvartalsrapporten här på småbolagsraketer.se

Aktien

Handelsplats: First North Stockholm

Bolagsvärde: 254 Msek

Utveckling i år: +4,58 %

Kursutveckling senaste 6 månaderna

Många köp och sälj blir det men mer än halva portföljen består fortfarande av Chromogenics.

Hemsida: www.chromogenics.com


Savosolar Oyj

Kort om Savosolar Oyj

Savosolar är ett finskt bolag som tillverkar solfångare och storskaliga solvärmesystem. Företagets fokus är på storskaliga applikationer som uppvärmning av områden, industriella processer och fastigheter. Företagets produkter säljs på en global marknad.

Presentation av bolaget (2019-02-11)

Årsrapport 2018 (har inte kvartalsrapporter)

 • Savosolar’s revenue increased year-on-year, amounting to EUR 5.6 million (2017: EUR 0.8 million).
 • Operating result (EBIT) amounted to EUR -5.4 million (EUR -4.9 million).
 • Net result for the year amounted to EUR -6.4 million (EUR -5.7 million).
 • Earnings per share were EUR -0.02 (EUR -0.07)
 • The value of the projects in the sales pipeline was EUR 125 million at the end of the reporting period, of which the value of the projects in the bidding and planning phase totalled approximately EUR 54 million.

Aktien

Handelsplats: First North Stockholm

Bolagsvärde: 155 Msek

Utveckling i år: +47,7 %

Kursutveckling senaste 6 månaderna

Hemsida: https://savosolar.com/sv/

Följ gärna Småbolagsraketer på SharevilleFacebook eller Twitter

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp