Var med när nästa raket tänds!

Q1 2019: Chromogenics ökade omsättningen med 475% och minskade förlusten

Chromogenics ökade sin omsättning med 475% och minskade förlusten. Nedan kan ni läsa hela kvartalsrapporten som jag försökt göra lite mer estetiskt tilltalande med länkar, bilder och video.

Analyst group bevakar bolaget och här är analytikerns första kommentarer till rapporten.

“ChromoGenics försäljning var väl i linje med våra estimat, vilka grundar sig i bolagets kommunicerade orders och affärer. Även om utfallet var i linje med våra förväntningar vill vi understryka att en tillväxt om ca 475 %, om än från låga nivåer, är ett imponerande resultat, särskilt med tanke på att ChromoGenics för bara mindre än ett år sen hade stora produktionsproblem”, säger ansvarig analytiker.
Källa: https://analystgroup.se/uppfoljning-chromogenics-q1-rapport/

Första kvartalet 2019

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 10,7 (1,9) MSEK och resultatet till -16,3 (-21,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,25 (-0,64) SEK.
  • Bruttoresultatet uppgick till -2,6 MSEK vilket är förbättring med 4,7 MSEK jämfört med motsvarande period 2018.
  • Likvida medel den 31 mars uppgick till 43,1 (48,3) MSEK.
  • Under perioden 28 januari – 15 februari 2019 genomfördes en nyemission som gav ett kapitaltillskott på 77,7 MSEK och netto 63,2 MSEK efter emissionskostnader. Varje befintlig aktie gav rätt att teckna tre nya aktier. Antalet aktieägare ökade efter nyemissionen med ca 1 000 till 3 370.

En ny order på 7 MSEK erhölls i februari från Humlegården Fastigheter i Stockholm

Kv. Aprikosen: ChromoGenics har erhållit en order avseende ConverLight Static till ett värde av 7 miljoner kronor. Leverans beräknas starta mars 2019 med färdigställande under tredje kvartalet 2019.

En order på 4,5 MSEK erhölls under andra hälften av februari från Ticon Broen AS i Norge och senare en tilläggsorder på 2,4 MSEK innehållande solceller.

Fastighetsbolaget Ticon Broen AS i Norge har valt ConverLight Paragon för projekt Ticon Drammen till ett värde av 4,5 miljoner kronor.

Ordern på 4,5 miljoner var på Chromogenics nya produkt Coverlight Paragon två veckor efter lanserigen (se lanseringsfilmen nedan).

Tilläggsordern på 2 milj från Ticon kombinerades med KameleonSolars fasadsolpaneler (se exempel på en av deras produkter nedan).

  • Orderingången uppgick till 18,9 MSEK under kvartalet. Den totala offertstocken uppgår till 120 MSEK på rapportdagen.
  • Vi går in i andra kvartalet 2019 med en ordervolym på 27,6 MSEK
  • Fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics produkter och tjänster.

Händelser efter periodens utgång

I april erhölls en ny order på 1,4 MSEK från Fabege i Stockholm

Farao 8: Fabege fortsätter att skapa bättre arbetsmiljö i denna glasfastighet som byggdes så sent som 2012 genom att avlägsna externa solskyddsanordningar för att på så sätt leverera en fastighet med fin utsikt och god komfort för hyresgästen.

Ett nytt ramavtal tecknades i maj med Humlegården Fastigheter i Stockholm om leveranser

Humlegården är den sjätte största fastighetsägaren på Stockholms kontorsmarknad. Vi äger fastigheter till ett marknadsvärde om 25 miljarder kronor. Dessutom förvaltar Humlegården ytterligare två fastigheter, med en uthyrningsbar yta om cirka 62 000 kvm, på uppdrag av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Projekt i produktion uppgick till över 1,7 miljarder kronor per 2018-12-30. - https://humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/finansiell-information/humlegarden-i-korthet/

En order på 1,4 MSEK från Vasakronan erhölls i maj

Under våren 2018 genomfördes en testinstallation med 26 stycken fönster på Vasakronans fastighet Affärshuset i Uppsala. Det resulterar nu i en uppföljande order om 150 stycken fönster.

Kort om Vasakronan

  • Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 174 fastigheter och en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter.
  • Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
  • Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på vårt fastighetsbestånd uppgår till cirka 139 miljarder kronor

Källa: https://vasakronan.se/om-vasakronan/foretaget/kort-om-oss/

Första kvartalet 2019 har utvecklats enligt våra förväntningar 

VD-ord

Jerker Lundgren, VD (sedan Maj 2018)

“Vår företrädesemission i februari blev fulltecknad och gav oss ett kapitaltillskott på netto 50,6 MSEK efter lösen av tillfällig bryggfinansiering. Mycket tid lades av företagsledningen på förberedelser och arbete med nyemissionen. Det har varit lärorikt och utvecklande att träffa investerare och branschaktörer, vilket har givit oss en bättre positionering och satt ChromoGenics på kartan. Med facit i hand kan vi konstatera att det gått mycket bra och att vi fått marknadens förtroende genom en fulltecknad emission.

Det är uppenbart utifrån de fastighetsägare som kontaktar oss att marknaden efterfrågar allt mer hållbara och klimatsmarta produkter för att minska klimatpåverkan. ChromoGenics utvecklar nya produkter med unika tekniska egenskaper genom att vi kombinerar olika typer av glas med såväl dynamiska som statiska förmågor med bl.a. solceller, vilket skapar framtidens hållbara fönsterglas och fasader.

Vårt erbjudande är unikt och stärker vår förmåga att kunna tillhanda hållbara fasadlösningar vilka kan höja fastigheternas värde för ägarna och förbättra det dagliga inomhusklimatet. Vår satsning på ett utökat installationserbjudande ger oss även en möjlighet att nå slutkund, närhet till besluten och uppnår bättre förståelse för våra produkter. De stora resurserna som satsades på produktkvalitet och produktivitet under förra året ska leda till utvecklad och ökad försäljning.

Vår satsning på utökad produktportfölj med statiska glas har adderat en stabil produkt och ett starkt säljteam. Nu bygger vi långsiktigt för ett ökat förtroende på marknaden och för att bli det självklara alternativet vid val av fasadglas.

Källa: https://www.chromogenics.com/sv/static/

Vi har fortsatt en nära dialog med våra kunder gällande tidigare inkörningsutmaningar och skador.
Ersättningsleveranser har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019-2020. Leveranser sker i samarbete med våra kunder. Per den sista mars 2019 hade bolaget reserverat 10 MSEK i avsättningar. Det kan inte uteslutas att kostnader kan tillkomma.

Under första kvartalet 2019 har vi tecknat ett antal ordrar om totalt cirka 19 MSEK. Många offererade projekt är under diskussion och kommer med hög sannolikhet att bli ytterligare ordrar inom kort.

Källa: www.Chromogenics.se

Vi har under första kvartalet 2019 bl.a. erhållit två stora ordrar varav en till ett projekt med ConverLight Static i Stockholm och en stor order från Norge rörande ett intressant renoveringsprojekt som både innehåller dynamiska glas och solceller. Målet är att renoveringen av fasaden skall minska byggnadens energiförbrukning med 80 procent. Vi ser tydligt ett ökat intresse för våra produkter från fastighetsägare med långsiktigt perspektiv och vi hoppas att ConverLight blir det självklara valet.

Visionen att om fem år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs för produktförbättringar och inför en successiv uppskalning av försäljning och produktion. Företagsledningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa sputtringskapaciteten i produktionen är i linje med den förväntade produktionsökningen. -Jerker Lundgren, VD

Källa: https://www.chromogenics.com/sv/press-och-nyheter/delarsrapport-januari-mars-2019/

VD intervju från i början av februari 2019

Vill ni veta mer om Chromogenics se gärna presentationen nedan (2019-02-04)

Följ gärna Småbolagsraketer på SharevilleFacebook eller Twitter

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp