Var med när nästa raket tänds!

investera i småbolag

Investera i småbolagsaktier

Vad är ett småbolag? Varför ska du investera i ett småbolag? Vad ska du tänka på innan du investerar i ett småbolag? Hur analyserar du ett småbolag? Alla dessa frågor har jag försökt besvara i detta inlägg.

Vad är ett småbolag?

Definitionen av ett småbolag varierar mycket beroende på vem du frågar. Min definition är bolag som inte finns på mid eller large cap. Nedan ser ni hur EU kommisionen och några småbolagsförvaltare definierar småbolag.

Europeiska kommissionens definition:

 • Medelstora företag är de som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
 • Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
 • Mikroföretag är de som har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning eller balansomslutning. (Wikipedia, 2018)
Johan Thoren, Strand Småbolagsfond

Strand Småbolagsfond definerar ett småbolag genom att titta på börsvärdet vilket inte får överstiga 10 miljarder kronor (Thoren Johan, 2018.).

Anders Nilsson, Schroders

Anders Nilsson är en av den brittiska kapitalförvaltaren Schroders medarbetare i Sverige och Norden, vars globala småbolagsfond definerar småbolag genom att utgå från världens 30% värdemässigt minsta bolag. Schroders brittiska småbolagsfond gör exempelvis endast investeringar i de 10 % minsta brittiska bolagen. Den amerikanska avdelningen använder ett börsvärde mellan 200 miljoner och 4 miljarder USD (Nilsson Anders, 2017).

Småbolag ger historiskt sätt bättre avkastning

De senaste 10 till 15 åren har småbolagen gått bättre än börsen som helhet

Johan Ståhls som förvaltar Lannebo Småbolagsfond hänvisar till att under de senaste 10 till 15 åren har småbolagen gått bättre än börsen som helhet. “För oss förvaltare gäller det att hitta de här tillväxtmöjligheterna. Ta exemplet Assa Abloy, 1995 hade bolaget ett börsvärde på en miljard kronor. I dag är det över hundra miljarder. Och H&M var naturligtvis från början ett litet företag. Därför är småbolagen alltid en intressant komponent i en sparportfölj

Vidare anser Johan att I ett internationellt perspektiv har de svenska småbolagen hög kvalitet, hög transparens och de åtnjuter stort förtroende (Ståhls Johan, 2013).

Småbolagen fullständigt krossade storbolagen

2015 publicerar Pär Ståhl ett inlägg på Placera där han belyser att småbolagen på Stockholmsbörsens First North fullständigt krossade storbolagen under det gångna året (Pär Ståhl, 2015).

Mikrobolagen har haft en formidabel utveckling i år och avkastat 31 procent, att jämföra med storbolagsindex som endast mäktat med 6 procent (Pär Ståhl, 2015).
De minsta bolagen är klara vinnare de senaste fem åren

I en intervju med Catrin Johansson som förvaltar Enter Småbolagsfond anser Catrin att de minsta bolagen är klara vinnare de senaste fem åren. Storbolagen har nästan fördubblat sig i värde och medelstora bolag har avkastat marginellt bättre. De solklara vinnarna är Micro-bolag eller riktigt små börsbolag som har avkastat nära 250 procent. Småbolagen har haft en 175-procentig uppgång, en tydlig överavkastning jämfört med stora bolag (Ståhl Pär, 2017).

Sambandet att aktier i småbolag i snitt har gett klart högre avkastning än storbolagens aktier har bekräftats av forskare i över femtio år

Jonas Lindmark skriver i ett inlägg på Morningstar “Sambandet att aktier i småbolag i snitt har gett klart högre avkastning än storbolagens aktier har bekräftats av forskare i över femtio år och att det gäller globalt syns tydligt i sökningen här på Morningstar. Genomsnittet de senaste 15 åren för de USA-fonder som säljs i Sverige är 1,9 procent avkastning per år för storbolag (kategori ”mix bolag”), men hela 5,7 procent per år för småbolag fram till 31 januari.

Genomsnittet de senaste 15 åren för Japanfonder är minus 2,5 procent för storbolag, minus 1 procent för småbolag. Snittet för Europafonder är 2,5 procent för storbolag och 3,8 procent för småbolag. Snittet för vanliga Sverigefonder är 5,5 procent medan småbolagsfonderna stigit 8,7 procent per år de senaste 15 åren. Snittet för de Sverigefonder som är indexfonder är 5,0 procent ” (Lindmark Jonas 2015).

Återhämtningarna efter en börsnedgång oftast både vara starkare och snabbare än för stora bolag

Förutom att småbolagen statistiskt sätt ger bättre avkastning är återhämtningarna efter en börsnedgång oftast både vara starkare och snabbare än för stora bolag (Nilsson Anders, 2017). Småbolagen är oftast inte lika analyserade som stora bolag och kan ha förbisetts av exempelvis fonder.

Sparpodden 269 - Bättre Avkastning med Småbolag

Mycket bra avsnitt gällande småbolag och personligen delar många av Olles åsikter vid investeringar i småbolag.

Veckans podd gästas av småbolagsinvesteraren Olle Qvarnström. Vi delger bra tips för att lyckas investera i mindre bolag på börsen med högre tillväxt. Hur man hittar aktier som är lågt värderade, nyckeltal och tankar kring en koncentrerad portfölj. Ett riktigt nördavsnitt om investeringar.

Länk till podcasten: https://soundcloud.com/sparpodden/sparpodden-269-snaljapen

Tänka på vid investeringar i småbolag

Orsaken till att stora bolags aktier oftast är högt värderade, beror främst på att de anses mindre riskfyllda. Många anser att det anses riskfyllt att äga aktier i småbolag eftersom småbolagsaktier har sämre likviditet (färre köpare och säljare) och därav faller mer i värde tillfälligt under börsras (Lindmark Jonas 2015).

Volatiliteten är i regel högre för småbolag än storbolag. Svängningarna upp och ner är lite större i det korta perspektivet. Ofta beror det på att mer kortsiktiga investerare kanske säljer av småbolagen först när marknaden är orolig” (Nilsson Anders, 2017).

Sparar man till exempelvis pensionen eller annat långsiktigt mål har inte det tillfälligt större fallet någon inverkan (Lindmark Jonas 2015).

De stora bolagen på till exempel Large Cap listan är ju mer eller mindre genomanalyserade och där är risken mindre att det finns något dolt i siffrorna

Redaktionen på Aktiebladet tar upp ett par saker att tänka på vid en investering i ett småbolag:

 • Småbolagen är inte lika genomanalyserade som de stora bolagen vilket gör att det är lätt att något missats i småbolagens räkenskaper.
 • Småbolagen är inte lika diversifierade vilket gör att småbolagen är mer utsatta.
 • De mindre listorna som First North, NGM mm har inte lika strama regelverk vilket gör att man bör vara extra noggrann vid kontroller av siffror i rapporter och iaktta vaksamhet vid varningssignaler.
 • Risken finns att man stöter på bolag som ger sken av att bolaget går bättre än det gör, för att få upp aktiekursen och sälja av aktier i ett klassiskt pump and dump.
 • Det är lätt att bli låst i småbolag som har låg omsättning. Exempelvis kan det bli svårt att sälja sitt innehav utan att sänka kursen avsevärt.(Redaktionen, 2013)

Tajma investeringen

Timing är viktig i småbolag eftersom generellt när börsen går bra så går småbolagen ännu bättre och tvärtom när börsen går ner. Det vill säga att aktierna rör sig mer än börsen i genomsnitt, både uppåt och nedåt (Redaktionen, 2013). Personligen tycker jag att det är väldigt svårt att pricka in ett perfekt köpläge i småbolagen men det är ju halva tjusningen med att investera i småbolag. Detta gör att en grundlig undersökning/utvärdering av aktien/bolaget innan köp kanske ger dig en “edge” när det är dags att investera i ett småbolag. Alternativt kan du kontinuerligt göra inköp i bolaget över tid för att minimera chanserna att investera i fel tidpunkt.

Dessutom befinner sig Småbolagen oftast i olika faser, så förutom att tajma investeringen kan det vara bra att utvärdera sin strategi först och hur hög risk man är villig att ta. Snaljapen skrev mycket bra inlägg gällande detta på sin blogg snaljopen.se. Konkret delar han in faserna i A (idéstadiet),B (tillväxtfasen) ,C (tillväxten stannar av) ,D (Defensiva fasen) (Snåljåpen, 2015). Högst risk har självklart idéfasen men hör finns oftast även högst möjliga avkastning.

Analysera ett småbolag

Vid en investeringen i ett småbolag behöver du lägga ner avsevärt mycket mer tid på att analysera bolaget, än vid köp av ett större bolag. Den främsta källan till information är tidigare årsredovisningar och rapporter. Granska affärsidén och om värderingen är tilltalande i dagsläget eller om du bör avvakta ett kursfall. Personligen letar jag alltid upp den senaste presentation av bolaget som oftast går att hitta på Youtube. Genom presentationen går det oftast att få ett intryck av bolagets VD:n men även hur bolaget ser ut i nuläget (om presentationen är någorlunda ny).

Granska bolagets ekonomi

Som alltid vid investeringar i aktier gäller det att granska bolagets ekonomi. Jag skulle säga att det är extra viktigt när det gäller småbolag, nedan är några saker att titta extra på:

 • Är bolaget skuldsatt är det viktigt att man har positivt kassaflöde och följ trenderna i omsättning, bruttomarginal och vinstutveckling.
 • Titta även på det finansiella om det kan vara så att en hög omsättningstillväxt inte är organisk utan att man helt enkelt köper tillväxt och ökar skuldsättningen omotiverat. Sker det under längre tid och skulderna regelmässigt ökar är det en tydlig varningsklocka.
 • Räcker pengarna till för att bolaget ska bli lönsamt eller behöver finanserna stärkas upp genom exempelvis emissioner.

Det är ju självklart så att ett mindre bolag har mycket större möjligheter att hålla en högre omsättningstillväxt än vad ett stort diversifierat bolag har och det gör det ju lockande att hitta bra bolag som har förutsättningar att växa snabbt med lönsamhet. Dessa bolag finns bland våra mindre bolag på börslistorna men det gäller bara att hitta dem.” - (Redaktionen, 2013)

I ett inlägg på aktiespararna.se förklarar admin awave även den finansiella skillnaden mellan små och stora bolag bra.

Storföretag som befinner sig i en knepig finansiell situation har betydligt större möjligheter att hitta lösningar på problemen än småföretag. Exempelvis var det ingen konst för SEB, Nordea och Swedbank att hitta finansering under finanskrisen, och även om situationen var svår för ABB för tio år sedan i samband med förre VD:n Percy Barneviks höga pension, bolagets höga belåningsgrad och asbestskandalerna hjälpte huvudägarna till som ett finansiellt och moraliskt stöd för att upprätthålla förtroendet för bolaget” (Admin Awave. 2013).

Vidare menar Awave att:

Småbolag som saknar finansiellt starka storägare riskerar problemen att få större konsekvenser. Den senaste tidens räddningsoperationer bland de mindre bolagen på börsen är bra exempel på detta. I fallen med oljeföretaget PA Resources och gruvbolaget Northland (förvisso noterat på Oslobörsen) fick en mycket svag ägarlängd obehagliga följder för aktieägarna genom att obligationsägare och andra långivare hade en fördel i förhållande till bolagets aktieägare” (Admin Awave. 2013).

Läs på om bolagets ledning och ägare

Att analysera bolagets ledning är väldigt viktigt i ett litet bolag.

En duktig och kompetent ledning kan lotsa bolaget rätt genom alla hinder, fattar rätt beslut och hitta möjligheter som en sämre ledning inte gör. Därför är historiken viktig om det varit samma personer i ledningen en längre tid. Har man nyligen bytt ledning, försök ta reda på vad de gjort tidigare och vilka resultat de uppnått” (Carlberg Gösta 2012).

Titta även efter om ledningen äger en större aktiepost i bolaget eller fyller på med aktier regelbundet. Länk till finansinspektionens insynshandel.

Äger ledningen aktier i bolaget? Om inte eller bara få aktier bör en varningsklocka ringa. Den så kallade pilotskolan är alltid att föredra. En VD som själv kan tjäna eller förlora pengar på företagets affärer tenderar att jobba hårdare” (Carlberg Gösta, 2012).

För att granska ledningen i bolaget börja med att läsa VD:s kommentarer i senaste rapporten och om ledningen levt upp till vad den lovat. Just VD:n kan vara otroligt viktig för ett småbolag jämfört med ett större bolag. Admin Awave tar upp ett väldigt bra exempel i ett inlägg på aktiespararna.se

“Exempel på VD-effekten är när oljeföretaget PA Resources VD, Bo Askvik, nyligen aviserade att han ska lämna företaget. Följden blev att aktiekursen på några dagar steg med över 50 procent! Någon vecka innan Askvik hade lämnat PA Resources lämnade ABB:s VD Joe Hogan oväntat sin post. Visst sjönk ABB-aktien någon procent på detta besked, men någon större effekt på aktiekursen gav inte detta byte.

PA Resources-fallet må vara ovanligt, men det säger en del om hur viktig en VD är i främst små bolag. Därför ska man vara extra noggrann med att granska VD:s aktieinnehav i bolaget. Har en småbolags-VD mycket, eller för den delen litet eller inget aktieinnehav alls i företaget, är det en intressantare signal än vad fallet är i ett storbolag” 
(Admin Awave. 2013).

Förutom ledningen kan det vara bra att hålla ett öga på hur huvudägare agerar, ökar eller minskar de sitt ägande. Varför säljer de aktier nu? Tror de mindre på investeringen, eller frigör de kapital för en kommande nyemission? Eller finns det andra skäl?.

Några marknadsplatser för småbolag

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Spotlight market

Spotlight Stock Market grundades som AktieTorget 1997 med en tydlig idé: att göra det enklare, tryggare och synligare för tillväxtbolag att vara noterade. Sedan dag ett har vi jobbat för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för tillväxtbolag att få tillgång till expansionskapital och börsens fördelar för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet. - https://spotlightstockmarket.com/sv/om-spotlight

Nordic MTF

Nordic MTF är en plattform för handel i små och medelstora tillväxtföretag som ännu inte hunnit bli mogna för en börsnotering och är utvecklad efter det kommande EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). - https://www.nyemissioner.se/lista/nordic_mtf/11

Varför investerar jag i småbolag?

En av de största anledningarna är möjligheten att få en avkastning på flera 100 % jämfört med storbolagen, som inte stiger i samma utsträckning. Dessutom tycker jag att det är intressant att läsa på och analysera de mindre bolagen. Läs gärna mer om mina innehav under fliken Min portfölj.

Följ mig gärna på Shareville, Facebook eller Twitter!

Källor:

Admin Awave. 2013. Småbolag bäst på lång sikt. Aktiespararna. https://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Smabolag-bast-pa-lang-sikt (hämtad 2013-07-26).

Redaktionen, 2013. Investera i småbolag. Aktiebladet. https://aktiebladet.se/investera-i-smabolag/ (hämtad 2019-01-14).

Wikipedia, 2018. Små och medelstora företag. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Små_och_medelstora_företag (hämtad 2019-01-14).

Thoren Johan, 2018. Hur har svenska småbolag gått hittills i år och vilka är utmaningarna?. Aktieinvest. https://www.aktieinvest.se/svenska-smabolag-vilka-ar-utmaningarna (Hämtad 2019-01-14).

Nilsson Anders, 2017. Att investera i småbolag är lite som föräldraskap. Nordnetbloggen. https://blogg.nordnet.se/att-investera-i-smabolag-ar-lite-som-foraldraskap-2/  (hämtad 2019-01-15).

Ståhls Johan, 2013. Det mesta talar för småbolag i varje framgångsrik fondportfölj. investeringstipset. http://investeringstipset.se/inftest/ (hämtad 2019-01-15).

Ståhl Pär, 2017. Förvaltarens småbolagstips. Placera.  https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/12/13/smabolagsforvaltarens-hetaste-tips.html (hämtad 2019-01-15).

Pär Ståhl, 2015. Mikrobolagen skåpar ut jättarna. Placera. https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/10/16/mikrobolagen-skapar-ut-jattarna.html (hämtad 2019-01-15).

Lindmark Jonas 2015. Småbolag bättre än indexfonder. Morningstar. https://www.morningstar.se/Articles/Chronicle.aspx?title=smabolag-battre-an-indexfonder (hämtad 2019-01-15).

Snåljåpen, 2015, Jag vill inte investera i mogna bolag!. Snaljapen.se. jhttp://snaljapen.se/2015/10/jag-vill-inte-investera-i-mogna-bolag.html (hämtad 2019-01-20).

Carlberg Gösta 2012. Så investerar du i småbolag. Aktiespararna. https://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Analyser/2012/juni/Sa-investerar-du-i-smabolag (hämtad 2019-01-20).

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Resurser

Ta mig Längst upp