Var med när nästa raket tänds!

SolTech Energy

SolTech förvärvar 51 % i Nyedal Solenergi

Solenergibolaget Soltech har förvärvat 51 procent av aktierna i Nyedal Konsult, som är det affärsdrivande företaget bakom varumärket Nyedal Solenergi, för 5,1 miljoner kronor förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i Nyedal uppnås. Soltech har en option att förvärva de resterande 49 procenten år 2022.

SolTech Energy Sweden AB har förvärvat 51% av aktierna i Nyedal Konsult AB som är det affärsdrivande företaget bakom varumärket Nyedal Solenergi.

Nyedal har huvudkontor i Halmstad, 10 anställda och omsatte under 2018 cirka 22 mkr med ett positivt resultat.

Nyedal har huvudkontor i Halmstad, 10 anställda och omsatte under 2018 cirka 22 mkr med ett positivt resultat. Bolaget är precis som SolTech specialiserade på integrerade solenergilösningar.

SolTech offentliggjorde den 25 oktober 2018 styrelsens beslut att aktivt öka försäljningsinsatserna av de egna produkterna i Sverige genom att implementera en ny strategi för förvärv. Förvärvsstrategin syftar till att  säkerställa marknadsföring, försäljning och distribution av koncernens produkter.

Nydal säger upp sammarbetet med Monier för SolTechs produkter

Nyedal, som är återförsäljare av Moniers intregrerade solpaneler och den egenutvecklade Solpannan, är det första bolag som förvärvas enligt denna strategi. Efter affären med SolTech säger Nyedal upp samarbetet med Monier och lägger ned arbetet med Solpannan för att istället satsa på SolTechs produker ShingEl och RooF vilka både är prismässigt attraktivare.

SolTechs produkt ShingEl

Stefan Ölander vd SolTech Energy

Stefan Ölander vd SolTech Energy

Vårt mål med detta och kommande förvärv är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen. Detta gör vi nu genom förvärvet av Nyedal där VD Markus Svensson och hans team kommer att bli en stor tillgång för SolTechkoncernen. Vi jobbar samtidigt vidare med planen att under vintern/våren 2019, presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern.”

Vi är mycket glada över att nu ingå i SolTechkoncernen

Markus Svensson, VD Nyedal solenergi

Vi är mycket glada över att nu ingå i SolTechkoncernen. SolTech har alltid drivit sin linje med estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter. Något vi också gjort men genom att nu skifta över till att sälja SolTechs produkter samt att åtnjuta SolTechs kompetens, nätverk och finansiella resurser kommer vi kunna göra fler affärer och bidra både till en stark koncernutveckling och till en bättre miljö.”

Ekonomiskt upplägg för förvärvet     

  • SolTech förvärvar 51% av Nyedal Konsult AB med en option att förvärva resterande 49 % år 2022.       
  • Samtliga aktier i Nyedal värderas till 10 mkr, varav den totala förvärvslikviden för 51 % av aktierna uppgår till 5,1 mkr förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i Nyedal uppnås.
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 1,36 mkr samt nyemitterade SolTech aktier till ett värde av 1,02 mkr. Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 1,36 mkr betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.
  • Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade SolTechaktier.
  •  SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 30 mkr i omsättning 2019 och med ett rörelseresultat om cirka 5%. Från och med 2020 och framåt räknar SolTech med succesivt ökad omsättning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av SolTechs produkter, gemensamma inköp och administration.

SolTechs förvärvsupplägg bygger på följande strategiska grundpelare

  • SolTech förvärvar initialt minst 51% men inte mer än 75% av ett bolag. Om det endast finns en ägare av det planerade förvärvet ställer SolTech som krav att en eller flera nyckelpersoner blir delägare innan förvärvet genomförs. Dessa två saker gör att SolTech säkerställer att entreprenörsandan och drivet finns kvar i det förvärvade företaget. 
  • Minst 20% av köpeskillingen utgörs av aktier i SolTech. Detta skapar ett driv att alltid göra det bästa för koncernen då nyckelpersonerna gynnas av en positiv kursutveckling i SolTechaktien. 
  • Den kontanta delen av köpeskillingen utbetalas vid tre tillfällen. Vid tillträde och efter 12 respektive 24 månader. För att köpeskilling nummer två och tre ska betalas ut krävs att både uppställda omsättnings- och vinstkrav uppnås. Detta upplägg är dels positivt för SolTechs likviditet och säkerställer även att uppsatta mål nås innan hela köpeskillingen erläggs.
  • SolTech har alltid en option att efter 3-4 år förvärva resterande del av företaget.
  • Den sista grundpelaren är att våra dotterbolag ska fortsätta att drivas av samma ledning och behålla sin kultur och sitt namn. SolTech ska stödja och utveckla dotterbolagen inom en rad områden så att de kan växa och bli ännu bättre, starkare och inte minst mer lönsamma

Källor:
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden
http://www.nyedalsolenergi.se

Mina innehav

Länk till mina portföljinlägg (Shareville widgeten verkar inte fungera i mobilen)

Följa gärna småbolagsraketer på Facebook eller Twitter!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp