Var med när nästa raket tänds!

Soltech Energy: Förvärv, analys och order

SolTech Energy: förvärv, analys och order

Förvärvar 60 % av aktierna i solenergiföretaget Swede Energy

Swede Energy är baserat i Jönköping samt i Stockholm, grundades 1988, har 14 anställda och omsatte under 2018 cirka 43 MSEK med ett positivt resultat. 

Efter förvärven av majoriteten i Nyedal Solenergi samt NP-Gruppen förvärvar SolTech nu majoriteten i ett av Sveriges mest kompetenta och expansiva solenergiföretag.

SolTech offentliggör härmed sitt tredje förvärv i år enligt den förvärvsstrategi som presenterades den 25 oktober 2018. 

Förvärvet av Swede Energy i ekonomiska termer:  

 • SolTech förvärvar 60 % av Swede Energy Power Solutions AB (Swede Energy) med en option att förvärva resterande 40 % senast år 2023.
 • Samtliga aktier i Swede Energy värderas, förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål uppnås, till 45 MSEK. Den totala förvärvslikviden för 60 % av aktierna uppgår därmed till 27 MSEK.  
 • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 MSEK samt nyemitterade aktier i SolTech till ett värde av 8,1 MSEK (motsvarande 30 % av köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 6,3 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.
 • En rörlig omsättnings- och vinstbonus om totalt 11 MSEK kan utfalla om den sammanlagda omsättningen överstiger 420 MSEK för åren 2019–2022 med bibehållna lönsamhetsmål.
 • Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade SolTech aktier.
 • SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 70 MSEK i omsättning för verksamhetsåret 2019 och med ett positivt rörelseresultat. 
 • SolTech räknar också med fortsatt kraftig tillväxt med succesivt ökade rörelsemarginaler 2020 och framåt. Detta till följd av ökad försäljning av SolTechs egna produkter samt synergieffekter inom inköp, lager & logistik, marknadsföring, personal samt administration.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

Stefan Ölander VD, SolTech Energy

Det är med stolthet jag konstaterar att vi på kort tid förvärvat tre högintressanta bolag. Vårt mål med detta och kommande förvärv är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för våra egna produkter samt ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen.

Detta gör vi nu genom förvärvet av majoriteten i Swede Energy där VD Christoffer Caesar och hans team kommer att bli en stor tillgång för oss.

Vi jobbar samtidigt vidare med planen att under 2019 presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern.

Närmast på tur står dock att få igång samarbetet med NP-Gruppen, Nyedal Solenergi och Swede Energy i syfte att säkerställa att detta går enligt plan

Christoffer Caesar, VD Swede Energy i en kommentar:                                                                                                                     

Christoffer Caesar, VD Swede Energy

 “Att bli en del av SolTech-familjen är något hela Swede Energy ser som en strålande och ömsesidig möjlighet. Swede Energy har levererat lönsamma och säkra energianläggningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier i 30 år. Att utöka vårt sortiment med SolTechs innovativa integrerade solcellsprodukter ser vi som ett naturligt nästa steg och en möjlighet att tillsammans växa på den nordiska marknaden med både traditionella och integrerade solcellsanläggningar.

Vi känner varandra väl och har stort förtroende för SolTech sedan vi fick uppdrag att 2018 bygga en av Sveriges största integrerade solcellsanläggningar på ca 100kWp med SolTech Shingel

SolTechs förvärvsupplägg bygger på följande strategiska grundpelare: 

 • SolTech förvärvar initialt minst 51% men inte mer än 75% av ett bolag. Om det endast finns en ägare av det planerade förvärvet ställer SolTech som krav att en eller flera nyckelpersoner blir delägare innan förvärvet genomförs. Dessa två aspekter gör att SolTech säkerställer att entreprenörsandan och drivet finns kvar i det förvärvade företaget.
 • Minst 20% av köpeskillingen utgörs av aktier i SolTech. Detta skapar ett driv att alltid göra det bästa för koncernen då nyckelpersonerna gynnas av en positiv kursutveckling i SolTechaktien.
 • Den kontanta delen av köpeskillingen utbetalas vid tre tillfällen. Vid tillträde och efter 12 respektive 24 månader. För att köpeskilling nummer två och tre ska betalas ut krävs att både uppställda omsättnings- och vinstkrav uppnås. Detta upplägg är dels positivt för SolTechs likviditet och säkerställer även att uppsatta mål nås innan hela köpeskillingen erläggs.
 • SolTech har alltid en option att efter 3–4 år förvärva resterande del av företaget.
 • Den sista grundpelaren är att våra dotterbolag ska fortsätta att drivas av samma ledning och behålla sin kultur och sitt namn. SolTech ska stödja och utveckla dotterbolagen inom en rad områden så att de kan växa och bli ännu bättre, starkare och inte minst mer lönsamma.

Källa: http://www.soltechenergy.com/sv/nyheter/soltech-forvarvar-majoriteten-i-swede-energy-power-solutions-ab/

Tre förvärv på ett kvartal borde driva aktien

Analytiker: Markus Augustsson

Markus Augustsson på aktiespararna börjar analysen med att: “tidigare i år har SolTech förvärvat Nyedal Solenergi och NP-Gruppen. Det totala intäktsbidraget från dessa förväntas av bolaget landa på 120 miljoner kronor för helåret 2019. I går (2019-03-13) presenterades ett tredje förvärv, Swede Energy Power Solutions AB (SEPS), som förväntas bidra med ytterligare 70 miljoner kronor i intäkter under innevarande verksamhetsår (helåret 2019)”

Vidare menar Markus att: “En minst sagt sömning aktie har dock inte reagerat på dessa nyheter. Vår bedömning är att SolTech-aktien handlas väl under det motiverade värdet om 14,3 kronor per aktie…före det senaste förvärvet av SEPS. Vi ser en potentiell uppsida i aktien som överskrider 50 procent.

Läs hela analysen med grafer osv här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-soltech-tre-forvarv-pa-ett-kvartal-borde-driva-aktien

SolTech Energys samägda bolag i Kina, får order med tre olika kunder

Installationen gäller solenergianläggningar på sammanlagt 1,05 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på 1,037 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 20,74 MSEK.

Anläggningarna beräknas årligen producera cirka 1 050 000 kWh och kunderna förbinder sig att köpa all elektricitet som respektive anläggning producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningarna, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till ca. 6,6 MSEK. 

Planerad byggstart hos kunderna, ZheJiang ZheRui Projects Manufacturing Co Ltd., HangZhou QinRui Packaging Co Ltd. och ShangHai YueJian Architectural Decoration Engineering Co Ltd. planeras till kvartal 2, 2019.

VD Stefan Ölander kommenterar

Stefan Ölander VD, Soltech Energy

Affärsklimatet är fortsatt bra i Kina och intresset för ASRE:s affärsmodell stabilt. Vi fokuserar på att bidra till ett bättre klimat i Kina, samtidigt som vi skapar värde för våra aktieägare

Källa: http://www.soltechenergy.com/sv/nyheter/soltechs-kinaverksamhet-har-fatt-tre-nya-kunder/

Mina Innehav

Följ gärna Småbolagsraketer på SharevilleFacebook eller Twitter! Ser ni detta på mobilen fungerar inte Sharville widgeten. Vill ni läsa mer om min portfölj klicka här.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp