Var med när nästa raket tänds!

THQ Nordic förvärvar australiensiska 18POINT2

THQ Nordics helägda dotterbolag Koch Media GmbH har ingått avtal om förvärv av 18POINT2 Pty Ltd. 18POINT2 är av Australiens ledande förläggarpartners av spelprodukter och THQ Nordic etablerar genom förvärvet en stark plattform på den australiensiska marknaden.

Under 2018 uppgick 18POINT2s nettoomsättning till cirka 15,61 MEUR samt ett EBIT-resultat om cirka 2,31 MEUR.

Köpeskillingen för 18POINT2 uppgår till cirka 1,9 MEUR på en kassa- och skuldfri basis plus tilläggsköpeskilling om maximalt 0,41 MEUR kopplad till uppfyllandet av ett antal kommersiella mål. Under 2018 uppgick 18POINT2s nettoomsättning till cirka 15,61 MEUR samt ett EBIT-resultat om cirka 2,31 MEUR.

“Vi ser stora möjligheter att introducera oss på ny marknad”

Lars Wingefors, VD THQ Nordic

THQ Nordic och Koch Media kommer genom förvärvet erhålla en etablerad plattform på en spännande och växande marknad. Vi ser stora möjligheter att introducera oss på ny marknad samt att genom lokala engagemang kunna erbjuda THQ Nordics globala kanaler till australiensiska spelutvecklare. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Roger Clarke och hans team” Lars Wingefors, VD THQ Nordic. 

Om 18POINT2

18POINT2 är ansedda som en av de mest erfarna och välrenommerade aktörerna på den lokala australienska marknaden. 18POINT2 agerar partner till ledande internationella varumärken.

Roger Clarke, med tidigare ledande positioner inom Warner Bros. Home Entertainment Group, grundade 18POINT2 under 2016 och har idag 8 anställda. 18POINT2 ägs idag av Roger Clarke och Cahn Hewitt som båda kommer fortsätta leda bolaget.

“THQ Nordics och Koch Medias erfarenhet kommer bidra till fortsatt lönsam tillväxt för 18POINT2”

Roger Clarke, VD 18POINT2

Vi ser fram emot att, tillsammans med THQ Nordic och Koch Media, skapa en ännu starkare position på de australiensiska och nyazeeländska marknaderna. Vi tror att THQ Nordics och Koch Medias erfarenhet kommer bidra till fortsatt lönsam tillväxt för 18POINT2”, Roger Clarke, VD 18POINT2.

Bakgrund och motiv

THQ Nordic har en lång och framgångsrik historia av att förvärva verksamheter inom spelutveckling, förläggning och partnerförläggning. Förvärvet av 18POINT2 innebär att THQ Nordic och Koch Media utökar sitt globala nätverk och etablerar en lokal plattform för fortsatt utveckling i Australien och Nya Zeeland. Detta ligger i linje med den långsiktiga globala tillväxtstrategin.

Genom förvärvet utökar THQ Nordic även sitt nätverk av lokala förläggarpartners-, och verksamheter till nya spännande marknader med stor potential utanför Europa och USA. Förvärvet innebär även en möjlighet att lansera nuvarande portfölj av spelprodukter till nya marknader samt ger Koch Medias partners inom utveckling, förläggning och distribution, chansen att vidareutveckla ett samarbete med lokal förläggarexpertis. Förvärvet skapar även en möjlighet för australiensiska spelutvecklare att arbeta tillsammans med ett lokal förläggarkontor.

Betalning sker kontant och med B-aktier

2,41 MEUR, motsvarande 1,91 MEUR på en kassa- och skuldfri basis, kommer att betalas vid genomförande av transaktionen genom en kontant betalning om cirka 1,21 MEUR till säljarna, och motsvarande cirka 1,21 MEUR av nyemitterade B-aktier i THQ Nordic som emitteras vid tillträdet i transaktionen (“Vederlagssaktierna”) till ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för THQ Nordics aktier på Nasdaq First North under de tjugo (20) handelsdagar som föregår den 12 februari 2019 (dvs. 11 februari 2019), det vill säga 172,51 SEK. Vederlagsaktierna kommer således omfatta 74 357 B-aktier. 

Vederlagsaktierna motsvarar 0,08 procent respektive 0,04 procent av det totala antalet aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis.

Genom nyemission av Vederlagsaktierna ökar antalet aktier med 74 357 och att antalet röster ökar med 74 357. Vederlagsaktierna motsvarar 0,08 procent respektive 0,04 procent av det totala antalet aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis. Aktiekapitalet ökar med cirka 620 SEK. Efter emissionen av Vederlagsaktierna samt aktierna som emitteras i samband med förvärvet av Warhorse Studios s.r.o. som offentliggjordes tidigare idag, ökar antalet aktier med sammanlagt 217 227 till 91 567 974 och antalet röster ökar sammanlagt 217 227 till 172 567 974 (fördelat mellan 9 000 000 A-aktier och 82 642 331 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med sammanlagt cirka 1 810 SEK från cirka 721 256 SEK till cirka 763 066 SEK. Båda emissionerna motsvarar 0,24 procent respektive 0,13 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis.

Lock up-åtaganden

Vederlagsaktierna kommer att vara föremål för lock up-åtaganden samt föremål för andra sedvanliga överlåtelsebegränsningar som gradvis kommer att släppas för en tredjedel av Vederlagsaktierna per år om Roger Clarke respektive Cahn Hewitt stannar kvar inom THQ Nordic-koncernen i tre år. THQ Nordic har rätt att lösa in eller kräva att säljarna, utan ersättning, överför Vederlagsaktier till THQ Nordic om inte säljarna kvarstår inom THQ Nordic-koncernen, varvid säljarna kommer vara berättigade att behålla en tredjedel av Vederlagsaktierna per år.

Säljarna kommer vara berättigade att behålla Vederlagsaktierna och THQ Nordic har rätt att lösa in eller återköpa Vederlagsaktierna beroende på om vissa milstolpar uppnås. Utöver köpeskillingen är säljarna berättigande en tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 0,41 MEUR, vilken är kopplad till uppfyllande av specifika kommersiella mål.

Källa: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/02/13/thq-nordic-ab-thq-nordic-forvarvar-ledande-forlaggarpartner-pa-australiensiska-marknaden-18point2.html

Mina innehav

Har du inte konto på Shareville (widgeten fungerar inte mobilversionen), läs gärna senaste portföljrapporten här istället: Min portfölj

Följa gärna småbolagsraketer på Facebook eller Twitter!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp