Var med när nästa raket tänds!

Presentation av TerraNet

Introduktion av TerraNet

TerraNet har utvecklat en mjukvaruplatform som möjliggör intelligent maskin-maskin-kommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk.

Baserat på denna platform utvecklar TerraNet unika lösningar för sina kunder, däribland mikrochiptillverkare, OEM-leverantörer infom fordons- och tillverkningsindustrin, globala nätoperatörer, multimediadistributörer och mobiltelefintillverkare. TerraNet bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Industrial IoT (Internet of Things), Chip Integration och Multimedia Services.

Historia

PÄR-OLOF JOHANNESSON VD TerraNet sedan 2009

“Terranet grundades ursprungligen med visionen att utveckla nättäckning och överbrygga bristande bredbandskapacitet i utvecklingslönder. I syfte att testa och utveckla de mest optimala kommersiella tillämpningarna för teknoligin inleddes samarbeten med såväl nätoperatörer som mobiltilverkare, däribland Huwei, Qualcomm och indiska Tata DoCoMo. Flera år av intensiv forskning och utveckling resulterade i en världsstandard som terranet både var en intiativtagare till och har byggt sin mjukvaruplattform kring. Standarden Wi-fi Aware som antogs 2015 av Wi-fi Allicance lanseras succesivt av mobil- och mikrochiptillverkare under 2017. Denna omständighet har accellererat det redan stigande intresset för TerraNets teknologi.” - Pär-Olof Johannesson VD TerraNet

Affärsområden

Industrial IoT

Inom affärsområdet Industrial IoT erbjuder TerraNet mesh-teknologi bland annat för fordonskommunikation där det aktuella applikationsområdet är lägesbestämning och kollisionsvarning inom aktiv säkerhet. Aktiv säkerhet innefattar de system som aktivt ingriper för att hjälpa bilförare i kritiska trafiksituationer och som bidrar till att undvika olyckor, medan passiv säkerhet skyddar passagerare vid en olycka. Till passiv säkerhet räknas bland annat bilbälten och krockkuddar.

Ett aktivt säkerhetssystem innehåller flera sensorer, exempelvis i form av radar, kameror och laser som samlar in information från omgivningen. Med hjälp av signalbehandling bearbetas informationen för att ge en tydlig bild av vad som händer omkring fordonet. Sensorer i olika fordon kan även utbyta information och data med varandra för att bidra till en helhetsbild av omgivningen.

Kommunikation mellan fordon
Kommunikation mellan fordon
Tillsammans med Autoliv skapar TerraNet ett kommunikationssystem baserat på Dedicated Short-Range Communication (DSRC) som är en trådlös en- eller tvåvägskommunikation som anpassas för fordon.

TerraNet levererar dels en Wi-Fi-baserad lägesbestämningsfunktion, som är en del i ett steg mot autonom körning, dels en multihop-funktion som utökar räckvidden för informationsutbyte mellan fordon. Vår teknologi möjliggör informationsutbyte i form av riktning, hastighet och position och kan överbrygga radioskuggor med hjälp av multihop vilket löser problem som en GPS inte löser. Teknologin möjliggör även positionering. DSRC är en del av IEEEs standard för trådlös kommunikation, 802.11p, och möjliggör kommunikation med låg fördröjning mellan enheter utan uppkoppling mot hotspots.

Det amerikanska organet National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har föreslagit en ny standard (FMVSS) som kräver fordon-till-fordon-kommunikation i nyproducerade bilar.
Hörselkåpor med headset
TerraNet utvecklar och levererar även en teknologi som är optimerad för gruppsamtal inom radiokommunikation offline. Den levereras som en komplett produkt i form av vår mjukvara integrerad i hårdvara för implementering i avancerade hörselskyddssystem som tillåter användarna att kommunicera med varandra.
Konvojkörning med lastbilar

Teknologin som TerraNet har utvecklat testas även för automatiserad konvojkörning med lastbilar. Vi har utvecklat ett koncept för optimerad trådlös överföring av video offline, som gör att lastbilar som kör på rad kan kommunicera med varandra. I automatiserad konvojkörning kan lastbilar köra med endast ett fåtal meters avstånd till varandra och på så sätt minska bränsleförbrukningen med upp till 12 procent.

Teknologin kan även minska risken för trafikolyckor. Genom att få överblick över ett större område än vad som är möjligt för den genomsnittlige föraren kan teknologin även optimera rutter och minska trängsel i trafiken. Under hösten 2015 genomförde TerraNet i samarbete med ett större åkeri ett antal lyckade tester. Teknologin för videoöverföring är även applicerbar inom andra områden och har visat sig vara lämplig för marin miljö där fördröjning vid dataöverföring normalt är ett problem.

Chip integration

Inom affärsområdet Chip Integration arbetar TerraNet med att integrera vår mjukvara i befintlig hårdvara. Det aktuella applikationsområdet är integrering av teknologin i mikrochip för mobiltelefoner för att kunna utöka kommunikationsmöjligheter offline, samt att möjliggöra identifiering och förutspående av användarbeteende. Genom att ha TerraNets teknologi integrerad i mikrochipen, kan chiptillverkarna differentiera sina utbud genom nya unika offlinetjänster.

Multimedia services

Affärsområdet Multimedia Services består av två olika delområden, GriDD och MeshMedia. TerraNets teknologi inom Multimedia Services säkerställer en konsekvent och högkvalitativ användarupplevelse, oavsett om användaren är online eller offline.

GriDD

GriDD är vår tjänst för delning av och handel med överskottsdata direkt mellan mobiltelefonabonnenter utan mellanhänder. GriDD möter stort intresse från teleoperatörer som med hjälp av tjänsten kan differentiera sina erbjudanden samt öka datatrafiken och användarupplevelsen. Mjukvaran möjliggör för en potentiell köpare av data att hitta en säljare. Om köpare och säljare är överens om priset kopplas enheterna samman och transaktionen kan genomföras.

Utöver handel av överskottsdata kan GriDD anpassas för försäkring av mobildata, där användaren kan betala en avgift för att få tillgång till mer data. Tjänsten bedöms främst vara applicerbar för kontantkort där användaren betalar för data innan den används. Ett annat applikationsområde för GriDD är mobila betalningar. Med hjälp av GriDD kan säljare och köpare snabbt etablera ett lokalt, säkert nätverk och genomföra betalningar från mobil till mobil.

MeshMedia

MeshMedia är en patenterad och varumärkesskyddad funktion som levereras i form av en mobilapplikation. Mobilapplikationen möjliggör strömning av video i full HD med äkta 5.1-kanaligt surroundljud mellan två eller era mobila enheter utan uppkopplingsmöjligheter mot Wi-Fi eller 3G/LTE. Befintliga teknologier för videoströmning är begränsade till strömning mellan två enheter medan MeshMedia kan strömma mellan ett obegränsat antal enheter. Lokala test i Indien visar att vår teknologi klarar överföringar på upp till 48 megabit per sekund på 100 meters avstånd.

Presentationer

Pär-Olof Johannesson och Christian Lagerling presenterar TerraNet - 2017-03-07

Aktiekurs & Notering på FirstNorth

Mjukvarubolaget Terranet kan bli nästa skånska börssuccé. Med en övertecknad listningsemisson har bolaget ambitionen att noteras också i USA.
Inför noteringen på First North den 30 maj tar Lundabolaget Terranet in 100 miljoner kronor. 85 Mkr kommer från ankarinvesterare och teckningsåtagare som på förhand har säkrat den största delen av emissionen.

Som ni kan se på grafen ovan steg aktien inledningsvis men har nu sakta men säkert gått ner och stabiliserat sig på crika 22-23:-.

Analyser

Nynoterade TerraNet - Kan stiga flera 1000%

“Att TerraNet är ett förhoppningsbolag råder ingen tvekan om men bolaget skiljer sig rejält mot merparten av andra förhoppningsbolag som noterats senaste åren. Investerar man i rätt förhoppningsbolag i ett tidigt skede kan man få se sin investering växa med 1.000-tals procent på bara några års sikt. Samarbeten med några av världens största och mest namnkunninga bolag finns redan plats, vilket ökar sannolikheten att ett större kommersiellt genombrott ligger mycket nära i tiden. Teknologin fyller ett stort tomrum och skulle göra stor nytta för miljontals människor runt om i världen.

Rekommenderar starkt köp upp till minst 30 kr vilket ger ett börsvärde på ca 719 MSEK. “

- Skrivet av TheEmperor på REDEYE

TERRANET 2017 ÅRS BÖRSRAKET

Jag har försökt gå på varje bolagsstämma sedan 2014 och det rekommenderar jag verkligen alla att göra för att få en djupare förståelse för bolagets verksamhet och strategi. Terranet är ett utvecklingsbolag som fått betalt för att genomföra test piloter, tillämpningar och integrationer åt företag som Qualcomm, IBM, Orange, Astra Zeneca, Autoliv, SAAB Kockums och 3M. Mycket ligger i sin linda och när dessa projekt resulterar i volym ordrar så är min övertygelse att Terranet kommer flyga ?. Jag har mest A-aktier med lock-up fram till maj 2018 men har även ett litet innehav i min publika portfölj på Shareville besök min profil här. Detta är enligt mig en buy-and-hold aktie och min riktkurs är 100 kr inom 1-2 år.

- Skrivet av Cornelia Gustafzon 

Twitter

Facebook

Här kan ni gå med i facebook-gruppen om TerraNet: https://www.facebook.com/groups/1280273008659736/?ref=br_rs

Källor

Här listas källor som det inte redan finns länkar till ovan.

Prospekt: https://terranet.se/wp-content/uploads/2017/05/Prospekt-TerraNet.pdf

TerraNets hemsidahttps://terranet.se/sv/

Avanzahttps://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/757512/terranet-holding-b

Innehav?

Äger personligen INGA aktier i bolaget i nuläget.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp