Var med när nästa raket tänds!

Plejd inleder samarbete med Sonos och vänder till vinst

Plejd deltar i Sonos partnerprogram

På sitt release event för sin nya högtalare Sonos One, presenterade även Sonos sitt kommande partner program där andra tillverkare är med och skapar integrationer mot Sonos nya produkter.

Plejd var ett av de bolag som presenterades. Samarbetet innebär att Plejd får möjlighet att skapa tekniska integrationer direkt mot Sonos produkter vilket möjliggör att Plejds produkter för smart belysning kan direkt samverka med Sonos smarta högtalare.

Kommentar från Plejds VD Babak Esfahani

Plejds VD, Babak Esfahani

“Det är väldigt kul att kunna berätta om vårt samarbete med Sonos där vi arbetar för att skapa en unik användarupplevelse som syr ihop belysning och musik på ett sätt som vi är övertygande om att våra kunder kommer älska. Detta är också en i ledet tredjeparts integrationer för vår kommande Gateway som våra kunder kan addera till sina system, där vår plan är att öppna upp vårt system mot det snabbt växande “smarta hemmet”. Vi är övertygade om att alla tillverkare av olika produkter måste samverka för att skapa en helhet.” Babak Esfahani

Delårsrapport kvartal tre 2017

Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet)
• Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick til 1 492 (-983) tkr
• Resultatet före skatt uppgick till 1 000 (-1 148) tkr • Resultat per aktie uppgick till 0,138 kr

Jan - Sep 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 20 356 (1 973) tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till

2 141 (-2 691) tkr

• Resultatet före skatt uppgick till 688 (- 3 165) tkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,095 kr

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Antalet aktier uppgick till 7 255 200 st vid utgången av perioden.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Då Bolagets kunder i första hand är elektriker så påverkade industrisemestern försäljningen negativt under ca 4-6v i kvartal tre.

  • Bolaget levererar nya produkten RTR-01.
Produkten RTR-01
  • Antalet elektriker ökar kraftigt efter semestern med 900 tillagda bara i september, bästa månaden innan var ca 550 tillagda. Totalen uppgår nu till ca 5000 unika kunder / konton som har installerat minst en enhet.

  • Antalet installerade produkter har också ökat kraftigt där det i september installerades 60% mer än bästa månaden innan. Tittar man på tillväxten i installationer sedan mars 2017 (6 mån), det var då vi började få bättre lager nivåer så har antalet installationer växt med i snitt 38% månad för månad.
  • Bolagets produkter nns nu i ca 9,400 hushåll i 267 av landets 290 kommuner.
  • Yachtingen utvecklas enligt plan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget inleder samarbete med Sonos för att direkt integrera Bolagets produkter med Sonos serie av smarta högtalare.
  • Orderingången ser en kraftig ökning efter semestern och vid ingången av fjärde kvartalet har Bolaget en orderbok om ca 17,600 enheter till ett värde av ca 5,4 mkr.
  • Bolaget yttar kontor, där nya adressen är Göteborgsvägen 52, 431 37, Mölndal.
  • Då denna rapport släpps bara några dagar efter kvartalets utgång har inga er väsentliga händelser inträffat.

Kommentarer från VD:n Babak Esfahani

900% tillväxt in på målrakan. Ytterligare ett kanon kvartal, nettoomsättningen ökar med över en faktor 20 mot samma kvartal förra året. Tittar man på jan - sept (9 mån) mot samma period förra året är tillväxten hela 900%.

Det är såklart jättekul att kunna påvisa lönsamhet redan nu, jag vill dock påpeka återigen att kraftig tillväxt är vårt mål och med det kommer investeringar. Den över förväntade försäljningstillväxten gör dock att vi fortfarande har kvar över 20 mkr av det kapital vi tog in under april 2017.

Jag tar detta tillfälle i akt att besvara en del av dom vanligaste frågorna som vi får.

Produktion

Produktionen fortsätter att vara ansträngd då efterfrågan växer i mycket hög takt hela tiden, vi har fortfarande inte hunnit bygga upp ett buffert lager utan allt som produceras åker direkt ut till kunderna. Avsaknaden av buffertlager gör produktionen sårbar för minsta lilla försening. Vi behöver i höst komma upp i 10,000+ enheter per månad för att möta efterfrågan och kunna påbörja byggandet av ett buffertlager.

Efter fortsatta diskussioner med vår produktionspartner Scanfil så har vi kartlagt att kapaciteten inte skall vara ett problem för 2018 men att vi under 2018 behöver börja se över att ytta delar av produktionen till andra fabriker inom Scan ls koncern alternativt bygga ut kapaciteten i nuvarande fabrik. Detta för att ligga steget före ökningarna som väntas komma 2019 och 2020. Vi för en kontinuerlig dialog med Scanfil för att i god tid förbereda oss för nästa hopp i kapacitet.

Den andra utmaningen i produktionen är prognoser och tillgång på komponenter. Här är det en avvägning mellan att inte beställa för mycket och binda massa kapital i lager samt att inte ligga för lågt och tappa försäljning. Vi har lagt oss i överkant hela tiden, men då efterfrågan växer så snabbt så behöver vi hela tiden revidera prognoserna och varje större hopp innebär ledtider.

Vi lägger mycket tid på produktionen och automatiserar mer och mer, med den tillväxten vi har så kommer produktionen att vara en utmaning under en tid framöver. Vi bedömer dock att det inte bör påverka vår tillväxt på längre sikt, men att vi hela tiden måste ligga steget före så långt vi bara kan genom att bevaka tillväxten och fortsätta jobba med att effektivisera och automatisera.

Nya produkter

Vi har 3-4 ytterligare produkter planerade för lansering under 2017, dessa kommer i så fall att komma i slutet på 2017 och kommer inte påverka försäljningen nämnvärt för helåret. Däremot som vi kommunicerat är det viktigt att vi går in i 2018 med en produktportfölj på 6-7 produkter. De produkterna som är planerade för i år ligger alla i slutet av utvecklingsfasen och vi har börjat köpa in komponenter för att kunna sätta igång produktionen så fort som möjligt.

Vi märker också att med en snabbt växande kundbas så kräver det mer test och kvalitetssäkring i utveckling då varje release av både app och produkter snabbt skalar upp och når många kunder.

OEM

Vi blir ständigt uppvaktade av aktörer som är intresserade av att integrera vår teknik i deras produkter. Vi håller just nu på med två mindre pilotprojekt med armaturtillverkare för att påbörja utvärderingen av OEM spåret när det gäller anpassning av teknik, prismodell etc. Det som hindrar oss från att gasa på ytterligare på OEM sidan just nu är brist på resurser då vår egen produktaffär växer i mycket snabb takt och hela organisationen är fokuserad på att leverera mot denna efterfrågan. Vi anser att det är avgörande för ett mindre bolag som vårt att fokusera där tillväxten sker och se till att våra kunder är så nöjda dom bara kan bli. Våra mål med OEM kvarstår där vi under 2017 skall utvärdera spåret för att under 2018 i så fall växla upp omsättningen.

Internationalisering

Vi har påbörjat expansion till Norge och Finland. Vi har bokat in oss på de stora mässorna och påbörjat etablering av säljkontor i respektive land. Vi fortsätter således enligt vår plan att få igång Norge och Finland under 2018. Självklart nns planer på expansion även efter norden, men vi får återkomma till det längre fram.

Vi har påbörjat expansion till Norge och Finland.

Sammanfattning av årets första 3 kvartal

Vi har nått 20 mkr i omsättning vilket med ett kvartal kvar är 900% tillväxt jämfört med samma period 2016. Denna tillväxt har skett med i stort sett bara 2 produkter ute på marknaden, vi kommer växa produktportföljen kraftigt likväl som att börja ta nya marknader. Vi är övertygade om att vi kommer nå god lönsamhet längre fram och fokuserar nu på att öka omsättningen och ta en stark position på marknaden. Framtidsutsikterna kunde inte se mycket bättre ut än dom gör.

Källor:

Pressmedelande: https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/10/05/plejd-plejd-ska-samarbeta-med-sonos.html

Plejds rapport: http://mb.cision.com/Main/13880/2366914/736048.pdf

Bildkällahttps://static.breakit.se/article/[email protected]

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Spotlight

Lucka 21: Plejd

Plejd har jag mer eller mindre följt sedan strax efter IPO. Har

Lucka 20: Touchtech

Är väldigt imponerad av ledningen i Touchtech och framförallt VD Deniz som

Lucka 19: Insplorion

Kort om Insplorion Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform
Ta mig Längst upp