Var med när nästa raket tänds!

Minestos teknologi kostnadseffektivare än kärnkraft

En uppdaterad energikostnadsanalys av Minestos unika havsenergiteknik Deep Green visar betydligt lägre kostnadsnivåer jämfört med tidigare uppskattningar.

“Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen” -Martin Edlund, VD för Minesto.

ITPENERGISED
Som en del av bolagets första kommersiella projekt har Minesto tillsammans med ITPEnergised slutfört en uppdaterad analys av Minestos marina kraftverks framtida energikostnad – Levelized Cost of Energy (LCOE). Analysen baseras på ny kunskap om systemet, dess potential och dess kostnader.
Minestos teknologi redan i ett tidigt skede beräknas vara mer kostnadseffektiv än etablerade energislag som ny kärnkraft.

 

Beräkningar visar nu att Minestos LCOE kan nå 100 euro/MWh redan vid 100 MW kumulativ installerad kapacitet i tidvattenströmmar. Tidigare prognoser visade en 50 procent högre kostnadsnivå. Det innebär att Minestos teknologi redan i ett tidigt skede beräknas vara mer kostnadseffektiv än etablerade energislag som ny kärnkraft.

 

Installation av anläggningar i kontinuerliga havsströmmar, där kraftverken kan nå en betydligt högre kapacitetsfaktor jämfört med i tidvatten, får ännu större effekt på energikostnaden som då beräknas nå under 50 euro/MWh vid 100 MW kumulativ installerad effekt.
Martin Edlund - VD Minesto
“Detta påstående är unikt inom branschen för havsenergi – men så är också vår teknik. Det är det enda kända, verifierade marina kraftverket som kan installeras i kontinuerliga, långsamma havsströmmar för att tillhandahålla kostnadseffektiv förnybar baskraft runt om i världen” - Martin Edlund 

“Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen. Detta är direkt kopplat till vårt systems lättviktsdesign, det unika drift- och underhållskonceptet och det faktum att vi är verksamma på platser med relativt långsamma strömmar. Det bör också noteras att den här analysen är baserad på återhållsamma lärkurvor samt initialt höga kostnader för drift och underhåll som är att vänta i nya innovationer. Det är framför allt två faktorer som har drivit den betydande förbättringen av Minestos energikostnad” - Martin Edlund.

“För det första har varje enskilt systems projicerade prestanda förbättrats. Detta är hänförligt resultat från våra havstester i kvartsskala, data från nya simuleringar samt en ny verifierad turbinbladsdesign som vi har utvecklat internt. För det andra har vårt drift- och underhållskoncept förbättrats avsevärt.”

Ned Minns - Offshore Group Manager at ITPEnergised with 11 years’ experience of developing marine energy converters.
“Minesto står sig väl jämfört med andra tidvattenteknologier och påvisar betydligt lägre kapitalkostnader. Den takt i vilken man förväntar sig framtida kostnadsreduktioner är åt det återhållsamma hållet, då man genomgående i modellen använder försiktiga antaganden. Minesto utgår även från lärkurvor som visserligen matchar uppskattningar från SI Ocean*, men som samtidigt bara är hälften av vad havsbaserad vind och solkraft har presterat enligt Bloomberg**. Ju mer innovativ en design är, desto lättare uppnås höga inlärningsnivåer och om Minesto går samma väg som havsbaserad vind och sol kan deras kostnadsminskningar uppnås tidigare än vad som förutses i modellen.” - Ned Minns

 

“Minestos noggrannhet i att använda de mest exakta data som finns tillgängliga, och att skapa en modell baserad på branschpraxis, har lett till en extremt ingående Cost of Energy-modell som förmodligen saknar motstycke i branschen.” - Ned Minns

 

* Strategic Initiative for Ocean Energy är ett projekt som koordineras av Ocean Energy Europe i tätt samarbete med Europakommissionens gemensamma forskningscentrum, UK Carbon Trust, Portugals Wave Energy Centre, Edinburghs universitet, Renewable UK och DHI.

 

 ** Bloomberg New Energy Outlook 2017.

Källor: www.avanza.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp