Var med när nästa raket tänds!

Presentation av SolTech Energy

Introduktion

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än vad den gör av med. Soltech Energy erbjuder produkter som en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en fasad, ett balkongräcke eller ett fönster. Vi erbjuder opaka solceller och vi erbjuder semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme.

Soltech Energy på 3 minuter!
Soltech Energys produkter

 Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) 

SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent.

SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent.

Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh.

ASRE uppförde sina två första installationer på totalt 445 kW i 2014. Under 2015 till 2018 har sedan utbyggnaden av installationer accelererat med mycket stark tillväxt till att idag uppgå till över 82 MW inklusive liggande order och anläggningar under uppförande.

Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om drygt cirka 1 miljard SEK.

Pågående och färdigställda installationer i Kina

Får bidrag från den Kinesiska staten

Det samägda bolaget får utöver intäkten från kunden bidrag från staten. För varje producerad kWh betalar den nationella regeringen, den regionala regeringen i provinsen, och den lokala regeringen ersättning direkt till ASRE, SolTechs samägda bolag i Kina. Det pågår löpande diskussioner med flera kunder om liknande avtal i Hangzhou-regionen och i flera andra regioner. Lokalregeringen är positiv till initiativet och förmedlar kundkontakter till lokala företag som är stora förbrukare av elektricitet. För lokalregeringen är det viktigt att uppnå den årliga kvoten av installerad solenergi i regionen. En kvot som fastställts av centralregeringen som en del av landets övergripande miljömål.

Källa:

http://www.soltechenergy.com

Presentationer av SolTech Energy

2018-06-12
2018-02-08

Senaste rapporten

SolTech Energy visar svarta siffror medtaget poster av engångskaraktär. Intäkterna i Kina ökar med 116% och för hela koncernen med 52%. 

Starkt halvår för SolTech

  • Nettoomsättningen uppgick till 33,4 (22) MSEK, en ökning med 52 % jämfört med samma period föregående år.
  • Koncernens resultat uppgick till 681 KSEK (-11 065 KSEK). I dessa siffror ingår poster av engångskaraktär med 2,3 MSEK samt valutajusteringar motsvarande 8,5 MSEK.
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -3,8 (-9) MSEK. En förbättring med 57 % jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,36) kr/aktie. Kassaflödet uppgick till 0,6 (-28,34) MSEK.
  • Intäkter i ASRE ökade till totalt 13,9 MCNY (18,2 MSEK) jämfört med 6,7 MCNY (8,4 MSEK). En förbättring med 116 % jämfört med samma period föregående år, varav 51 % konsolideras i koncernen.
  • Wasa Rör avyttrat per 1 mars 2018. 

Efter rapportperiodens utgång: 

  • Fortsatt stabil tillväxt i Kina. Totalt 52,21 MW solenergianläggningar anslutna till elnätet i augusti 2018 att jämföra med 18,85 MW vid samma period 2017. Dessa beräknas på rullande 12 månadersbasis generera cirka 70 MSEK i intäkt.
  • SolTech Energys samägda kinesiska bolag, ”ASRE”, fullföljer övertagande av en rekordorder till bryggeriet JiangSu YangHe Brewery om 12,7 MW av sin partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 276 MSEK.
  • Styrelsen i SolTech Energy utser Bolagets nuvarande styrelseordförande Stefan Ölander till ny VD i Bolaget, gällande från och med den 31 augusti 2018. Samtidigt kommer extra bolagsstämman att föreslåsatt nuvarande VD, Frederic Telander övertar rollen som styrelsens ordförande, även det gällande från och med den 31 augusti 2018.
Stefan Ölander, ny VD SolTech Energy
  • Börsintroduktionen av SolTech Energys kinesiska verksamhet, med Advanced SolTech Sweden AB (publ) ”ASAB” som tänkt moderbolag, planeras genomföras under senhösten 2019. Detta är en senareläggning mot tidigare aviserade andra kvartalet 2018, vilket offentliggjorts tidigare genom pressmeddelande.

Källa:

https://www.avanza.se/

Analys/media

Affärsvärlden avstår från Soltech - rekommenderar sälj (2018-06-20)

Affärsvärlden avstår från Soltech - rekommenderar sälj (2018-06-20)

Analystjänsten Analys+ från Affärsvärlden skriver att det är svårt att se Soltech eller obligationerna från dotterbolag Asab som nedsidesskyddade investeringar. Det framgår av en analys som…Analystjänsten Analys+ från Affärsvärlden skriver att det är svårt att se Soltech eller obligationerna från dotterbolag Asab som nedsidesskyddade investeringar. Det framgår av en analys som publicerats på onsdagen där rekommendationen blir sälj. Läs mer här

Soltech Energy släppte ett PM (se nedan) för att klargöra vissa saker i Affärsvärldens analys

Klargörande beträffande Affärsvärldens analys av SolTech 20–21 juni

Den 20–21 juni 2018 publicerade Affärsvärlden en artikel med en analys av SolTech Energy Sweden AB (publ), SolTech. I artikeln förekommer en rad uppgifter och påståenden om Bolagets kinesiska verksamhet som kräver klargörande kommentarer då de bygger på felaktiga slutsatser och ”intryck”. SolTech och Advanced Solar Power Hangzhou Inc., ASP äger tillsammans (51 respektive 49 procent) av det svenska finansieringsbolaget Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, och det kinesiska sälj- och installationsbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd., ASRE, som även äger samtliga solenergianläggningar i kina. Grundläggande fakta om ASP som också tidigare beskrivits i SolTechs liksom ASAB:s prospekt, är som följer…. Läs hela PM här

En grön men riskabel obligation för soldyrkare (2018-06-13) - Privata affärer

Framtidsutsikterna känns sammantaget ändå relativt ljusa och för dig som vill ha en högriskobligation är SOLT3 ett intressant alternativ. Efterfrågan på solenergi i Kina är stark och som obligationsinnehavare står du före aktieägarna i kön om bolaget hamnar på obestånd.

Soltech Energy Sweden AB äger 51 procent av Advanced Soltech Sweden medan resten ägs av kinesiska Advanced Solar Power. Själva verksamheten sker i det kinaregistrerade bolaget Advanced Soltech Renewable Energy (ASRE) som pengarna lånas ut till. Det är en ganska komplicerad bolagsstruktur. Läs hela artikeln här.

Analys Soltech: Solen går upp i öst och i väst (2018-06-14) - Analysguiden

SolTech Energy står på två affärsben varav ett är elproduktion i Kina som ger repetitiva intäkter under 20 år. Efterfrågan är bekräft­ad med ram­avtal motsvarande en kapacitet 150 megawatt (MW), 34,71 MW in­stallerat, 9,25 MW under bygg­nation och en orderbok om 25 MW. Det andra affärs­benet, bygg­nads­­integrerade solceller, förväntas växa under kommande år. Läs hela här.

Aktiekurs (2018-12-27)


Mina innehav

Ni kan även läsa de senaste portföljrapporterna här: https://smabolagsraketer.se/category/min-portfolj/

Följa gärna småbolagsraketer på Facebook eller Twitter!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp