Var med när nästa raket tänds!

Saltx

Presentation av SaltX Technology

Om ClimateWells verksamhet

ClimateWell är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin, som marknadsförs under varumärket SaltXTM möjlig- gör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. Teknologin möjliggör också en ökad och mer flexibel användning av energi från förnybara energi- källor, där utmaningen tidigare legat i just möjligheten till lagring.

I takt med att användning av förnyelsebara energikällor ökar snabbt blir det allt viktigare att intermittent kunna lagra energi, t.ex. när solen inte skiner eller vinden inte blåser, på ett kostnads- effektivt sätt.

ClimateWells kunder utgörs huvudsakligen av stora s.k. OEM- företag (Original Equipment Manufacturers) såsom General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kyla-produkter (termiska solfångare, värmepumpar och luftkonditionerings- system) möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar.

Bolaget står inför fältförsök, industrialisering och kommersia- lisering av tre koncept: värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon, gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av hushåll samt termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader. Samtliga projekt bedrivs i nära samarbete med världsledande partners.

Historik

ClimateWell grundades 2001 när entreprenören och innovatören Göran Bolin och hans företag Solsam Sunergy AB köpte ett patent från kemisten och uppfinnaren Ray Olsson. Bolin hade under 90-talet byggt upp Solsam till Sveriges ledande tillverkare av solfångare.

Efter förvärvet av patentet bytte Solsam Sunergy namn till ClimateWell. Göran Bolin, som idag är teknisk chef och vice VD på ClimateWell, har vunnit många utmärkelser och priser för sina uppfinningar, t.ex. Technology Pioneer of the Year vid World Economic Forum i Davos. Ray Olsson är fortfarande mycket aktiv i bolaget och leder arbetet med att utveckla nästa generations salter.

Baserat på patentet och med riskkapital från bland andra Industrifonden, Skirner och NorthZone utvecklade ClimateWell en soldriven luftkonditioneringsprodukt – SolarChiller. Produk- ten lanserades 2007 och såldes på ett flertal marknader via distributörer. Tillverkningen skedde i egen fabrik i Spanien.

Under finanskrisen 2009 försvann den spanska hemmamark- naden varpå ClimateWell istället valde att fokusera på sin kärn- teknologi och integrera den i olika kunders produkter.

2010 utsågs ClimateWell till en av pristagarna i General Electrics (”GE”) globala innovationstävling ”Ecomagination Award” i konkurrens med 70 000 sökande bolag. Kort därefter tecknade ClimateWell ett kontrakt med GE för att gemensamt utveckla nästa generations energieffektiva varmvattenberedare. Sedan dess har ClimateWell inlett betydande samarbete med en rad stora OEM-kunder och prestigefulla varumärken såsom Dometic, Rheem, Alfa Laval, Caterpillar, Mobile Climate Control och senast Vaillant.

2014 lanserades SunCool, en vidareutveckling av SolarChiller- produkten.

ClimateWell hade sedan en tid sökt att exploatera den betydande kinesiska marknaden för denna applikation. Det dåvarande dotterbolaget SunCool AB förvärvade under 2015 licensrättigheter för solapplikationen i Kina från ClimateWell och SunCool AB överläts till aktieägarna i ClimateWell. SunCool har därefter sålt dessa licensrättigheter till en kinesisk partner. Licensen medför rätt att exklusivt tillverka och marknadsföra produkter baserade på licensen på den kinesiska marknaden. Försäljningen av rättigheterna är den i särklass största i ClimateWells historia och medförde att bolaget redovisade en betydande vinst 2015. ClimateWell kommer att få del av hälften av de royaltyintäkter som SunCool genererar på den kinesiska marknaden. Transaktionen beskrivs mer i detalj i kapitlet Legala frågor och kompletterande information.

Källa: http://saltxtechnology.com

Senaste kvartalsrapporten (2018 Q3)

-Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,1) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,6 (-8,0) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 (-9,1) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,15) kr

Delåret januari – september

-Nettoomsättningen ökade till 4,8 (3,1) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,3 (-19,9) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,2 (-18,2) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,73 (-0,39) kr

Väsentliga händelser

Efter periodens utgång
-SaltX har utsett EnerStore partner i Italien
-SaltX ingick avtal med norska energibolaget Östfold Energi
-SaltX flaggade för osäkerhet kring SunCool-ordern i Ghana
-SaltX ökar takten för satsning på storskalig energilagring och genomför garanterad nyemission om 80 mkr
-Kallelse till extra bolagsstämma den 14 november kl. 15 på bolagets kontor har offentliggjorts

Källa: www.avanza.se

Fokus på Enerstore framöver

Saltx Techonology genomförde nyligen en emission som blev fulltecknad med hjälp av garanter. Saltx Techology släppte även ett utförligt prospekt i samband med emissionen som ni kan läsa här. Nedan ser ni VD:s kommentarer om framtiden och att fokus kommer att vara på Enerstor framöver.

VD:s kommentarer i prospektet

Intresset för storskalig energilagring accelererar. Då världen ställer om till förnybar energiproduktion är det nödvändigt att utveckla och sälja andra former av energilagring än de som finns i dag. SaltX erbjuder en lösning som är effektiv både vad det gäller lagringkapacitet och kostnader. Det är viktiga fördelar som gör att vi bedömer att det finns en betydande underliggande efterrågan för vår lösning EnerStore.

Med detta som bakgrund finns det två skäl till att SaltX nu går till aktiemarknaden och tar in ytterligare kapital:

Dels har det tagit längre tid än vi tidigare bedömde att få igång försäljningen av vårt nano-coated salt, även om det underliggande intresset är stort, dels vill vi dra nytta av det tidsfönstret som nu finns i marknaden och som gör a vi vill öka takten ytterligare för att skapa en så stark marknadsposition som möjligt. Sammantaget ser vi stora möjligheter att skapa värden för våra aktieägare, men det kräver ytterligare kapital för a fullt ut kunna utnyttja vår position.Vi kommer att fokusera på två segment inom EnerStore: Första prioritet är den lösning som vi arbetar med i pilotprojektet med Vattenfall i Berlin där vi lagrar överskottsel från vindkraft i form av termisk energi, som sedan kan användas som fjärrvärme.


Vi kommer att ta denna referensanläggning och marknadsföra lösningen aktivt i våratre målmarknader - Tyskland, USA och Kina. Där vi är övertygade om att det finns en stor efterfrågan på den här sortens lösningar.

Som andra prioritet kommer vi a vidareutveckla detta koncept för att visa hur EnerStore kan lagra värme för att sedan omvandla den till ånga för värme eller för att driva en turbin som genererar elektricitet.

Vi ser att den största kommersiella potentialen finns inom storskalig energilagring. Vi bedömer således att våra framtida intäkter huvudsakligen kommer från EnerStore. Med stora namnkunniga partners, världspatenterad teknologi och ett  starkt team har vi goda förutsättningar att lyckas ta en del av den globala energilagringsmarknaden”.  - Stockholm, november 2018 Karl Bohman

Aktiekurs (2018-12-14)

Mina innehav

Följa gärna småbolagsraketer på Facebook eller Twitter!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp