Var med när nästa raket tänds!

Chromogenics

Lucka 2: Chromogenics

Kort om Chromogenics

Chromogenics erbjuder ett totalt fasadkoncept, i detta ingår dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, statiska glas i världsklass och designade solcellsfasader. Bolagets unika elektrokroma teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Chromogenics produkter bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar.

Presentation av Chromogenics

Chromogenics senaste rapport (Q3-2019)

Läs hela rapporten här: https://www.chromogenics.com/sv/for-investerare-2/finansiella-rapporter/

VD ord från rapporten

Jerker Lundgren VD Chromogenics

ChromoGenics framgång bygger på kundernas förtroende för vårt pionjärarbete och unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader. Våra produktkategorier är dynamiskt glas som skiftar ton beroende på solstrålning, statiska glas med inbyggt solskydd och designade panelglas med integrerade solceller. Produkterna marknadsförs under namnet ConverLight®. Vi skapar genom vår affärsidé och vårt totala fasadkoncept förutsättningar för mer klimatvänliga och attraktiva byggnader genom förbättrad inomhuskomfort, ökad energiprestanda samt ökat fastighetsvärde.

Under tredje kvartalet genomfördes en lyckad företrädesemission som inbringade netto 66,7 MSEK och blev övertecknad till 180 procent. Huvudsyftet med emissionen var att finansiera förvärv av två sputtringsmaskiner tillsammans med två mindre forskningsmaskiner för sputtring. Emissionen bidrog att stärka bolagets kapitalbas väsentligt. Inte minst viktigt tillförs ChromoGenics genom denna investering egen primär sputtringskapacitet med kvalificerade maskiner. Tanken är att vår nuvarande externa leverantör av sputtrad film fortsättningsvis ska fungera som second source. Vi skapar med detta en stabil industriell struktur med fokus på leverans av laminerat prestandaglas. Den 30 september lyftes den första sputtermaskinen på ca 130 ton in genom taket och ställdes på sin plats på Söderforsgatan i Uppsala. 

Monteringsprocessen fortlöper enligt plan med sikte på slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under första halvåret 2020.

Detta är basen för ChromoGenics dynamiska produkter. Hela produktionsprocessen och de dynamiska produkterna blir betydligt mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Genom förvärvet av sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen vilket skapar förutsättningar för att utvecklas till det självklara förstahandsvalet av den centrala komponenten i framtidens dynamiska glas. 

Det unika för ChromoGenics är affärsidén att producera och leverera dynamisk sputtrad film till olika produktionsenheter/glasproducenter, som därefter monterar och levererar slutlig glasprodukt till slutkund. Genom strikt process- och kvalitetskontroll och betydande egen produktionskapacitet möjliggörs en snabb internationell expansion. 

Sputtringsmaskiner

Den gångna våren och sommaren tydliggjordes risken med att inte ha kontroll över hela produktionsprocessen och bekräftade ytterligare behovet av att säkerställa komplett egen produktion som nyckelfunktion. Våra leveransproblem uppstod till följd av den nuvarande underleverantörens bristande processkontroll i kombination med en maskinombyggnad. Nu är deras produktion uppgraderad och förbättrad processkontroll har implementerats. Vi bedömer att vår leverantör av sputtrad film nu kommit till rätta med sina produktionsproblem. 

I mitten av september var vi därför tvungna att kommunicera till marknaden kvalitetsproblem med inkommande material och försening av intäkter under 2019 på ca 30 MSEK i förhållande till den ursprungliga målsättningen. Det har även påverkat vår nyförsäljning av dynamiska produkter inom ramen för ConverLight®. 

Läs mer här om Switch2Save

ChromoGenics deltar i projektet Switch2Save med finansiering 5 468 KEUR från EU:s forskning- och innovationsprogram Horizon 2020. Av detta går 1 035 KEUR till ChromoGenics. Målet med projektet är att kombinera de mest avancerade elektrokroma och termokroma materialen för att tillverka lätta, hybridaktiverade switchbara optiska system.

Vi arbetar efter visionen att inom några år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm sputtrad film. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs för produktförbättringar och genomför en successiv uppskalning av produktions- och försäljningskapacitet. 

Vi har även inlett ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom bolaget för att ytterligare stärka vår miljöprofil. Vi ser en allt större acceptans för vår dynamiska lösning och har nu starkt fokus på försäljning 2020.

Kort om aktien

Marknad: First North

Börsvärde: 175 Msek

Börsutveckling i år: -35 %

Insynsköp/försäljningar 2019: Insynsköp finns från VD, COO och styrelseledamoter

Analys av bolaget

Analyst Group följer Chromogenics och ni kan läsa deras analys här: https://www.analystgroup.se/bolag/chromogenics/

Personlig kommentar gällande Chromogenics

För er som följt Småbolagsraketer under året, har säkert inte kunnat undgå mitt engagemang för Chromogenics under den första halvan av året. När jag upptäckte bolaget i början av 2019 blev såld på produkten och PM om ordrar rullade in. Bolaget hade nyligen genomfört en emission och allt såg ut att gå enligt plan! Då hände det oväntade, Chromogenics annonserade en offensiv emission för att köpa in sputtermaskinerna Jerker tar upp i VD brevet. Helt okej för mig men bolaget hade nyligen gjort en större emission några månader tidigare. Emissionen blev övertecknad vilket gjorde att garanterna skulle bli utan aktier, ledningen valde dock att göra ytterligare en emission till garanterna! Detta och ledningens oförmåga att själva teckna i emissionerna gjorde att jag sålde av mitt innehav.

Nyligen valde jag att köpa in en mindre bevakningspost för att följa men även vänta in rätt ingångsläge för en större position. Jag kommer nog inte öka mitt innehav förens vid nästa emission som jag förutspår kommer i början av nästa år. Nedan ser ni orsakerna till att jag ser en emission inom de närmsta månaderna:

  • Leveransproblemen på tidigare leverade produkter kommer kosta en hel del.
  • Redan innan emissionen för att köpa sputtermaskinerna ansåg jag att det behövdes ytterligare kaptial i Q3-Q4 2019.
  • Chromogenics burnrate är ganska hög vilket kommer äta av kassan. Tiden som läggs på de nya maskinerna kommer inte vara gratis heller. Dessutom förutsätter jag att personalkostnaderna kommer öka.
  • Det kommer ta lång tid att få maskinerna på plats och modifiera/konfigurera dem.
  • Allt som har och göra med nya fabriker och produktioner tenderar att ta längre tid än väntat. Chromogenics har kommunicerat ut att maskinerna ska vara klara under H1 men ja tror snarare att de kommer bli klara och kan börja leverera efter sommaren H2.
  • Deras outsourcade produktion kantas av problem och kan inte leverera efter efterfrågan vilket gör att Chromo inte kan ta in större ordrar.

Sammanfattningsvis har Chromogenics en stor potential om de får ordning på produktionen! De har redan en väldigt fin offertstock, ramavtal och många stora kunder!

Källor

www.chromogenics.com

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av First North

Lucka 24: Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen

Lucka 22: Inzile

Kort om Inzile Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare

Lucka 18: Toadman

Toadman är ett väldigt spännande bolag som växer kraftigt genom förvärv. Har

Lucka 17: Minesto

Likt Soltech (lucka 14) har jag ägt Minesto i omgångar under året,

Lucka 15: Zignsec

Kort om Zignsec ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för
Ta mig Längst upp