Var med när nästa raket tänds!

Presentation av Smart energy sweden

Introduktion

Svenska folket bor till större delen ute på landsbygden och har lika stor rätt till bra försörjning av drivmedel som befolkningen i städerna. Då de stora bensinbolagen lägger ner sina stationer på landsbygden i rask takt och bara satsar på större enheter så skapar detta ett problem för befolkningen på svenska landsbygden. Smart Energy vill råda bot på problemet!

Affärsidé

Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. På detta sätt ska Smart Energy pressa inköpspriser och sedermera importera eget bränsle för att på så vis kunna hålla låga priser till slutkonsument. Smart är lokalt förankrad och genom att bibehålla varumärken som förvärvas är Smart Energy nära kunden på marknaden och har hög lokal kännedom genom deras lokalkontor. Smart har en liten och kostnadseffektiv organisation med direkt kundkontakt och på så vis kan man vara mycket lyhörda mot kundernas behov, som är en viktig del i vår affärsidé.

Mål

Smart ska försälja en volym om 100 000 kubikmeter bränsle per år samt etablera 100 tankstationer i landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren.

Vision

Smart Energy har en vision att bli en ledande aktör av mindre tankstationer runtom i hela svenska landsbygden. Smart ska vara ett välaktat varumärke som alltid förknippas med stark långsiktighet i sina etableringar av tankstationer runt om i landet.

Förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB har skapat ett helt nytt bolag

Informationsfilm

Kvartalsrapport tre

Från att ha varit ett mindre bolag som endast fokuserat på olja & gas prospektering till att nu vara ett bränslebolag som kontrollerar hela kedjan, från bränsleimport, lagring, till egen försäljning och distribution av bränslena runtom i landet via sina tankstationer samt egna tankbilar. I denna rapport har styrelsen valt att inte ge några prognoser i finansiella tal då koncernen är under stark tillväxt och fortfarande belastas med stora engångskostnader i samband med förvärv mm.

Smart Energy erbjuder bland annat små, unika, svenskbyggda, CE-godkända och egendesignade automatstationer för bensin och diesel, detta för att råda bot mot mackdöden på den svenska landsbygden. Distributionen av drivmedlen sköts med både egenägda tankbilar och externa åkerier.

Åtgärderna för att uppnå detta är i första hand en mix av bättre inköpspriser som skapar högre täckningsbidrag, högre marginaler samt minskade kostnader i takt med konsolidering av koncernen fortlöper. I andra hand ökade försäljningsvolymer och fler antal smart stationer. Koncernen är i snabb och konstant förändring vilket gör att vi aldrig står still.

Smart Energy har ingått avtal med ESSO, ESSO ingår i ExxonMobil koncernen som är en av världens största energikoncerner. Avtalet gäller under ett år med start 1 januari 2016.

I nuläget har Smart koncernen ca 5% av svenska bulkmarknaden. Marknaden är under konsolidering och det beror på flera orsaker. Dels så krävs det mycket stora finansiella muskler att bedriva bränslebolag, vilket är svårt för små aktörer. Dels så ställs det stora krav på bränslebolag genom nya kommande regelverk för att ställa till förnyelsebara bränslen. För att slippa binda lika mycket kapital samt att kunna lagra bränslen så måste bolaget inneha tillstånd från skatteverket som heter ”skatteupplagshavare”. Detta innehar Smart som också har fåt ställa ut en bankgaranti till skatteverket pga av detta tillstånd.

Samtidigt har Smart ansökt och erhållit tillstånd från Energimyndigheten för att kunna tillgodoräkna sig kreditering av energiskatter på den del förnyelsebart bränsle som Smart försäljer. Bl.a. så blandas det i 5% RME i stor del av dieseln som försäljs vilket ger en lägre skatt för kunden och således Smart. Dessa två saker tillsammans gör att det blir svårt administrativt samt ekonomiskt att inköpa bränslen utan energiskatter från raffinaderi och därmed konkurrenskraftigare inköpspris. Detta sammantaget gör att Smart med finansiella resurser kommer att kunna bli ett av de ledande bränslebolagen Sverige och fortsätta konsolideringen av marknaden och fortsätta mot målet att inneha 20% av svenska marknaden.

Fokuset läggs på tillväxt i första hand och resultatet i andra hand med målet att 2016 skall bli ett år med positivt resultat på sista raden.

Bränslebolaget Smart Energy förvärvar en kontrollpost på drygt 50 procent i sjölogistikbolaget Pallas Group för 6 miljoner kronor. “

Mycket fokus kommer under 2016 att läggas på:

Bolaget kommer att nyttja sin kassa, bankkrediter samt vid behov göra företrädesemissioner i första hand och i andra hand rikta emissioner till GEM för att kunna finansiera den starka tillväxtplanen som koncernen har satt.

Avvaktar med oljeprospektering pga oljepriset

Gällande bolagets tillgångar i form av oljebrunnar i USA så har styrelsen beslutat att i nuläget bara fokusera på koncernens bränsleförsäljning och etablering av Smart stationer. Anledningen till detta är att intjäningsförmågan på oljeprospektering i nuläget är mycket dålig samt att det är mer sunt att fokusera på koncernens huvudsakliga verksamhet. Andelarna i bolagets oljebrunnar är obelånade och ger intäkter och visst kassatillskott i nuläget och kommer förbättras i takt med att oljepriset stiger igen.

På 6 månader har Smart Energy förvandlats från mindre oljebolag till en koncern som tjänar pengar på varje steg från oljekälla till bensinpump. 820 msek i omsättning, 31 msek i vinst på årsbasis! Aktiekursen (dagens stängning blev 0,74 kr) har inte hängt med i utvecklingen – riktkursen är drygt 2,14 kr. Källa: www.redeye.se (2015-11-17)

Smart energy delar ut aktier i Webbster

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning var 2015-12-29 och första dagen för handel exklusive rätt till utdelning var 2015-12-30. Aktieägare i Smart som innehar 410 aktier på avstämningsdagen får rätt till utdelning av 1 aktie i Webbster. Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 10 kr per utdelad aktie i Webbster Media Group AB.

 

Smart energy swedens Facebookgrupp

Gustav Kruse från Smarts Facebookgrupp (ingen officiell grupp) deltog på stämman och framförde lite frågor som sammanställts i gruppen. Gustav redovisade sedan svaren på dessa i facebookgruppen.

Rapport från Smart Energy Sweden Group AB:s extra bolagsstämma (2015-12-28)

Hur många bulkkunder finns det?
Antalet kunder ligger på 2-3 tusen och förväntas öka. Utöver dessa tillkommer alla privatkunder.

Hur lång avskrivningstid har en station?
Avskrivningstiden på en smartstation ligger på runt 12 år. Samma som besiktningsintervallet på stationerna.

Hur stor är nettovinsten på bulk respektive markförsäljningen? 
Det är tyvärr inget som får kommenteras enligt aktietorgets regler. Detta kommer synas i bokslutet. Marginalen är betydligt högre på stationerna jämfört med bulkförsäljningen. En station får passiva inkomst från en kommun och går med vinst utan större kundbas. 

Hur många stationer är i produktion? 
Ingen station är i produktion, då smart nu väntar på byggnad tillstånd etc från några etableringsorter. En anläggning konstrueras på ca 3 veckor och det är onödigt att låsa pengar. 

Hur många stationer kommer öppnas det kommande året? 
Vi försöker nå våra expansionsmål. En station öppnas här i dagarna och en till är på gång i januari. Dessa stationer står färdiga på fabriken.

Hur välmående är bulkförsäljningen? 
Våra förvärv inom bulksektorn har varit väldigt lyckosamma. Förvärv har gjort att vi kan plocka stora marknadsandelar. Vi förväntar oss en marknadsandel på 6-7% till 2016. Vi får även in pengar via 6-7 fristående återförsäljare. 

En diskussion om GEM eller nyemission uppkom där vi småsparare ställer oss kritiska till att späda ut aktien. 
Svaret blev att företaget har fler nu betydligt aktieägare än tidigare och att omsättningen i aktien ökar. 
Även kostnader för NE måste övervägas. Kostander till fondkommissionärer, garanter m.fl. , annonsering etc skulle gå på runt 5 miljoner. Nu har det endast kostat några tusenlappar för att kunna få in pengarna från GEM. Tidsaspekten är också viktig, med GEM tar det ca 3 veckor och med en företrädesemission så tar det ca 2-3 månader. 

Hur ställer du dig (Fredrik) till att engagera dig i vår Facebook-grupp? 
Jag har inte tid för sociala medier, men försöker svara på mejl, fax och telefonsamtal så gott det går! 

Efter avslutat möte tar vi oss en tur på huvudkontoret. Fredrik berättar entusiastiskt om fartygsflottan, lyckade affärer och framtidstro.

Jag frågar lite försiktigt hur mycket tid han jobbar?
Svaret blir 80h/veckan. Hans bostad ligger ett stenkast bort för att ha nära till jobbet.

Har du familj, fru och barn?
Med glimten i ögat svarar Fredrik: “Det hinns inte med, jag har ett företag att tänka på”.

Fredrik Johansson (VD)
Fredrik Johansson (VD)
Toreboda svets inlägg i FB-gruppen.

Källor:

www.aktietorget.se
www.smartenergysweden.se
www.redeye.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Ta mig Längst upp