Var med när nästa raket tänds!

Lucka 9: Serstech

Kort om Serstech

Serstech är ett teknikbolag specialiserade inom identifiering och analys av kemiska ämnen. Idag levererar bolaget tjänster utifrån tre affärssegment: Serstech 100 Indicator, Serstech ChemDash samt Serstech Training. Tjänsterna används inom ett flertal industrier som en säkerhetslösning för att identifiera diverse kemiska och explosiva ämnen.

Presentation av Serstech

Serstech historiskt

Nedan kan ni se Serstechs utveckling de senaste åtta åren och 2019 ser ut att bli det bästa hittils. Datan är hämtad från www.borsdata.se

Senaste kvartalsrapporten

VD ord från rapporten

Stefan Sandor ,VD Serstech

The three-digit sales growth continued in the third quarter and the net sales closed at 6.6 MSEK compared to 2.6 MSEK inAt EBITDA level we improved the result by almost 4.9 MSEK and essentially reached break-even, ending with -72 KSEK, compared to -4943 KSEK in 2018. The cashflow from operating activities, before changes to working capital, also improved
dramatically, to -76 KSEK from -5431 KSEK in 2018. Compared to the third quarter in 2018, the team was on average 10 people stronger in 2019 in Sweden and Romania combined.

Utvecklingskontor i Rumänien

Our sales partner network is becoming ever more active and during
the third quarter, we had the highest number of end-customer
meetings in the history of the company. I feel confident that we
have been able to attract the best possible partners in all prioritized
markets and I now consider our partner network to be one of our
most valuable assets. We do not expect the network to show net
expansion the coming quarters and we will continue to review and,
if needed, cancel agreements with those partners not performing.

To accelerate the development of our partners, most of which have
been with the company for less than one year, we launched both
the Serstech Partner Program and the Serstech Certified
Professional training and certification program during the quarter.
The partner program provides incentives for partners to behave,
perform and report to us as we want them to. The idea is to reward
the good partners and give them Gold and Platinum status and a
number of extra benefits, whereas the less well-performing ones
are to be identified and removed from the network. The training
and certification program recognizes and aims to reduce the
technical challenges inherent in Raman spectroscopy and the
everyday sales challenges our partners are faced with. To achieve
and retain the Gold level, a partner needs to have Serstech Certified
staff, provide excellent technical service and repair service, reach
the sales targets and a number of other predefined goals.

Affärsmodell

As previously communicated, the sales cycles are long and so far
in 2019, our ten most active partners contributed with 86% of our
total sales. The successful partners are the ones that have been
with us the longest and we expect to see the remaining 75 partners
making their initial or more significant contributions to our numbers
in Q4 and onwards. Quartely forecasting remains highly uncertain
and most partners are still unable or unwilling to provide forecasts
for their local market. The main reason for this is that our partners
are providing an, until recently, unknown product to a market with
sales cycles of several years. With limited statistical data, it is hard
to predict the outcome of public tenders.

The opportunities in the market are large and the industry is
currently dominated by large US instrument manufacturers. These
companies are moving at a much slower pace than Serstech is, and
we expect to be able to take a relatively large market share over
the coming years. One of our main advantages today is that we
are more agile and have shorter development cycles than the
competitors. Another is our increasing solution and software focus,
which still seems to be unique for Serstech. To leverage these two advantages and accelerate both hardware and software
development even further, we will in Q4 issue a little more than
seven million new shares, to strengthen our balance sheet with
approximately 25 MSEK before emission costs.

In September, we launched three new products, whereof two were
versions of our Raman instrument and ChemDash software for the
pharmaceutical production industry. These two products comply
with the US FDA (Food and Drug Administration) regulations, which
set the standard for pharmaceutical producers around the world.
By launching these products, we opened up the 20-30 MEUR
pharma market for our products and we expect to see significant
sales contributions from them already in 2020.

The third product we launched in September was our first SERS
kit. SERS stands for Surface Enhanced Raman Spectroscopy and
the acronym is also part of our company name. The technology is
based on resonance in nano-coated silicon surfaces and the
resulting Raman signal is greatly amplified, which allows our
instrument to identify substances with a weak Raman effect, such
as heroin. In July, we applied for a patent of the solution.

Serstech continues to grow in both Romania and Lund, adding five
team members during the third quarter. The feedback we receive
from both the security and pharma markets is very positive and we
remain confident that we have the right products, an excellent
channel to market and a team that can continue to deliver a high
growth and an imminent profitability.

Kort om aktien

Marknad: First North

Börsvärde: 252 Msek

Utveckling i år: +110 %

Insynsköp/försäljningar: Arve Nilsson i styrelsen köpte nyligen aktier för ca 190,000:-

Analys

Hittade en gammal analys gjord 2018-02-02 av Analyst Group. Här kan ni läsa hela analysen: https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2018/10/Analyst-Group.Serstech.pdf

Notera att analysen är från i början av 2018.

Källor

www.analystgroup.se
serchtech.com
www.borsdata.se

Personlig kommentar gällande Serstech

Serstech har gått lite under radarn för mig tills för några veckor sedan då jag såg en presentation av bolaget. VD:n gav ett gott intryck och såg potential för bolaget att bli marknadsledande på en nichad bransch. Jag köpte då en bevakningspost i bolaget för att sedan teckna alla teckningsrätter som jag skulle bli tilldelad i den kommande emissionen på 25 msek. Hade sedan tidigare noterat bolagets högt ställda mål för 2019 där bolaget förväntades omsätta 150 msek. Mitt i den pågående emissionen kom Serstech ut med en vinstvarning och nya mål för kommande fem års perioden. Det nya målet ser ut enligt följande:

“The board has therefore set a five-year revenue growth target of at least 50% per year on average. The EBITDA results target is set to be at least 25% by the end of the five-year period and the expectation is that the results will be close to zero at the beginning of the period, due to the increased investments in R&D and sales.”

Kursen störtdök såklart på dessa nyheter, till och med under emissionskursen som är på 3,5:-.

Personligen tycker jag detta nya mål var rätt luddigt och svårt att förstå, så jag mailade VD:n för att få ett förtydligande. Jag ställde frågan rakt ut hur de kunde upprepa målet om 150 Msek 2019 i Q3 rapporten från mitten av november och sedan ändra dessa två veckor senare.

Målet från Q3 rapporten

Stefan Sandors svar (VD Serstech)

Hej,
Styrelsen har satt ihop en lite mer detaljerad förklaring, se nedan. Det viktiga att komma ihåg är att målet på ”minst 50% tillväxt om året” sannolikt kommer att slås med mycket god marginal de första åren, vilket kommer att snabbt skala upp företagets försäljning. Tyvärr tror jag att många tolkat målet som ”50% tillväxt 2020”, vilket jag skulle bli djupt besviken på och väldigt förvånad över.

Tidigare hade vi inget mål om EDBITDA, men det har nu lagts till. Efter emissionen kommer vi att öka investeringarna kraftigt i R&D och sälj, vilket kommer att kortsiktigt försämra resultatet, men det skapar förutsättningar för en betydligt större tillväxt och adresserbar marknad de kommande åren.

Som aktieägare med 800k aktier är jag inte det minsta oroad över den långsiktiga tillväxten och värdeskapandet, även om den senaste veckan dragit ner värderingen rejält.

Hör gärna av dig igen om du har några frågor på nedanstående!

Bifogad i mailet: Styrelsens förtydligande

Bakgrund till ändring av målsättning

Styrelsens bedömning av marknadspotentialen kvarstår.

Förändringen av målsättningen - från att på rullande tolvmånadersbasis omsätta 150 MSEK med start vid slutet av 2019, till en årlig genomsnittlig tillväxt på minst 50 procent under en femårsperiod – reflekterar dock en betydligt mer konservativ inställning till hur mål ska sättas på den mycket komplexa säkerhetsmarknaden. Det kan komma att visa sig att den uppsatta målsättningen är alltför blygsam, framför allt i början av perioden, och styrelsen bedömer att utsikterna för den långsiktiga värdeutvecklingen för bolagets ägare är fortsatt mycket goda.

Serstech verkar på en marknad med långa säljcykler, i vissa fall längre än tre år. Marknaden drivs av upphandlingar och är inte transparent, eftersom säkerhetsbranschen karakteriseras av tysthetsavtal och upphandlingar som inte alltid publiceras offentligt.

Serstechs partnerkanal har byggts upp under slutet av 2018 och 2019 och består idag av runt 80 partners spridda över hela världen. Större delen av partnernätverket har tillkommit under 2019 och har alltså väldigt kort erfarenhet av att sälja Serstechs produkter. Som tidigare kommunicerats, står tio partners för 86 procent av försäljningen hittills under 2019 och resterande partners har alltså mycket begränsad eller ingen erfarenhet av att sälja företagets produkter, som dessutom är helt nya för marknaden och dess slutkunder inom de prioriterade vertikalerna polis, tull och räddningstjänst.

Som en del av partneravtalen är Serstechs partners skyldiga att löpande lämna in försäljningsprognoser för den kommande sexmånadersperioden. Prognoserna har under 2019 varit väldigt optimistiska och fram till under sommaren var de relativt träffsäkra. Nu har dock prognoserna upprepade gånger visat sig vara alltför optimistiska när det gäller hur lång säljcykeln är och hur lång tid olika upphandlingar tar.

Nästan alla affärer på säkerhetsmarknaden kommer från offentliga upphandlingar och ju större dessa är, desto svårare är det att förutspå när de avslutas och när sedan en beställning genereras. Under tredje och fjärde kvartalen har en väldigt stor del av upphandlingarna av olika anledningen dragit ut på tiden. Eftersom Serstech har en ny strategi för marknaden med ett dedikerat partnernätverk, saknas egen statistik som kan användas för att bedöma sannolikheten för att vinna upphandlingar eller för att bedöma när upphandlingar ska publiceras på respektive geografisk marknad.

Baserat på ovanstående faktorer bedömer styrelsen att det finns en risk för att det ursprungliga målet om en försäljning på 150 MSEK på rullande tolvmånader med start i slutet av 2019 inte kommer att uppnås. Eftersom den nya bedömningen sammanfaller med emissionsperioden beslutade styrelsen att skyndsamt informera marknaden om att målet sannolikt inte skulle nås, för att säkerställa att marknaden hade tillgång till så korrekt information som möjligt.

Det nya målet innebär att Serstech ska uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 50 procent under en femårsperiod och dessutom uppnå ett positivt EBITDA-resultat på 25 procent mot slutet av perioden. Tillväxten är angiven som den minsta genomsnittliga under perioden, vilket innebär att det är rimligt att förvänta sig en högre tillväxt i början av perioden och en relativt lägre mot slutet. De kraftigt ökande investeringarna i R&D och sälj under 2020 och 2021 kommer att ha en negativ påverkan på EBITDA-resultatet kortsiktigt, men kommer att möjliggöra en betydligt högre försäljning än annars hade varit fallet i andra halvan av femårsperioden.

Föreslog även att Serstech skulle gå ut med detta förtydligande till marknaden (inget svar på det än så länge), eftersom jag tycker detta var avsevärt bättre förklarat än det PM som skickades ut initialt. Vinstvarning eller inte, tror jag att Serstech kommer att ha ett väldigt bra 2020 och kommer framöver ha väldigt lågt ställda mål vilket innebär att de väldigt enkelt kan överträffa dessa. Denna mening tycker jag är extra intressant i förtydligandet:

Under tredje och fjärde kvartalen har en väldigt stor del av upphandlingarna av olika anledningen dragit ut på tiden.

Jag kan tänka mig att dessa förhandlingar är av den större digniteten och trillar dessa in nästa år kanske målet om 150 msek under 2020 inte var helt fel ute. Man kan säga vad man vill om tidpunkten för vinstvarningen och ledningens agerande. Jag är i alla fall fortsatt positiv till Serstech och kommer nog starta 2020 med en större position i bolaget iaf. Ser denna dipp som en möjlighet att komma in till relativt hyfsad nivå.

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Okategoriserade

Ta mig Längst upp