Presentation av Zenergy

Introduktion av Zenergy

Zenergy tillverkar produkter för dig som har höga krav på effektivitet och säkerhet. Med grunden i vårt egenutvecklade och patenterade ZIP-Element, levererar vi ZIP-Bomoduler och ZIP-Byggbodar över hela Sverige. Till människor som vill bo eller bygga smart, energieffektivt och brandsäkert.

Presentation av Zenergy

Zenergy ZIP-Element

Zenergy ZIP-Element är ett modernt och högkvalitativt byggelement för väggar, tak och golv. ZIP-Element är en sandwichkonstruktion som består av ett extremt isolerande material mellan två skivor av högkvalitativ och återvinningsbar magnesiumoxid. Det är fukt- och mögelresistent och ger extremt god isolering. Dessutom är det obrännbart med den brandtekniska klassen A1 och brandmotståndsklassen EI60.

Zenergy ZIP-Bomoduler och Zenergy ZIP-Byggbodar

ZIP-Elementet är stommen i våra bomoduler och byggbodar. Det gör att vi kan leverera smarta, energieffektiva och brandsäkra lösningar för bostads- och byggbranschen. Vi har flexibla modullösningar, såväl för byggarbetsplatsen som studentboenden, asylboenden, äldreboenden, dagis och skolor.Zenergy ZIP-Bomoduler

Det råder akut brist på asylboenden och Zenergy vill dra sitt strå till stacken genom att erbjuda kostnadseffektiva boendemöjligheter. Zenergys ZIP-Element gör det möjligt att bygga bomoduler med hög boendestandard till en kostnad från 64 kronor per boende och dygn. - mynewsdesk.com

Leveranser av Zenergy ZIP-Bomoduler anpassade för HVB hem har börjat. 2015-12-17

Zenergy tecknar ramavtal efter beställningar av speciellt anpassade Zenergy ZIP-Bomoduler för HVB boende. Leverans till kund har påbörjats. Kraven på HVB anpassade bomoduler är mycket högt ställda av IVO.

Zenergy ZIP-Bomoduler

Nuvarande beställningarnas värde för Zenergy ligger på ungefär 10 miljoner kronor. Leveranserna beräknas vara klara under första kvartalet 2016. Marknadspotentialen är mycket stor för speciellt anpassade Zenergy ZIP-Bomoduler för HVB boenden med krav på högsta brandsäkerhet REI60, full tillgänglighet enligt BBR med handikapptoalett, med mycket god energieffektivitet och med högt ställda krav på ljudisolering enligt BBR.

För dom flesta kommuner i Sverige har den rådande flyktingsituationen inneburit ökade påfrestningar på kommunernas verksamheter och särskilt HVB-hemmen. Det saknas för tillfället platser och lokaler att användas som hem för framför allt ensamkommande flyktingbarn.

 Regeringen vill satsa på modul­bostäder för att klara av den kraftiga tillströmningen av nyanlända flyktingar. Inom kort kommer kommunerna att få söka stöd hos staten för att bygga tillfälliga bostäder. - bostadsminister Mehmet Kaplan www.dn.se

Delar av Zenergys styrelse löser in optioner samtidigt med att resterande del av emissionskapitalet tecknats och registrerats 2015-12-28

Zenergys styrelseordförande Michael Lindström samt VD Olle Magnusson har genom sina helägda bolag tecknat 50 000 aktier vardera med stöd av teckningsoptioner serie 2013, enligt beslut vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2013 i Zenergy AB (publ). Teckningskursen för teckning av aktierna med utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 8 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillkommer 100 000 stycken aktier och Zenergy tillförs 800 000 kronor. Samtidigt meddelas att resterande del, av den nyligen genomförda nyemissionen, om 60 687 aktier motsvarande 485 496 kronor till fullo betalats och registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering enligt ovan hos Bolagsverket kommer totala antalet aktier i Zenergy AB att uppgå till 9 257 405 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 036 629,40 kronor.

VD Olle Magnusson

Unik energieffektiv ZIP-Bomodul lanseras på Nordbygg-permanent uttryck med mobila möjligheter 2015-12-30

Zenergy AB utvecklar just nu en unik ZIP-Bomodul som ska visas på Nordbygg 2016. ZIP-Bomodulen är mycket energieffektiv och liknar en permanent bostad i sitt uttryck men har mobila möjligheter. Bomodulen klarar så högt ställda brandsäkerhetskrav som EI60.Sedan en tid tillbaka har Zenergy AB tillsammans med en arkitekt-, produktdesign- och kommunikationsbyrån Yellon arbetat med en helt ny form av ZIP-Bomodul som ska presenteras på Nordbygg i april 2016. Mässans besökare kommer att kunna gå husesyn i en bruksfärdig ZIP-Bomodul för studenter som håller högsta standard i kvalitet och design.

“Vår vision har varit att skapa energieffektiva bomoduler som är mobila men ger känslan av ett permanent boende, med en tilltalande fasadlösning och inredning” Olle Magnusson, VD Zenergy System.

Den nya ZIP-Bomodulen är konstruerad av det moderna byggelementet Zenergy ZIP-Element som kan användas som väggelement såväl som tak- och golvbjälklag. Materialet och konstruktionen ger väggar utan köldbryggor och med hög bärighet vilket ger produktionseffektiva boendemoduler med lång livslängd och låg energiförbrukning. De tunna väggarna ger större boyta samtidigt som U-värdet är mycket lågt. Energiförbrukningen kan bli så låg som 32-45 kWh/m2 per år, beroende på klimat.

“Efterfrågan av nya bostäder är stor och lär öka framöver. Fler bostäder behöver byggas snabbt, men samtidigt är det viktigt att uppfylla de högt ställda kraven på energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Och sist men inte minst behöver det förstås vara attraktiva bostäder för moderna människor ” - VD Olle Magnusson

Zenergy Systems ZIP-Bomoduler fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, förskolor och äldreboende. Genom stor flexibilitet och möjlighet att bygga stor volym på kort tid kan de även lösa akut brist på tillfälliga boenden för t ex studenter eller nyanlända. Modulerna kan byggas i olika storlekar och dessutom är de dockningsbara upp till fyra våningar.

Intresset för Nordbygg fortsätter att vara stort, drygt 550 företag från 30 länder har redan säkrat sin plats på Nordbygg 2016 vilket betyder att runt 85 procent av utställningsytan är bokad. En fantastisk siffra eftersom det nästan är ett år kvar till Nordbygg går av stapeln på Stockholmsmässan den 5-8 april nästa år. stockholmsmassan.se

Flyktingkris skapar stort intresse för Zenergys moduler från Migrationsverket och utlandet 2015-12-30

Zenergy, som huvudsakligen tillverkar byggbodar med ett patenterat byggelement, fick för nyligen beställningar på HVB-bomoduler till ett värde på sammanlagt 10 miljoner kronor. Zenergys bomoduler ska uppföras för HVB-boende liksom ensamkommande flyktingbarn.

Intresset är även stort från andra aktörer på området och vd Olle Magnusson som för diskussioner med Migrationsverket tror att det här bara är början:

- Den här presskommunikén vi skickade ut häromveckan var för att berätta att vi börjat leverera HVB-boenden till kunder. Det kan handla om både privata aktörer och kommuner. I samband med att vi tecknar sådana här avtal innefattar det flera komponenter där själva modulerna är en del och service och underhåll en annan. Efterfrågan är ju som alla vet jättestor, säger Olle Magnusson i en intervju med Finwire.

Hur många moduler gällde den här ordern på 10 miljoner kronor?

- Ja, alltså, det är ett fyrtiotal moduler. Om jag minns rätt var det 33 på den ena och sju på den andra.

Och service och underhåll ingår i det?

- Nej, det gör det inte. Tio miljoner är vad vi tar för våra moduler, cirka. Så service och underhåll tillkommer.

Vilka är kunderna?

- Det kan jag inte säga just nu.

Om jag förstår rätt är det både privata aktörer och kommuner?

- Ja, den efterfrågan vi har kommer från både privata aktörer och kommuner. Just i det här fallet är det en mix av både privata och kommuner.

Och ni har fler sådana här affärer på gång?

- Ja, som jag sa: efterfrågan är jättestor. Vi har många offerter ute, diskussioner och möten. Nu senast skrev vi att vi kommer leverera under första kvartalet men det är nog så att vi kommer leverera redan i januari. Så håller vi på flytta till nya fabrikslokaler för att kunna öka vår kapacitet.

Är Migrationsverket en av de aktörer ni samtalar med?

- Ja, men de har inget med den här presskommunikén med de 10 miljoner kronorna att göra.

Och det handlar om att de ska köpa moduler?

- Nja, det fungerar inte så. Migrationsverket går alltid via kommunen som ansöker om medel från Migrationsverket. Och Migrationsverket är angeläget om att hitta leverantörer med auktoriserade produkter som lever upp till lagar och förordningar runt brand och ventilation och annat som vi uppfyller.

Kan du mellan tummen och pekfingret och från höften uppskatta hur mycket pengar det skulle röra sig om Migrationsverket nappade på det här och började rekommendera er?

- Det vill jag inte ha en uppfattning om. Eller det är klart att jag har, men jag vill inte uttala en siffra. Det är mycket stora volymer.

Har ni produktionskapacitet för det?

- Nej, vi kan aldrig tillfredsställa det själva. Vi strävar efter att öka vår produktionskapacitet från 500 till mellan 1.500 och 2.000 på årsbasis. Målet måste vara att fylla fabriken och sedan tar vi oss gärna an ytterligare utmaningar.

Er affärsidé handlar ju egentligen om att förse byggindustrin med manskapsbodar, påverkar det här ert fokus på något sätt?

- Vår affärsidé är ju att bygga kring det här patenterade byggelementet, och vi kommer fortsätta erbjuda dem åt byggmarknaden. Vi är ju huvudleverantör åt Skanska. Sedan har olika sorters boendelösningar ända från början ingått i strategin. Det är bara det att det här segmentet till HVB-boenden expanderar tack vare de ensamkommande flyktingbarnen.

Den riksbekante skivbolagsdirektören Bert Karlsson som även erbjuder flyktingboenden och drift av dem via sitt bolag Jokarjo har uppgett att han har en marginal på tio procent, hur ser era marginaler ut?

- Jag vill inte uttala mig om marginalen på det, men den är bra. Tillräckligt bra för att vi ska tycka att det här är intressant. Får vi förtroendet där så finns det ju en enorm möjlighet att få en bra position på marknaden eftersom kraven på HVB-hem är så speciella. Det har även gjort att vi fått förfrågningar från både Tyskland och Norge när det gäller liknande anläggningar.

Bert Karlsson

Källor:
zenergysystem.se
stockholmsmassan.se
www.dn.se
mynewsdesk.com
Aktietorget.se

 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.