Var med när nästa raket tänds!

Småbolagskalendern

Lucka 5: Svenska Aerogel Holding

Kort om Svenska Aerogel Holding

Svenska Aerogel Holding är ett koncern inom industriell forskning- och utveckling. Bolaget fokuserar på lösningar inom materialteknik med produkter som används till isolering, färg och ytskikt. Den patenterade tekniken baseras på materialet Quartzene, ett miljövänligare och billigare alternativ till den traditionella aerogelen, en gel som fylls med luft och som används inom gasfiltrering och isolation. 

Presentation av Svenska Aerogel Holding

Svenska Aerogels senaste rapport

VD ord från rapporten

Nu förändras spelplanen för oss och vi förhandlar med aktörer där volymkraven ligger på en helt annan nivå. Det är industrier som under en tid haft möjlighet att testa Quartzene i laboratoriemiljö och nått framgångar. För att komma vidare mot kommersialisering behöver vi anpassa recept, kvalitet och volymer efter deras mer omfattande processer. Ett flerårigt projekt närmar sig målgång. Den nya produktionslinan Master Pilot Plant 2019 (MPP 2019) är på plats i fabriken i Gävle, redo för testkörningar och utvärdering. Investeringen gör det möjligt att nå de större kunderna, tillverkande industrier, som helt enkelt kräver större volymer än de vi lyckas producera i ursprunglig anläggning. MPP 2019 är en symbol för att vi lämnar utvecklingsfasen.

Den befintliga anläggningen har pressats maximalt under perioden för att tillgodose kundernas behov. De volymer vi kunnat leverera hittills har ändå varit tillräckliga för en del av våra kunder som lyckats bra med att få ut nya produkter med Quartzene på marknaden. Det är bolag med stor framtidspotential som t ex Barozzi i Italien och EkoMarine här i Sverige.

Det är glädjande att antalet återkommande order ökar och vi noterar även regelbundna order från flera av våra återförsäljare. Vi har idag kunder på
många håll i världen som vi följer med intresse och stor respekt för deras processer och ambitioner att utveckla nya produkter där Quartzene ingår som nyckelingrediens. Effekterna som Quartzene tillför handlar ofta om en samverkan av egenskaper som tex bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar.


Våra återförsäljare gör starka insatser i respektive delar av världen. Vi har under kvartalet deltagit i utbildningar av säljare och kundaktiviteter
tillsammans med flera av dem i bl a USA och Kina. Termisk isolering är fortfarande det applikationsområde som ökar snabbast för oss med mycket
fokus på färg- och ytskikts-produkter. Från fordonsindustrin växer nu intresset för hållbara lösningar med termisk isolering och även kupéfiltrering. Vår teknik är mångsidig och filtrering är ett fokusområde där vi vet att Quartzene gör stor nytta för att rena i både luft, andra gaser
och vätskor.

Vi konstaterar att vi är 4 månader försenade i MPP 2019-projektet, men vi är ändå säkra på att det vi idag kan presentera säkerställer kapacitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Det är en unik anläggning och tekniken har utvecklats kontinuerligt genom hela projektet. Vi har balanserat projektets utveckling mot kunders efterfrågan, innovativ teknikutveckling och investeringar. Master Pilot Plant 2019 är den första av fyra planerade produktionslinjer. Den kommer att vara vår pilot för vidare utveckling av
moduler, produktion och applikationer direkt mot kund. En flexibel, anpassningsbar industriell produktion som skapar möjligheter för oss och våra kunder.

Nu provkörs hela anläggningen för att utvärdera kapacitet och kvalitet i en Site Acceptance Test. Vi kommer att försäkra oss om att Quartzenes egenskaper upprätthålls genom hela processen och att anläggningen presterar optimalt. Materialet kommer att valideras i tester hos oss och på plats hos våra kunder.

Parallellt med uppbyggnaden och valideringen har vi genomfört 2 viktiga förbättringsprojekt inom kvalitet och hållbarhet: Vi har reducerat
vattenförbrukningen i produktionen med över 70% mot det anläggningen var designad för från början och salthalten i processvattnet har minskats med 30%. Vi ser det som viktiga åtgärder och gläds åt att vi därmed inte bara lyckats reducera kostnader och öka effektiviteten, utan också minskat vårt miljöavtryck genom att hushålla med resurser.

Resultatet i kvartal tre 2019 visar att våra effektiviseringsåtgärder bär frukt och de operativa kostnaderna har minskat kontinuerligt under året.
Försäljnings- marknads- och utvecklingsinsatser är på en högre nivå än någonsin och bäddar för nya affärer. Utvecklingen visar att vi får tillbaka mer på det kapital våra ägare investerar i bolaget. Rapporten visar att investeringskostnaderna för slutförandet av MPP 2019 tagit en stor del av kassan i perioden. Vid periodens utgång låg kassan på 7 145 KSEK och i november upptogs ett lån om 15 000 KSEK för att stärka kassan. Detta i tillägg till investeringsstödet från Region Gävleborg, projektanslag och
försäljningen gör att inga likviditetsproblem föreligger.

Kvartal fyra är redan här och i fabriken i Gävle pågår ett intensivt arbete med tester och validering av MPP 2019. Vi är ett bra team och är fast beslutna att styra vår teknik till framtiden. Kunderna vet vad det innebär - och jag som vd och även aktieägare är full av förväntan inför fortsättningen.

VD kommenterar Q3

Kort om Svenska Aerogels aktie

Marknad: First north

Bolagsvärde: 90 Msek

Börsutveckling i år: - 11 %

Insynsköp/försäljningar: Ekonomichefen avyttraden en större post medan produktionschefen köpte mindre post 2019-09-02 - se mer här

Analys av Svenska Aerogel

Det finns en betald analys gjord av Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.

2019-06-10

Utdrag ur analysen

“Vi räknar fortfarande i vårt BAS scenario med att produktionskapaciteten ökar i linje med vad bolaget nu investerar i dvs 225 ton i årstakt mot slutet av året och ytterligare under 2020. Försäljningen följer samma scenario med en viss omsättning 2019 baserat på några mindre order och någon större mot slutet av året. I vårt bas-scenario får vi ett DCF baserat värde på 5,1 (4,8) kronor. I våra alternativa scenarion Bull och Bear får vi ett aktievärde på 11,0 (10,7) och 2,0 (1,9) kronor” -2019-06-10

Läs hela analysen här: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/svenska_aerogel_uppdatering_2019-06-10.pdf

Personlig kommentar gällande Svenska Aerogel

Svenska Aerogel är väl att betrakta som ett turnaround-case inför 2020. Bolaget kommer inom kort påbörja produktionen i sin nya fabrik som olyckligtvis blev försenad flertalet månader. Detta i kombination med uteblivna ordrar och osäkerheten gällande likviditeten har fått aktien att dyka de senaste månaderna. Äger för närvarande bara en mindre position men tycker att kursen börjar se relativt attraktiv ut och likviditetsproblematiken löstes genom ett lån på 15 Msek under Q3. Vi får se vad 2020 har att erbjuda Svenska Aerogel!

Källa

https://www.aerogel.se/sv/

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Okategoriserade

Ta mig Längst upp