Var med när nästa raket tänds!

Category archive

Spotlight - page 3

Under denna kategori redovisas alla nyheter som rör bolag på Spotlight market.

Presentation av Smart energy sweden

Svenska folket bor till större delen ute på landsbygden och har lika stor rätt till bra försörjning av drivmedel som befolkningen i städerna. Då de stora bensinbolagen lägger ner sina stationer på landsbygden i rask takt och bara satsar på större enheter så skapar detta ett problem för befolkningen på svenska landsbygden. Smart Energy vill råda bot på problemet!

Läs mer

Ta mig Längst upp