Småbolagskalendern lucka 13-18

Dags för ytterligare sex luckor i småbolagskalendern 2021! Alla luckor innehåller en kort presentation av varje bolag och en personlig kommentar.